HARI BENGKEL PRA-PERSIDANGAN
25 Julai 2023

8:00 PG - 8:30 PG | Pendaftaran

8:30 PG - 10:15 PG | Bengkel tentang Bengkel Tempat Kerja Anda Kalis Masa Depan dengan Kesejahteraan

Objektif:

Ini ialah bengkel selama 2 jam yang akan memberi tumpuan kepada bagaimana organisasi boleh mencipta strategi latihan dan merancang untuk diikuti semasa mereka membangunkan latihan korporat mereka.

1. Memahami matlamat organisasi jangka pendek dan panjang untuk pekerja.

2. Semak dan semak prestasi semasa dan kenal pasti jurang.

3. Mengenal pasti keperluan latihan dan pembangunan pekerja dalam organisasi.

Ketua Bengkel:

Mari Arribe

Naib Presiden - Latihan dan Pembangunan Organisasi

Program Pembelajaran Lanjutan

10:15 PG -10:45 PG | REHAT RANGKAIAN

10:45 PG - 12:30 PG Saya Bengkel Inovasi dalam Latihan dan Pembangunan Bakat

Objektif:

Susunan kerja yang fleksibel telah menjadi pertimbangan utama kepada pekerja yang sanggup meninggalkan peranan mereka sekarang untuk lebih fleksibiliti. Bengkel 2 jam ini akan membantu para peserta untuk mengetahui mengapa kerja fleksibel mempunyai kesan yang besar kepada penglibatan pekerja.

1. Kebaikan dan keburukan mempunyai susunan kerja yang fleksibel.

2. Faktor perasaan gembira untuk melibatkan pekerja.

3. Menggalakkan keseimbangan Kerja-Kehidupan.

4. Ketahui tentang sumber majikan untuk gaya hidup seimbang pekerja

Ketua Bengkel Jemputan:

Ravi Subramanian

Pengalaman Orang Pengarah (Malaysia, Indonesia dan Singapura)

Pfizer Malaysia

Noorazam Abbas

Ketua Sumber Manusia

Malaysian Resources Corporation Berhad (MRCB)

12:30 PTG - 2:00 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN