• HARI 1
  • HARI 2
  • HARI 3
  • HARI 4

HARI BENGKEL PRA-PERSIDANGAN
25 Julai 2023

8:00 PG - 8:30 PG | Pendaftaran

8:30 PG - 10:15 PG | Bengkel tentang Bengkel Tempat Kerja Anda Kalis Masa Depan dengan Kesejahteraan

Objektif:

Ini ialah bengkel selama 2 jam yang akan memberi tumpuan kepada bagaimana organisasi boleh mencipta strategi latihan dan merancang untuk diikuti semasa mereka membangunkan latihan korporat mereka.

1. Memahami matlamat organisasi jangka pendek dan panjang untuk pekerja.

2. Semak dan semak prestasi semasa dan kenal pasti jurang.

3. Mengenal pasti keperluan latihan dan pembangunan pekerja dalam organisasi.

Ketua Bengkel:

Mari Arribe

Naib Presiden - Latihan dan Pembangunan Organisasi

Program Pembelajaran Lanjutan

10:15 PG -10:45 PG | REHAT RANGKAIAN

10:45 PG - 12:30 PG Saya Bengkel Inovasi dalam Latihan dan Pembangunan Bakat

Objektif:

Susunan kerja yang fleksibel telah menjadi pertimbangan utama kepada pekerja yang sanggup meninggalkan peranan mereka sekarang untuk lebih fleksibiliti. Bengkel 2 jam ini akan membantu para peserta untuk mengetahui mengapa kerja fleksibel mempunyai kesan yang besar kepada penglibatan pekerja.

1. Kebaikan dan keburukan mempunyai susunan kerja yang fleksibel.

2. Faktor perasaan gembira untuk melibatkan pekerja.

3. Menggalakkan keseimbangan Kerja-Kehidupan.

4. Ketahui tentang sumber majikan untuk gaya hidup seimbang pekerja

Ketua Bengkel Jemputan:

Ravi Subramanian

Pengalaman Orang Pengarah (Malaysia, Indonesia dan Singapura)

Pfizer Malaysia

Noorazam Abbas

Ketua Sumber Manusia

Malaysian Resources Corporation Berhad (MRCB)

12:30 PTG - 2:00 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN

PERSIDANGAN UTAMA
26 Julai 2023

7:00 PG - 8:00 PG | PENDAFTARAN

8:00 PG - 8:30 PG | Ucapan Perasmian dan Sesi Rangkaian Kelajuan

Abstrak:

Kesejahteraan Tempat Kerja berkaitan dengan semua aspek kehidupan bekerja, daripada kualiti dan keselamatan persekitaran fizikal kepada perasaan pekerja mengenainya dan organisasi. Pada abad ke-21, pekerja dan tempat kerja mestilah inovatif, berdaya saing dan adil. Memandangkan kebangkitan pekerja Gen Z, tempat kerja juga mesti menyesuaikan diri dengan cara yang sepadan dengan keperluan Pekerja Gen Z. Mempunyai tempat kerja seperti ini mendorong generasi baru pekerja untuk menjadi lebih berkesan dan produktif.

Perkara utama:

1. Tempat kerja ke-21.

2. Bagaimanakah kesejahteraan tempat kerja berubah pada abad ke-21?

3. Apakah trend dan cabaran dalam kesejahteraan tempat kerja pada abad ke-21?

4. Bagaimana untuk mengekalkan kesejahteraan tempat kerja pada abad ke-21?

5. Prestasi dan pengalaman pekerja dalam abad ke-21.

Penceramah yang disahkan:

Sharmeel Kaur

Ketua Sumber Manusia

DHL, Malaysia

8:30 PG - 8:50 PG | PEMBENTANGAN: Menyampaikan Sumber Manusia Berfikiran dalam Pengalaman Pekerja yang Berkembang Hari Ini

Abstrak:

Tujuan pengurusan perubahan adalah untuk melaksanakan strategi untuk melaksanakan, mengawal dan membantu orang ramai menyesuaikan perubahan. Organisasi berubah lebih pantas berbanding sebelum ini. Menyesuaikan diri dengan proses dan sistem baharu yang dilaksanakan boleh membantu pekerja melihat keberkesanan, kualiti dan kecekapan mereka terhadap tugas mereka.

Perkara utama:

1. Kesan pengurusan perubahan dalam prestasi pekerja.

2. Bagaimanakah pekerja menangani peralihan atau transformasi matlamat, proses atau teknologi organisasi?

3. Apakah cabaran yang dihadapi oleh pekerja semasa perubahan ini?

Penceramah yang disahkan:

Chee Gay Lim

Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan | Naib Presiden Eksekutif Sumber Manusia

TDCX

8:50 PG - 9:10 PG | PEMBENTANGAN: Membina Tenaga Kerja Berkesan dalam Dunia Lebih Digital

Abstrak:

Latihan, pembelajaran dan pembangunan membolehkan majikan menentukan pengetahuan dan kemahiran yang mereka mahu pekerja mereka miliki. Ia boleh mendidik pekerja tentang kemahiran baharu atau menyediakan maklumat terkini tentang kemahiran sedia ada untuk meningkatkan produktiviti. Pekerja yang terlatih berkemungkinan besar mempunyai komitmen jangka panjang kepada majikan mereka, serta berprestasi lebih baik di tempat kerja.

Perkara utama:

1. Trend latihan dan pembangunan pada tahun 2023

2. Bagaimanakah organisasi menyokong keperluan latihan pekerja mereka?

3. Kepentingan inovasi kemahiran pekerja.

Penceramah Jemputan:

Fong Tuan CHEN

Senior Executive Vice President (Group Human Capital)

Maybank, Malaysia

Norfaiezah Arshad

Chief Human Resource Officer

Zurich Insurance Malaysia Berhad

Fairurizam Kasmuri

Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan

IIUM Holdings Sdn Bhd

Kabil Shamsuri

Pengarah Rakyat

Brandt International

Zaid Azlan Klair

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Canaan Communication & Technologies Sdn. Bhd

9:10 PG - 9:30 PG | PEMBENTANGAN: Perang Bakat Global – Perolehi, Masuk dan Kekalkan Bakat melalui Penglibatan Digital

Abstrak:

Peningkatan kemahiran pekerja adalah sangat penting dalam organisasi. Ia membolehkan mereka mengembangkan kemahiran yang diperlukan oleh pekerja untuk kekal berdaya saing.

1. Kemahiran Semula vs. Upskilling

2. Kemahiran semula dan peningkatan kemahiran sebagai laluan kerjaya yang berjaya

3. Kenal pasti jurang kemahiran pekerja

4. Faedah melatih semula dan meningkatkan kemahiran pekerja kepada organisasi

Moderator:

Nina Arribe

Pengarah HR

Jenama Pioneer Square, Amerika Syarikat dan Filipina

Confirmed Panelists:

Tabur Sembang Gan

VP, Sumber Manusia

Teleperformance Malaysia

Koljit (Ajit) Singh

Pengarah Sumber Manusia, APAC

Flexsys, Malaysia

Ahli Panel Jemputan:

Leong Waiyin

HR People Experience & Operations Lead

Unilever - Malaysia

Sri Vidya Nadarajah

Ketua HR Negara

GE Malaysia

Anita Selvi Selvaraju

Director of Human Resources

Ascott International Management, Malaysia

Gavin Baxter

HR Director (Culture & Transformation)

Astro

Vinnie Raviraj

Senior Director HR & Talent Acquisition

SRG Asia Pacific Sdn Bhd

9:30 PG - 10:10 PG | REHAT RANGKAIAN

10:10 PG - 10:55 PG SAYA PERBINCANGAN PANEL: Pengurusan Hebat: Langkah Pertama Ke arah Tenaga Kerja Sihat Mental

Abstrak:

Berkomunikasi dengan tahap dan personaliti yang berbeza dalam organisasi adalah kemahiran paling kritikal yang boleh dimiliki oleh pemimpin HR. Sama ada anda menyampaikan dasar baharu atau bekerja dengan pasukan atau individu dalam isu tertentu, komunikasi yang berkesan adalah kunci kepada kejayaan pemimpin HR.

Perkara utama:

1. Tentukan kepentingan komunikasi yang berkesan di tempat kerja.

2. Kenal pasti isu dan cabaran biasa yang dihadapi oleh pemimpin HR dalam komunikasi di tempat kerja

3. Cara yang berbeza untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan komunikasi HR dalam organisasi

Penceramah yang disahkan:

Yeoh Sai Yew

Pengarah Kanan HR

MYAirline Sdn. Bhd.

10:55 PG - 11:15 PG | PEMBENTANGAN: Memperkasakan Tenaga Kerja Sedia Masa Depan dengan Faedah Fleksibel

Abstrak:

Perhubungan Pekerja (ER) ialah istilah yang mentakrifkan hubungan antara majikan dan pekerja. ER memfokuskan kedua-dua hubungan individu dan kolektif di tempat kerja dengan penekanan yang semakin meningkat pada hubungan antara pengurus dan ahli pasukan mereka. Kongsi amalan terbaik ER di tempat kerja.

Perkara utama:

1. Contoh ER

2. Prinsip Utama ER (tepati janji, jelas dan jujur dalam komunikasi)

3. Perkongsian amalan terbaik (amanah, penglihatan yang jelas, jujur, pengiktirafan, melabur dalam orang, tiada kegemaran )

Penceramah yang disahkan:

Chandra Ramachanderam

Ketua Serantau Asia

AMD

11:15 PTG - 11:35 PG | PEMBENTANGAN: Laporan Pematuhan Keselamatan HR & Pengendalian Peningkatan yang Sesuai

Abstrak:

Selepas beberapa tahun kerja jauh dan hibrid, jelas bagaimana tenaga kerja telah berubah. Semuanya tanpa kertas dan pekerja semasa lebih celik teknologi. Ini memberi kuasa kepada pekerja untuk mengatur persekitaran kerja yang paling sesuai dengan mereka dan membuatkan pekerja berasa seperti mereka tergolong.

Perkara utama:

1. Kenal pasti faedah kerja jauh dan hibrid kepada pekerja

2. Tentukan cabaran pekerja jauh.

3. Kesan kerja jauh dalam penilaian prestasi pekerja

Penceramah:

Dr Leap Han Loo

Ketua Kumpulan Pengurusan Bakat (Malaysia dan Singapura)


Biomed Global

11:35 PG - 1:05 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN

1:05 PTG - 1:15 PTG | Pemecah Ais

1:15 PTG - 2:05 PTG | PERBINCANGAN PANEL: Tarikan Bakat dan Pengekalan Pekerja Terbaik

Abstract:

Quiet Quitting telah menjadi salah satu trend terbesar dalam Sumber Manusia disebabkan budaya tempat kerja yang toksik. Pekerja bosan kerana sentiasa didesak untuk melakukan lebih dan memberi lebih tetapi mendapat pengiktirafan yang kurang. Pekerja mahu melakukan sesuatu yang penting bagi mereka.

Perkara utama:

1. Mengapa berhenti senyap masih menjadi salah satu trend terbesar sejak beberapa tahun lalu sehingga hari ini?

2. Kenal pasti faktor biasa mengapa pekerja mengalami Quiet-Quitting.

3. Bagaimanakah Quiet Quitting mempengaruhi prestasi pekerja?

4.Sebagai Profesional HR bagaimana anda menguruskan pekerja yang mengalami Quiet-Quitting dan bagaimana untuk meningkatkan prestasi pekerja?

5. Apakah yang akan dilakukan oleh organisasi untuk menamatkan Quiet Quitting dan memberi tumpuan kepada pembentukan semula prestasi pekerja?

Penceramah Jemputan:

Nadiah Tan Abdullah

Ketua Pegawai Sumber Manusia

S P Setia Berhad Corporate

Sugunah Verumandy

Ketua Sumber Manusia

HSBC Bank Malaysia

Berhad Adela Lim

HR CoE Lead - Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines

AstraZeneca

Pamela Yap

Ketua HR Negara, Singapura dan Malaysia

Merck Group

2:05 PTG - 2:25 PTG | PERSEMBAHAN: Komunikasi dalam Dunia Korporat

Abstrak:

Organisasi hari ini menghadapi landskap pengambilan pekerja yang kompetitif. Pengambilan senyap ialah strategi di mana organisasi memperoleh kemahiran baharu tanpa benar-benar mengambil pekerja sepenuh masa baharu. Ini biasanya bermakna memberi pekerja semasa lebih banyak tanggungjawab melebihi huraian kerja semasa mereka. Dalam perbincangan panel ini, kita akan mengetahui sebab di sebalik pengambilan pekerja senyap yang muncul dan peranannya untuk menarik bakat dalam permintaan.

1. Mengapakah pengambilan pekerja senyap menjadi popular dalam Landskap HR? Bilakah ia bermula?

2. Bagaimanakah pengambilan pekerja senyap membantu organisasi dalam menarik bakat dalam permintaan?

3. Apakah strategi organisasi mengenainya?

4. Bagaimanakah pengambilan pekerja secara senyap memberi manfaat kepada majikan? Bagaimana dengan pekerja?

Penceramah yang disahkan:

Abdul Khaliq Putra

Penolong Naib Presiden II - Ketua Unit Pemerolehan Bakat

Pengurusan Air Selangor

2:25 PTG - 3:15 PTG | PERBINCANGAN MEJA BULAT: Populariti Teknologi Kerja Jauh

Kepelbagaian, ekuiti, keterangkuman dan kepunyaan telah sangat popular dalam organisasi hari ini. Inisiatif DEIB adalah sebahagian daripada menangani berat sebelah, diskriminasi, gangguan, gaji tidak adil dan isu-isu lain di tempat kerja. Dalam persekitaran kerja yang dinamik, syarikat tidak boleh cukup bersedia. Keperluan untuk DEIB juga telah meningkatkan model kerja yang berkembang — daripada secara peribadi kepada persekitaran maya dan hibrid.

1. Mengapakah organisasi perlu menerima inisiatif DEIB?

2. Bagaimanakah ia membantu pekerja?

3. Apakah bahagian yang paling sukar dalam melaksanakan program DEIB?

4. Bagaimanakah anda boleh mengekalkan DEIB di tempat kerja?

5. Bagaimanakah anda boleh mengawasi masa depan DEIB di tempat kerja?

Moderator:

Karen Hutcheson

Ketua Rakyat (Asia)

Exness, Thailand

3:15 PTG - 3:35 PTG | PEMBENTANGAN: Gen Z dan Mentakrifkan Semula Tempat Kerja

Abstrak:

Pengurusan pampasan sangat penting untuk motivasi pekerja. Pekerja yang merasakan pampasan yang baik lebih berkemungkinan bermotivasi, setia dan berprestasi lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Mempunyai strategi pampasan yang berkesan boleh memastikan ekuiti gaji, iaitu gaji yang sama untuk nilai kerja yang sama.

1. Tentukan perbezaan antara pekerja jauh, hibrid dan dalam pejabat dari segi tugas mereka.

2. Dalam kes ini, bagaimanakah seorang profesional HR dapat memastikan tugas pekerja dilaksanakan dengan baik?

3. Adakah perlu mempunyai tahap pampasan yang berbeza kepada jenis pekerja yang berbeza?

4. Mengapakah pampasan penting berhubung dengan produktiviti pekerja?

5. Apakah kesan pampasan dalam prestasi pekerja pekerja jauh, hibrid dan dalam pejabat?

Penceramah Jemputan:

Siti Salmiah Mohd Nor

Ketua Pegawai Rakyat

Bank Rakyat Malaysia

Rohit Lala

Head of Rewards, APAC

Novartis

Pauline Ng

Ketua Sumber Manusia

Samsung Electronics Malaysia

Shalina Gopalan

Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan

Asahi Holdings SEA

Adam Abdullah

Ketua Sumber Manusia

Hektar Property Services Sdn Bhd

Priscilla Lim

HR Head

Sanofi

3:35 PTG - 4:15 PTG | REHAT RANGKAIAN

4:15 PTG - 4:35 PTG | PEMBENTANGAN: Membina Kemahiran dan Kecekapan Kritikal

Mobiliti bakat merujuk kepada memindahkan pekerja sedia ada ke jawatan lain untuk meningkatkan kemahiran, pengalaman dan bakat mereka. Orang yang betul, dengan kemahiran yang betul, di tempat yang betul, pada masa yang betul. Ini juga merupakan strategi untuk meminimumkan pusing ganti pekerja melalui pengekalan.

1. Mengapakah mobiliti bakat penting di tempat kerja abad ke-21?

2. Bagaimana untuk meningkatkan mobiliti bakat dalam organisasi?

3. Apakah cara untuk menggalakkan mobiliti bakat pekerja?

4. Apakah hubungan mobiliti bakat dan pengekalan?

5. Bagaimanakah mobiliti bakat mengekalkan pekerja?

Penceramah Jemputan:

Leong Yu

Naib Presiden - Sumber Manusia

Resorts World Genting

Noor Syafizan Abas

Ketua Sumber Manusia

Dunham-Bush Malaysia

Dr. Mak Met

Senior Vice President Human Resources

Sarawak Energy Berhad

Izham Ab Wahab

Ketua Pegawai Modal Insan

Bank Simpanan Nasional

Tan Kim Lian

Vice President, Human Resources

Genting Malaysia Berhad

5:25 PTG - 7:00 PTG | HR Happy Hour di Kawasan Pameran

7:00 PG - 8:00 PG | PENDAFTARAN

8:00 PG - 8:30 PG | Ucapan Perasmian dan Sesi Rangkaian Kelajuan

8:30 PG - 8:50 PG | PEMBENTANGAN: Menyampaikan Sumber Manusia Berfikiran dalam Pengalaman Pekerja yang Berkembang Hari Ini

Abstrak:
Masa Depan Kerja adalah sekarang. Peranan HR di tempat kerja hari ini telah dan mesti berkembang dengan perubahan landskap perjalanan pengalaman pekerja. Peranan kami terus membolehkan organisasi dan pekerja berkembang maju dengan mencerminkan dan mencipta semula serta mengubah cara kami menyampaikan nilai kami. Pandemik telah menyerlahkan keperluan untuk bakat, model kerja dan pengalaman pekerja yang lebih dinamik. Sebagai pemimpin HR, kami dapat menyokong dalam mencapai matlamat ini dengan memberi tumpuan kepada identiti, ketangkasan, skalabiliti dan kesejahteraan keseluruhan.

Penceramah:

Karen Hutcheson
Pengarah Rakyat
Hero Penghantaran / foodpanda Thailand

8:50 PG - 9:10 PG | PEMBENTANGAN: Membina Tenaga Kerja Berkesan dalam Dunia Lebih Digital

Abstrak:

Apabila dunia berkembang, kuasa yang mengganggu membentuk semula cara kita hidup, bekerja dan belajar pada kadar yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Automasi telah mengurangkan pergantungan kami kepada tenaga kerja manusia dan mencipta pekerjaan baharu yang memerlukan kemahiran manusia yang penting. Teknologi telah menembusi hampir setiap industri dan telah memaksa pekerja mempelajari kemahiran digital. Data telah menjadi aset kepada banyak organisasi dan untuk merealisasikan nilai sebenarnya, literasi data telah meningkat dalam kepentingannya.

Bagaimanakah sumber manusia dan pasukan pembelajaran boleh menyokong tenaga kerja mereka untuk bersaing dengan rakan sebaya dan persaingan? Dalam sesi ini, dengar daripada Eklavya Bhave, Pengarah Kanan Serantau, Asia dari Coursera bagaimana organisasi boleh melatih semula dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja mereka dengan berkesan untuk pekerjaan esok.

Perkara utama :
-Paksa membentuk semula cara kita bekerja dan belajar
-Keperluan untuk bakat tinggi
-Kemahiran trending teratas dalam ekonomi digital
-Pembangunan kemahiran berasaskan peranan yang boleh diukur
-Membina saluran paip bakat

Penceramah:

Eklavya Bhave
Pengarah Kanan Serantau, Asia
Coursera

9:10 PG - 9:30 PG | PEMBENTANGAN: Perang Bakat Global – Perolehi, Masuk dan Kekalkan Bakat melalui Penglibatan Digital

Abstrak:

Menarik bakat memang mencabar. Syarikat sentiasa bersaing untuk mendapatkan bakat - dan terutamanya melalui Covid - proses pengambilan digital dan penglibatan calon adalah cara orang membentuk pandangan mereka tentang tempat kerja masa depan mereka. Calon hari ini mengharapkan anda mempunyai penglibatan digital yang lancar dan kekurangan keupayaan ini boleh menyebabkan kehilangan calon yang baik yang menimbulkan kos peluang yang besar untuk syarikat.

Dalam sesi ini, Whispir berusaha untuk menangani cara untuk meningkatkan proses penglibatan calon dengan menggunakan alat komunikasi calon yang mudah dan luar biasa dalam beberapa hari.

Perkara utama

-Kuasa komunikasi digital untuk HR & merekrut dalam dunia yang semakin digital
-Buat tanggapan pertama yang betul yang menarik minat bakat anda
-Momentum berterusan sepanjang proses pengambilan dan penerimaan
-Meningkatkan pengekalan pekerja melalui komunikasi yang berkesan

Penceramah:
Wayne Lee
Ketua Pegawai Hasil
berbisik

9:30 PG - 10:10 PG | REHAT RANGKAIAN

10:10 PG - 10:55 PG SAYA PERBINCANGAN PANEL: Pengurusan Hebat: Langkah Pertama Ke arah Tenaga Kerja Sihat Mental

Objektif:

Fokus utama perbincangan panel ini adalah untuk membincangkan strategi yang mesti dilakukan oleh organisasi untuk menggalakkan kesihatan mental di tempat kerja. Pada akhir perbincangan, penonton akan mempelajari cara yang berbeza untuk mengukuhkan persekitaran dasar, penglibatan pihak berkepentingan, meningkatkan celik kesihatan mental dan perubahan tingkah laku.

-Mengapa kesihatan mental sangat penting untuk dibincangkan di tempat kerja?

-Berdasarkan pengalaman anda sebagai penyokong kesihatan mental di tempat kerja anda, apakah situasi yang anda hadapi yang menjadikan kesihatan mental dianggap sebagai trend nombor satu?

-Bagaimana anda boleh membuat sokongan organisasi dalam kesihatan mental akan bekerja untuk pekerja?

-Dalam keadaan Sumber Manusia semasa, bagaimanakah anda boleh memberi kesedaran kepada kesihatan mental pekerja?

-Bagaimanakah jurang penjanaan menjejaskan kesihatan mental pekerja?

Moderator:

Anne Ordona
Pengurus Besar
Penjagaan Infinit

Ahli panel:

Marvin Rodriguez
Pengarah Negara
MiraMed

Sapna Chauhan
Pengurus Sumber Manusia
Universiti Parul, India

Donnabelle Michelle Reyes
Pengarah HR
Kosmetik berwarna

Jakeson Quiatchon
Pengurus HR/Rakyat Negara
Filipina yang berani

Shyne Mangulabnan
Ketua Penjagaan Klinikal / Kaunselor Berlesen
Penjagaan Infinit

10:55 PG - 11:15 PG | PEMBENTANGAN: Memperkasakan Tenaga Kerja Sedia Masa Depan dengan Faedah Fleksibel

Abstrak:

AboitizPower menyedari bahawa orang ramai adalah sumber yang paling berharga dalam memacu transformasinya dan memenuhi komitmennya untuk memajukan perniagaan dan komuniti. Syarikat itu kekal sebagai organisasi yang mengutamakan orang yang memupuk persekitaran kerja yang bertujuan, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan peluang yang bermakna untuk pertumbuhan dan kebajikan setiap ahli pasukan. Oleh itu, pasukan kepimpinan HR AP secara berterusan melaksanakan strategi yang memupuk aspek pengurusan manusia, seperti merangka program untuk menangani keperluan pekerja secara langsung. Antara inisiatif ini ialah program iFlex, pelan faedah gaya kafeteria yang membolehkan pekerja memilih daripada pelbagai tawaran untuk membina pakej manfaat yang paling sesuai untuk keperluan mereka. Dengan pendekatan berfokuskan budaya AP, menyediakan faedah fleksibel kepada kakitangannya ialah salah satu daripada banyak cara organisasi menunjukkan pelaburannya bukan sahaja dalam kesejahteraan keseluruhan mereka tetapi, yang lebih penting, dalam memperkasakan masa depan yang lebih baik untuk mereka.

Penceramah:

Malu Inofre
FVP dan Ketua Pegawai Sumber Manusia
Aboitiz Power Corporation

11:15 PTG - 11:35 PG | PEMBENTANGAN: Laporan Pematuhan Keselamatan HR & Pengendalian Peningkatan yang Sesuai

Abstrak:

Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OHS) tertumpu terutamanya pada melindungi pekerja di tempat kerja daripada kemalangan, kecederaan dan pendedahan kepada bahan berbahaya. Ia berkaitan dengan semua aspek kesihatan dan keselamatan di tempat kerja dan mempunyai tumpuan yang kuat terhadap pencegahan bahaya utama. Matlamatnya adalah untuk mencegah kemalangan dan kemudaratan kepada orang ramai daripada aktiviti berkaitan kerja dan memastikan mereka selamat dan terjamin di tempat kerja.

Perkara utama :

1. Peraturan Pematuhan Pendaftaran Peraturan 1020

2. Pengemasan Keselamatan

3.Program OSH

4.Memantapkan Pegawai Keselamatan dengan Latihan dan Pembangunan

5. Laporan analisis maklum balas dalam kemalangan Operasi, platform dan program insentif.

Penceramah:

Erico V. Fidel
Pengarah HR
Crave Technology Enterprise Solutions

11:35 PG - 1:05 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN

1:05 PTG - 1:15 PTG | Pemecah Ais

1:15 PTG - 2:05 PTG | PERBINCANGAN PANEL: Tarikan Bakat dan Pengekalan Pekerja Terbaik

Objektif:

Untuk menarik bakat terbaik, organisasi anda perlu menjadi tempat orang ramai memajukan kerjaya mereka. Ia perlu menjadi tempat di mana orang ramai diberi peluang untuk mempelajari kemahiran baharu dan menempuh cabaran baharu. Pengekalan pekerja membolehkan syarikat untuk terus membangunkan kakitangannya, tanpa kehilangan pelaburan yang telah mereka buat dalam kemahiran dan latihan. Mencipta imej unik atau positif syarikat akan membantu menarik orang yang betul dari awal.

1. Bagaimanakah kita boleh memajukan pengekalan dan menarik bakat terbaik dalam organisasi?

2. Apakah cabaran terbesar dalam mengekalkan dan menarik bakat terbaik pada masa ini?

3. Pada pendapat anda, apakah hasil terbaik untuk pekerja?

4. Apakah salah tanggapan yang biasa dilakukan oleh orang ramai mengenai topik ini? Bagaimanakah kita boleh melawan salah tanggapan ini dan berkomunikasi dengan lebih berkesan?

5. Apakah yang telah membantu anda sampai ke tempat anda berada dan apakah nasihat anda untuk orang lain yang ingin pergi ke arah yang sama?

Moderator:

Darwin B. Sungai
Operasi VP-HR
inspiro

Ahli panel:

Chetan Indap
Pengasas & Ketua Pegawai Eksekutif
Callify

Marvin Rodriguez
Pengarah Negara
MiraMed

Khim Tan
Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan
Alliance Bank of Malaysia, Berhad

Janette Lagazo
Pengurus Sumber Manusia
ConnectWise Philippines Inc

2:05 PTG - 2:25 PTG | PERSEMBAHAN: Komunikasi dalam Dunia Korporat

Abstrak:

Komunikasi korporat ialah salah satu pembolehubah terpenting yang menentukan sama ada perniagaan berjaya atau gagal dalam dunia yang terhubung secara digital hari ini.

Perkara utama:

-Komunikasi dari segi kesedaran jenama, inovasi, dan produktiviti pekerja.

-Komunikasi termasuk pemesejan syarikat kepada penontonnya dan seluruh dunia.

-Dalam era pekerja yang diberi kuasa, kita perlu mengenal pasti sebab komunikasi adalah sangat penting untuk setiap generasi (Gen Z, Milenium dan Baby Boomers).

Penceramah:
Tessa Mercado
Pengarah HR dan Operasi
MC Credit Solutions LLC

2:25 PTG - 3:15 PTG | PERBINCANGAN MEJA BULAT: Populariti Teknologi Kerja Jauh

Tenaga kerja moden semakin mudah alih, kolaboratif dan dinamik. Oleh kerana kemajuan dalam teknologi dan akses internet ini, kerja jauh telah menjadi amalan yang diterima di banyak syarikat. Perkara utama dalam fikiran setiap pekerja adalah untuk mengekalkan keseimbangan kerja-kehidupan. Keupayaan untuk mengimbangi kedua-dua dunia ini telah menjadi dorongan utama kepada kesejahteraan pekerja.

-Mengapa kerja jauh/hibrid berfungsi sangat penting dalam generasi hari ini?

-Adakah bekerja dari jauh terpakai kepada semua pekerja? Sebagai pengamal HR, bagaimana anda boleh memastikan pekerja produktif dalam tugas dan tanggungjawab mereka?

-Apakah cabaran yang dihadapi oleh kebanyakan pekerja jauh? Adakah cabaran ini menjadikan mereka proaktif atau tidak aktif?

-Apakah pertimbangan sebelum menerima teknologi kerja jauh?

-Apakah pada pendapat anda masa depan teknologi kerja jauh?

Fasilitator:

Gagandeep Singh
Pengarah Akaun - APAC
Coursera

3:15 PTG - 3:35 PTG | PEMBENTANGAN: Gen Z dan Mentakrifkan Semula Tempat Kerja

Abstrak:

Gelombang baharu pekerja memberi kesan kepada Strategi Sumber Manusia dan mendorong organisasi untuk menghasilkan pendekatan yang lebih di luar kotak untuk tarikan dan pengekalan bakat. Dalam landskap semasa ini di mana "berhenti senyap" telah menjadi trend, keutamaan HR yang harus menjadi perhatian utama untuk memastikan bahawa pendirian organisasi kekal menarik kepada pekerja baharu ini dan bagaimana HR boleh melibatkan diri dalam senarai baby boomer semasanya, Gen X dan pemimpin milenium untuk memahami dan menyesuaikan pemikiran mereka untuk menjadi pemimpin yang menghubungkan dan berempati dengan pekerja Gen Y dan Z mereka.

Perkara utama:

-Siapa Gen Z?
1. Tingkah laku
2.Pemikiran
3. Keutamaan

-Gen Z dan cara kerja mereka 1.Alat Digital dan kemahiran teknologi
2. Selesa dengan analitik dan data
3. Berpusatkan Reka Bentuk dan Kreatif
4. Tidak takut mencabar dan bertanya soalan

-Apakah yang menarik bagi mereka dan apakah maksudnya untuk HR?
1.Imbangan Kehidupan Kerja
2. Ketelusan dan Fleksibiliti
3. Kepimpinan Empatitik
4. Kesihatan Mental dan Keselamatan Psikologi
5. Kepelbagaian dan Kemasukan
6. Dinamik Pasukan
7. Keadilan Sosial dan kerja yang mewujudkan impak positif

-Strategi Kepimpinan yang Berkesan 1.Peranan Pemimpin yang Berkembang kepada Gen Z dan Gen Y
2.Bimbingan Tepati Masa
3.Gaya Komunikasi
4. P&P

Penceramah:

Donnabelle Michelle Reyes
Pengarah HR
Kosmetik berwarna

3:35 PTG - 4:15 PTG | REHAT RANGKAIAN

4:15 PTG - 4:35 PTG | PEMBENTANGAN: Membina Kemahiran dan Kecekapan Kritikal

Penceramah:

Smith Dacasin
Ketua HR Negara
Kyndryl, Filipina

4:35 PTG - 5:25 PTG | PERBINCANGAN PANEL: Nilai Syarikat dan Budaya Kerja

PERBINCANGAN PANEL: Nilai Syarikat dan Budaya Kerja

Objektif:

Persekitaran kerja yang mempunyai budaya organisasi didorong oleh tujuan dan jangkaan yang jelas. Pekerja lebih cenderung untuk menikmati kerja apabila keperluan dan nilai mereka konsisten dengan majikan mereka. Dengan mewujudkan budaya dan set nilai, perniagaan boleh membantu menyampaikan matlamat untuk organisasi mereka dan membantu pekerja dan kepimpinan memahami pendorong di sebalik keputusan syarikat.

- Bagaimanakah anda menerangkan persekitaran kerja?

- Bagaimanakah anda, memotivasikan semula pekerja, apabila objektif belum dicapai?

- Apakah jenis peluang yang boleh anda berikan kepada pekerja untuk mencapai kemajuan mereka dalam syarikat?

- Bagaimanakah anda boleh mempromosikan nilai syarikat dan budaya kerja yang baik di tempat kerja?

- Bagaimanakah nilai syarikat dan budaya kerja mempengaruhi satu sama lain, terutamanya dalam keadaan Sumber Manusia semasa?

Moderator:

Nina Arribe
Pengarah HR
Jenama Pioneer Square, Amerika Syarikat dan Filipina

Ahli panel:

Donnabelle Michelle Reyes
Pengarah HR
Kosmetik berwarna

Jakeson Quiatchon
Pengurus HR/Rakyat Negara
Filipina yang berani

Jun Roy
Ketua Sektor Perunding HROD
Institut Penyelidikan Nomura

5:25 PTG - 7:00 PTG | HR Happy Hour di Kawasan Pameran

7:00 PG - 8:00 PG | PENDAFTARAN

8:00 PG - 8:30 PG | Ucapan Perasmian dan Sesi Rangkaian Kelajuan

8:30 PG - 8:50 PG | PEMBENTANGAN: Menyampaikan Sumber Manusia Berfikiran dalam Pengalaman Pekerja yang Berkembang Hari Ini

Abstrak:
Masa Depan Kerja adalah sekarang. Peranan HR di tempat kerja hari ini telah dan mesti berkembang dengan perubahan landskap perjalanan pengalaman pekerja. Peranan kami terus membolehkan organisasi dan pekerja berkembang maju dengan mencerminkan dan mencipta semula serta mengubah cara kami menyampaikan nilai kami. Pandemik telah menyerlahkan keperluan untuk bakat, model kerja dan pengalaman pekerja yang lebih dinamik. Sebagai pemimpin HR, kami dapat menyokong dalam mencapai matlamat ini dengan memberi tumpuan kepada identiti, ketangkasan, skalabiliti dan kesejahteraan keseluruhan.

Penceramah:

Karen Hutcheson
Pengarah Rakyat
Hero Penghantaran / foodpanda Thailand

8:50 PG - 9:10 PG | PEMBENTANGAN: Membina Tenaga Kerja Berkesan dalam Dunia Lebih Digital

Abstrak:

Apabila dunia berkembang, kuasa yang mengganggu membentuk semula cara kita hidup, bekerja dan belajar pada kadar yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Automasi telah mengurangkan pergantungan kami kepada tenaga kerja manusia dan mencipta pekerjaan baharu yang memerlukan kemahiran manusia yang penting. Teknologi telah menembusi hampir setiap industri dan telah memaksa pekerja mempelajari kemahiran digital. Data telah menjadi aset kepada banyak organisasi dan untuk merealisasikan nilai sebenarnya, literasi data telah meningkat dalam kepentingannya.

Bagaimanakah sumber manusia dan pasukan pembelajaran boleh menyokong tenaga kerja mereka untuk bersaing dengan rakan sebaya dan persaingan? Dalam sesi ini, dengar daripada Eklavya Bhave, Pengarah Kanan Serantau, Asia dari Coursera bagaimana organisasi boleh melatih semula dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja mereka dengan berkesan untuk pekerjaan esok.

Perkara utama :
-Paksa membentuk semula cara kita bekerja dan belajar
-Keperluan untuk bakat tinggi
-Kemahiran trending teratas dalam ekonomi digital
-Pembangunan kemahiran berasaskan peranan yang boleh diukur
-Membina saluran paip bakat

Penceramah:

Eklavya Bhave
Pengarah Kanan Serantau, Asia
Coursera

9:10 PG - 9:30 PG | PEMBENTANGAN: Perang Bakat Global – Perolehi, Masuk dan Kekalkan Bakat melalui Penglibatan Digital

Abstrak:

Menarik bakat memang mencabar. Syarikat sentiasa bersaing untuk mendapatkan bakat - dan terutamanya melalui Covid - proses pengambilan digital dan penglibatan calon adalah cara orang membentuk pandangan mereka tentang tempat kerja masa depan mereka. Calon hari ini mengharapkan anda mempunyai penglibatan digital yang lancar dan kekurangan keupayaan ini boleh menyebabkan kehilangan calon yang baik yang menimbulkan kos peluang yang besar untuk syarikat.

Dalam sesi ini, Whispir berusaha untuk menangani cara untuk meningkatkan proses penglibatan calon dengan menggunakan alat komunikasi calon yang mudah dan luar biasa dalam beberapa hari.

Perkara utama

-Kuasa komunikasi digital untuk HR & merekrut dalam dunia yang semakin digital
-Buat tanggapan pertama yang betul yang menarik minat bakat anda
-Momentum berterusan sepanjang proses pengambilan dan penerimaan
-Meningkatkan pengekalan pekerja melalui komunikasi yang berkesan

Penceramah:
Wayne Lee
Ketua Pegawai Hasil
berbisik

9:30 PG - 10:10 PG | REHAT RANGKAIAN

10:10 PG - 10:55 PG SAYA PERBINCANGAN PANEL: Pengurusan Hebat: Langkah Pertama Ke arah Tenaga Kerja Sihat Mental

Objektif:

Fokus utama perbincangan panel ini adalah untuk membincangkan strategi yang mesti dilakukan oleh organisasi untuk menggalakkan kesihatan mental di tempat kerja. Pada akhir perbincangan, penonton akan mempelajari cara yang berbeza untuk mengukuhkan persekitaran dasar, penglibatan pihak berkepentingan, meningkatkan celik kesihatan mental dan perubahan tingkah laku.

-Mengapa kesihatan mental sangat penting untuk dibincangkan di tempat kerja?

-Berdasarkan pengalaman anda sebagai penyokong kesihatan mental di tempat kerja anda, apakah situasi yang anda hadapi yang menjadikan kesihatan mental dianggap sebagai trend nombor satu?

-Bagaimana anda boleh membuat sokongan organisasi dalam kesihatan mental akan bekerja untuk pekerja?

-Dalam keadaan Sumber Manusia semasa, bagaimanakah anda boleh memberi kesedaran kepada kesihatan mental pekerja?

-Bagaimanakah jurang penjanaan menjejaskan kesihatan mental pekerja?

Moderator:

Anne Ordona
Pengurus Besar
Penjagaan Infinit

Ahli panel:

Marvin Rodriguez
Pengarah Negara
MiraMed

Sapna Chauhan
Pengurus Sumber Manusia
Universiti Parul, India

Donnabelle Michelle Reyes
Pengarah HR
Kosmetik berwarna

Jakeson Quiatchon
Pengurus HR/Rakyat Negara
Filipina yang berani

Shyne Mangulabnan
Ketua Penjagaan Klinikal / Kaunselor Berlesen
Penjagaan Infinit

10:55 PG - 11:15 PG | PEMBENTANGAN: Memperkasakan Tenaga Kerja Sedia Masa Depan dengan Faedah Fleksibel

Abstrak:

AboitizPower menyedari bahawa orang ramai adalah sumber yang paling berharga dalam memacu transformasinya dan memenuhi komitmennya untuk memajukan perniagaan dan komuniti. Syarikat itu kekal sebagai organisasi yang mengutamakan orang yang memupuk persekitaran kerja yang bertujuan, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan peluang yang bermakna untuk pertumbuhan dan kebajikan setiap ahli pasukan. Oleh itu, pasukan kepimpinan HR AP secara berterusan melaksanakan strategi yang memupuk aspek pengurusan manusia, seperti merangka program untuk menangani keperluan pekerja secara langsung. Antara inisiatif ini ialah program iFlex, pelan faedah gaya kafeteria yang membolehkan pekerja memilih daripada pelbagai tawaran untuk membina pakej manfaat yang paling sesuai untuk keperluan mereka. Dengan pendekatan berfokuskan budaya AP, menyediakan faedah fleksibel kepada kakitangannya ialah salah satu daripada banyak cara organisasi menunjukkan pelaburannya bukan sahaja dalam kesejahteraan keseluruhan mereka tetapi, yang lebih penting, dalam memperkasakan masa depan yang lebih baik untuk mereka.

Penceramah:

Malu Inofre
FVP dan Ketua Pegawai Sumber Manusia
Aboitiz Power Corporation

11:15 PTG - 11:35 PG | PEMBENTANGAN: Laporan Pematuhan Keselamatan HR & Pengendalian Peningkatan yang Sesuai

Abstrak:

Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OHS) tertumpu terutamanya pada melindungi pekerja di tempat kerja daripada kemalangan, kecederaan dan pendedahan kepada bahan berbahaya. Ia berkaitan dengan semua aspek kesihatan dan keselamatan di tempat kerja dan mempunyai tumpuan yang kuat terhadap pencegahan bahaya utama. Matlamatnya adalah untuk mencegah kemalangan dan kemudaratan kepada orang ramai daripada aktiviti berkaitan kerja dan memastikan mereka selamat dan terjamin di tempat kerja.

Perkara utama :

1. Peraturan Pematuhan Pendaftaran Peraturan 1020

2. Pengemasan Keselamatan

3.Program OSH

4.Memantapkan Pegawai Keselamatan dengan Latihan dan Pembangunan

5. Laporan analisis maklum balas dalam kemalangan Operasi, platform dan program insentif.

Penceramah:

Erico V. Fidel
Pengarah HR
Crave Technology Enterprise Solutions

11:35 PG - 1:05 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN

1:05 PTG - 1:15 PTG | Pemecah Ais

1:15 PTG - 2:05 PTG | PERBINCANGAN PANEL: Tarikan Bakat dan Pengekalan Pekerja Terbaik

Objektif:

Untuk menarik bakat terbaik, organisasi anda perlu menjadi tempat orang ramai memajukan kerjaya mereka. Ia perlu menjadi tempat di mana orang ramai diberi peluang untuk mempelajari kemahiran baharu dan menempuh cabaran baharu. Pengekalan pekerja membolehkan syarikat untuk terus membangunkan kakitangannya, tanpa kehilangan pelaburan yang telah mereka buat dalam kemahiran dan latihan. Mencipta imej unik atau positif syarikat akan membantu menarik orang yang betul dari awal.

1. Bagaimanakah kita boleh memajukan pengekalan dan menarik bakat terbaik dalam organisasi?

2. Apakah cabaran terbesar dalam mengekalkan dan menarik bakat terbaik pada masa ini?

3. Pada pendapat anda, apakah hasil terbaik untuk pekerja?

4. Apakah salah tanggapan yang biasa dilakukan oleh orang ramai mengenai topik ini? Bagaimanakah kita boleh melawan salah tanggapan ini dan berkomunikasi dengan lebih berkesan?

5. Apakah yang telah membantu anda sampai ke tempat anda berada dan apakah nasihat anda untuk orang lain yang ingin pergi ke arah yang sama?

Moderator:

Darwin B. Sungai
Operasi VP-HR
inspiro

Ahli panel:

Chetan Indap
Pengasas & Ketua Pegawai Eksekutif
Callify

Marvin Rodriguez
Pengarah Negara
MiraMed

Khim Tan
Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan
Alliance Bank of Malaysia, Berhad

Janette Lagazo
Pengurus Sumber Manusia
ConnectWise Philippines Inc

2:05 PTG - 2:25 PTG | PERSEMBAHAN: Komunikasi dalam Dunia Korporat

Abstrak:

Komunikasi korporat ialah salah satu pembolehubah terpenting yang menentukan sama ada perniagaan berjaya atau gagal dalam dunia yang terhubung secara digital hari ini.

Perkara utama:

-Komunikasi dari segi kesedaran jenama, inovasi, dan produktiviti pekerja.

-Komunikasi termasuk pemesejan syarikat kepada penontonnya dan seluruh dunia.

-Dalam era pekerja yang diberi kuasa, kita perlu mengenal pasti sebab komunikasi adalah sangat penting untuk setiap generasi (Gen Z, Milenium dan Baby Boomers).

Penceramah:
Tessa Mercado
Pengarah HR dan Operasi
MC Credit Solutions LLC

2:25 PTG - 3:15 PTG | PERBINCANGAN MEJA BULAT: Populariti Teknologi Kerja Jauh

Tenaga kerja moden semakin mudah alih, kolaboratif dan dinamik. Oleh kerana kemajuan dalam teknologi dan akses internet ini, kerja jauh telah menjadi amalan yang diterima di banyak syarikat. Perkara utama dalam fikiran setiap pekerja adalah untuk mengekalkan keseimbangan kerja-kehidupan. Keupayaan untuk mengimbangi kedua-dua dunia ini telah menjadi dorongan utama kepada kesejahteraan pekerja.

-Mengapa kerja jauh/hibrid berfungsi sangat penting dalam generasi hari ini?

-Adakah bekerja dari jauh terpakai kepada semua pekerja? Sebagai pengamal HR, bagaimana anda boleh memastikan pekerja produktif dalam tugas dan tanggungjawab mereka?

-Apakah cabaran yang dihadapi oleh kebanyakan pekerja jauh? Adakah cabaran ini menjadikan mereka proaktif atau tidak aktif?

-Apakah pertimbangan sebelum menerima teknologi kerja jauh?

-Apakah pada pendapat anda masa depan teknologi kerja jauh?

Fasilitator:

Gagandeep Singh
Pengarah Akaun - APAC
Coursera

3:15 PTG - 3:35 PTG | PEMBENTANGAN: Gen Z dan Mentakrifkan Semula Tempat Kerja

Abstrak:

Gelombang baharu pekerja memberi kesan kepada Strategi Sumber Manusia dan mendorong organisasi untuk menghasilkan pendekatan yang lebih di luar kotak untuk tarikan dan pengekalan bakat. Dalam landskap semasa ini di mana "berhenti senyap" telah menjadi trend, keutamaan HR yang harus menjadi perhatian utama untuk memastikan bahawa pendirian organisasi kekal menarik kepada pekerja baharu ini dan bagaimana HR boleh melibatkan diri dalam senarai baby boomer semasanya, Gen X dan pemimpin milenium untuk memahami dan menyesuaikan pemikiran mereka untuk menjadi pemimpin yang menghubungkan dan berempati dengan pekerja Gen Y dan Z mereka.

Perkara utama:

-Siapa Gen Z?
1. Tingkah laku
2.Pemikiran
3. Keutamaan

-Gen Z dan cara kerja mereka 1.Alat Digital dan kemahiran teknologi
2. Selesa dengan analitik dan data
3. Berpusatkan Reka Bentuk dan Kreatif
4. Tidak takut mencabar dan bertanya soalan

-Apakah yang menarik bagi mereka dan apakah maksudnya untuk HR?
1.Imbangan Kehidupan Kerja
2. Ketelusan dan Fleksibiliti
3. Kepimpinan Empatitik
4. Kesihatan Mental dan Keselamatan Psikologi
5. Kepelbagaian dan Kemasukan
6. Dinamik Pasukan
7. Keadilan Sosial dan kerja yang mewujudkan impak positif

-Strategi Kepimpinan yang Berkesan 1.Peranan Pemimpin yang Berkembang kepada Gen Z dan Gen Y
2.Bimbingan Tepati Masa
3.Gaya Komunikasi
4. P&P

Penceramah:

Donnabelle Michelle Reyes
Pengarah HR
Kosmetik berwarna

3:35 PTG - 4:15 PTG | REHAT RANGKAIAN

4:15 PTG - 4:35 PTG | PEMBENTANGAN: Membina Kemahiran dan Kecekapan Kritikal

Penceramah:

Smith Dacasin
Ketua HR Negara
Kyndryl, Filipina

4:35 PTG - 5:25 PTG | PERBINCANGAN PANEL: Nilai Syarikat dan Budaya Kerja

PERBINCANGAN PANEL: Nilai Syarikat dan Budaya Kerja

Objektif:

Persekitaran kerja yang mempunyai budaya organisasi didorong oleh tujuan dan jangkaan yang jelas. Pekerja lebih cenderung untuk menikmati kerja apabila keperluan dan nilai mereka konsisten dengan majikan mereka. Dengan mewujudkan budaya dan set nilai, perniagaan boleh membantu menyampaikan matlamat untuk organisasi mereka dan membantu pekerja dan kepimpinan memahami pendorong di sebalik keputusan syarikat.

- Bagaimanakah anda menerangkan persekitaran kerja?

- Bagaimanakah anda, memotivasikan semula pekerja, apabila objektif belum dicapai?

- Apakah jenis peluang yang boleh anda berikan kepada pekerja untuk mencapai kemajuan mereka dalam syarikat?

- Bagaimanakah anda boleh mempromosikan nilai syarikat dan budaya kerja yang baik di tempat kerja?

- Bagaimanakah nilai syarikat dan budaya kerja mempengaruhi satu sama lain, terutamanya dalam keadaan Sumber Manusia semasa?

Moderator:

Nina Arribe
Pengarah HR
Jenama Pioneer Square, Amerika Syarikat dan Filipina

Ahli panel:

Donnabelle Michelle Reyes
Pengarah HR
Kosmetik berwarna

Jakeson Quiatchon
Pengurus HR/Rakyat Negara
Filipina yang berani

Jun Roy
Ketua Sektor Perunding HROD
Institut Penyelidikan Nomura

5:25 PTG - 7:00 PTG | HR Happy Hour di Kawasan Pameran

PERSIDANGAN UTAMA
27 Julai 2023

PERSIDANGAN UTAMA

PERSIDANGAN UTAMA

7:00 PG - 8:00 PG | PENDAFTARAN

8:00 PG - 8:30 PG | Ucapan Perasmian dan Sesi Rangkaian Kelajuan

Abstrak:

Teknologi HR hari ini merangkumi penggunaan perkakasan dan perisian untuk mengekalkan dan mengarahkan pelbagai tugas dan tanggungjawab. Alat ini membantu pemimpin HR mengurus tanggungjawab baharu dan berterusan dengan lebih cekap. Ia juga melaksanakan langkah praktikal untuk meningkatkan kepelbagaian dan keterangkuman kerana pekerja pada masa kini tidak sabar-sabar untuk bekerja dalam persekitaran hibrid.

1. Transformasi Sumber Manusia.

2. Teknologi HR pada abad ke-21.

3. Fahami cara mengekalkan pengalaman pekerja kepada budaya tempat kerja yang didayakan Teknologi.

Penceramah yang disahkan:

Monir Azzouzi

CPXO & Pengarah Lembaga

GoToko

8:30 PG - 8:55 PG | PEMBENTANGAN: Jalan Menuju Dunia Pasca Pandemik: Revolusi Perkhidmatan Sumber Manusia melalui Teknologi Sumber Manusia

Abstrak:

Tempat kerja berada di tengah-tengah peralihan. Teknologi semakin menjadi pemboleh utama aktiviti sumber manusia sehari-hari. Orang dalam organisasi perlu memahami bahawa ini adalah arah aliran baharu. Aliran ini telah mencipta model baharu tentang cara kami bekerja dan hidup. Dalam sesi ini, mari kita temui bersama anjakan dan evolusi kemanusiaan baharu yang memberi kesan dalam Sumber Manusia.

1. Bagaimanakah Teknologi Sumber Manusia membantu mengekalkan kemanusiaan dalam Sumber Manusia?

2. Bagaimanakah Inovasi HR mempengaruhi produktiviti dan penglibatan pekerja untuk mencapai keputusan yang lebih baik dengan penggunaan Teknologi?

3. Keberkesanan teknologi HR kepada Profesional HR dan pengamal

Penceramah Jemputan:

Iskandar Shah Zulkarnain

Ketua Pegawai Sumber Manusia Bank

Islam Malaysia Berhad

Vinnie Quek

Pengurus HR Negara

CGS-CIMB Securities

Shankar Nagalingam

Naib Presiden Sumber Manusia

Lumileds

Vanessa Lee

Ketua Sumber Manusia

Lazada eLogistics Malaysia

8:50 PG - 9:15 PG | PERSEMBAHAN: "Memanfaatkan Kepintaran Buatan (AI) dalam HR: Peluang, Cabaran dan Amalan Terbaik"

Abstrak:

Kecerdasan buatan (AI) sedang mengubah cara organisasi beroperasi, dan HR tidak terkecuali. Daripada pengambilan dan penglibatan pekerja kepada pengurusan prestasi dan pembangunan bakat, AI digunakan untuk mengautomasikan proses HR dan membuat keputusan berasaskan data. Walau bagaimanapun, dengan kuasa yang besar datang tanggungjawab yang besar, dan seperti mana-mana teknologi baharu, terdapat cabaran yang perlu diatasi. Sesi ini akan meneroka peluang, cabaran dan amalan terbaik untuk memanfaatkan AI dalam HR.

Penceramah yang disahkan:

Koljit (Ajit) Singh

Pengarah Sumber Manusia, APAC

Flexsys, Malaysia

9:15 PG - 10:00 PG | PERBINCANGAN PANNEL: Peranan HR untuk memenuhi Imbangan Kerja-Kehidupan Pekerja

Abstrak:

Keutamaan pertama HR adalah untuk menggalakkan keseimbangan kerja-kehidupan pekerja, dan untuk mendapatkan komitmen daripada kepimpinan yang akan mereka tetapkan dalam organisasi. Menyediakan fleksibiliti untuk pekerja membuat jadual mereka sendiri memberi mereka kebebasan yang mereka perlukan untuk menjaga diri mereka sendiri, serta orang di sekeliling mereka yang memerlukannya.

1. Bagaimanakah organisasi menggalakkan keseimbangan kerja-kehidupan pekerja?

2. Mengapakah keseimbangan kerja-kehidupan penting untuk pekerja?

3. Apakah cabaran yang dihadapi oleh organisasi dari segi mengekalkan keseimbangan kerja-kehidupan pekerja?

4. Sebagai Profesional Sumber Manusia, bagaimana anda boleh membantu pekerja menangani isu kehidupan kerja?

Ahli Panel yang Disahkan:

Abdul Khaliq Putra

Penolong Naib Presiden II - Ketua Unit Pemerolehan Bakat

Pengurusan Air Selangor

Moderator Jemputan:

Anjali V. Menon

Pengarah Sumber Manusia, Malaysia

FrieslandCampina

Rohani Mustaffa

Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan

Kumpulan AmBank

Ahli Panel Jemputan:

Uzzal K Mudoi

Pengarah Urusan-Ketua HR

Accenture Filipina, Malaysia, Thanland dan Indonesia

Siew Yi Ngah

Ketua HR

Microsoft

Sanaz Imani Fooladi

Pengarah Urusan, Perkhidmatan Perniagaan Global HR, Hemisfera Timur

Schlumberger

Azman A. Khalid

Pengarah, Sumber Manusia

Bursa Malaysia

Angelyn Ser

Ketua Sumber Manusia

Royal Selangor International Sdn Bhd

9:30 PG - 10:10 PG | REHAT RANGKAIAN

10:30 PG - 11:15 PG | PERBINCANGAN PANEL: Inovasi dalam Latihan dan Pembangunan Insan

Abstrak:

Sistem HR yang Diubah Secara Digital telah memacu organisasi dalam generasi hari ini. Teknologi menyokong kepelbagaian dalam pengambilan pekerja, pengekalan, penglibatan pekerja dan banyak lagi. Ia semakin tertanam dalam platform dan perisian HR, dan digunakan untuk mengautomasikan beberapa bahagian proses HR yang memakan masa. Tahun ini semakin ramai pasukan HR akan menggunakan Teknologi HR. Persoalannya ialah bagaimana teknologi ini memberi kesan kepada Modal Insan? Mari kita temui jawapannya sepanjang perbincangan.

Penceramah Jemputan:

Razman Ismail

Ketua Pegawai Rakyat

UEM Edgenta Berhad

Khoo Terry

Naib Presiden Sumber Manusia

Infineon Technologies (Malaysia) Sdn Bhd

Jo Wen Lee

Naib Presiden Pertama - Sumber Manusia

UOB Centre of Excellence (M) Sdn Bhd

Michelle Rohini Gomez

Ketua Sumber Manusia

Hilti Malaysia

Deanna Yap

Naib Presiden Kanan, Pembangunan Kepimpinan & Pengurusan Bakat

Lazada Malaysia

11:15 PG - 11:40 PG | PEMBENTANGAN : Kepelbagaian, Ekuiti, Kemasukan dan Kepunyaan: WARNA-WARNA ANGIN

Abstrak:

Data boleh digunakan oleh pasukan HR untuk menambah baik keputusan HR, menilai kesan perniagaan kepada orang ramai dan meningkatkan kepimpinan HR. Ia juga meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses dan operasi HR, dan meningkatkan kesejahteraan umum dan keberkesanan tenaga kerja syarikat. Pasukan HR sedang meningkatkan kemahiran diri mereka untuk menjadi lebih mahir dalam analisis data. Diramalkan bahawa trend ini akan mendominasi pembelajaran untuk pengamal HR pada tahun 2023. Tidak semua pasukan HR akan menjadi pakar data serta-merta, tetapi sepanjang tahun ini, ia akan menjadi semakin normal sebagai kemahiran HR.

Penceramah Jemputan:

Feldatun Sharif

Ketua (Perancangan HR)

Tenaga Nasional Berhad

Muzni Mohamad

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Prudential BSN Takaful Berhad

Kavitha Supramaniam

Pengarah HR

Fujitsu

Roza Ngah

Ketua HR Negara (Malaysia dan Indonesia)

Penyelesaian Automasi Emerson

11:30 PG - 11:55 PG | PERSEMBAHAN: Pengenalan Sumber Manusia kepada Metaverse

Abstrak:

Dalam istilah asas, metaverse ialah tempat anda boleh meneroka ruang 3D maya di mana anda boleh bersosial, belajar dan bekerjasama dengan orang lain. Apabila teknologi menjadi pendigitalan, tempat kerja metaverse berada di laluan pantas ke realiti.

1. Mengapakah metaverse penting kepada Sumber Manusia?

2. Bagaimanakah metaverse akan terungkap dan mengubah organisasi?

3. Apakah kesan metaverse dalam prestasi pekerja?

Penceramah jemputan:

Penelope Gan

CHRO

AIA Malaysia

Haikal MZ Akmar

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Kumpulan UOA

Shazli Ghani

Direktor sumber Manusia

L'Oréal Malaysia & Singapura

Nur Hayati Yob Ramli

Pengarah - Sumber Manusia

Al Rajhi Bank Malaysia

11:35 PG - 1:05 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN

1:05 PTG - 1:15 PTG | Pemecah Ais

1:20 PTG - 1:45 PTG | PERSEMBAHAN: Memupuk Tempat Kerja Hormat

-Apakah yang boleh dilakukan oleh organisasi untuk melibatkan semula pekerja yang terputus hubungan?

-Memudahkan budaya komunikasi terbuka untuk menangani masalah pekerja

-Memahami matlamat dan jangkaan individu

-Memastikan pekerja berasa dihargai dan diraikan

-Mengutamakan kesejahteraan mental dan fizikal serta mengelakkan keletihan

Ahli Panel yang Disahkan:

Tabur Sembang Gan

VP, Sumber Manusia

Teleperformance Malaysia

Moderator Jemputan:

Ida Kamaria Ghazali

Peneraju Transformasi HR Global

IBM Malaysia

Joanne Kiu

Operasi Ketua Negara

Grab Malaysia

Ahli Panel Jemputan:

Mohd Najib Bin Mohammad

Ketua Kebudayaan dan Pengurusan Perubahan

Tenaga Nasional Berhad

Carolin E Lye Neo

Pengurus Sumber Manusia Negara

IKEA Malaysia

Karen Ow

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Prudential Assurance Malaysia Berhad

Amanda Oh

Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan

Kumpulan PPB Berhad

1:45 PTG - 2:10 PTG | PEMBENTANGAN: Membina Organisasi Berpusatkan Manusia dalam Dunia Digital Moden

Abstrak:

Perisian Sumber Manusia membantu dalam mengurus orang, maklumat dan proses. Ia direka untuk membantu kedua-dua pengurus dan pekerja bekerja dengan lebih cekap sambil mengurangkan ralat, memastikan pematuhan dan meningkatkan produktiviti. Melalui proses ini, pasukan HR dapat mengenal pasti bidang utama yang memerlukan latihan lanjut untuk meningkatkan prestasi keseluruhan. Dalam perbincangan ini, kami juga akan menemui keberkesanan, isu dan kebimbangan yang HR hadapi sepanjang perisian.

Penceramah Jemputan:

Pauline Ng

Ketua Sumber Manusia

Samsung Electronics Malaysia

Norlida (Oli) Azmi

Ketua Pegawai Orang Kumpulan

Kumpulan Axiata Berhad

Jamal Bakri

Kumpulan CHRO

Kumpulan Perbankan RHB

Azahar Ab Rahim

Pengurus Besar, Rakan Niaga Modal Insan

Lapangan Terbang Malaysia

Joyce Ong

Direktor sumber Manusia

Boston Scientific Medical Device (Malaysia) Sdn. Bhd

Jeffrey Quah

Pengarah HR Kumpulan

Paramount Corporation Berhad

3:35 PTG - 4:15 PTG | REHAT RANGKAIAN

3:35 PTG - 4:00 PTG | PERBINCANGAN MEJA BULAT: Dunia Kerja Baru

-Automasi dan inovasi akan menjadi penggerak dalam HR, dengan kurang penglibatan manusia untuk tugas rutin

-Penyesuaian kepada situasi kerja yang pelbagai disebabkan peningkatan kerja jauh

-Kemunculan Analitis Orang dan Perisian HR baharu pada tahun-tahun berikutnya

-Sejauh manakah persediaan organisasi untuk HR masa hadapan?

Moderator Jemputan:

Param Moorthi

HR Head

Air Asia

Shikin Sharif

Pengarah Rakyat

Bank Negara Malaysia

Ivy Leng Boon Chen

Ketua Rakyat & Kebudayaan (Ketua HR Negara)

Roche

Kathleen Kee

Ketua HR

Santen Pharmaceutical Asia

Karen Loh

Ketua Sumber Manusia

Abbott Manufacturing Singapore Pte. Ltd

4:15 PTG - 4:40 PTG | PEMBENTANGAN: Aliran Sumber Manusia: Persekitaran Kerja Hibrid

Abstrak:

Pelaburan organisasi dalam platform HR baharu yang menyokong kerja jauh boleh memanfaatkan keupayaan hibrid untuk membina fleksibiliti untuk pekerja. Latihan dan on-boarding ialah fungsi HR yang kini boleh berlaku dalam persekitaran hibrid, dengan beberapa pekerja di tapak dan yang lain menyertai dari jauh.

Profesional HR juga boleh menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan jauh dengan cekap. Dengan menggunakan teknologi untuk menerima model kerja hibrid, profesional HR boleh kekal lebih berdaya saing dalam landskap semasa hari ini.

Penceramah Jemputan:

Aiza Aryati Kasim

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Manulife Malaysia

Moorthy Murugaiah

Pengarah Kanan Operasi Sumber Manusia Global

Teknologi Mikron

Roselaini Faiz

Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan

Sime Darby Berhad

Cass Lai

Ketua, Rakan Niaga HR

Hong Leong Bank Berhad

Mabel Lee

Pengarah HR

Uniqlo Malaysia

Razman Radzi

Ketua Pegawai Modal Insan Kumpulan

FGV Holdings Berhad

Anne Heng

Rakyat Negara & Ketua Organisasi

Novartis Malaysia

3:20 PTG - 4:10 PTG | PERBINCANGAN MEJA BULAT: Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan

7:00 PG - 8:00 PG | PENDAFTARAN

8:00 PG - 8:30 PG | Ucapan Perasmian dan Sesi Rangkaian Kelajuan

8:30 PG - 8:55 PG | PEMBENTANGAN: Jalan Menuju Dunia Pasca Pandemik: Revolusi Perkhidmatan Sumber Manusia melalui Teknologi Sumber Manusia

Abstrak:

Pandemik merevolusikan tingkah laku Sumber Manusia. Syarikat menerima teknologi dengan sepenuh hati dan bersandar padanya untuk menyampaikan perkhidmatan HR semalaman.

Bagaimana kami melakukannya? Jika kita mengekalkan penggunaan teknologi, bagaimanakah HR boleh melakukannya dengan lebih baik untuk mendapatkan nilai untuk wang?

Penceramah:

Ivy de Borja
Naib Presiden - Rakyat dan Budaya
Memperoleh Asia Pasifik, Inc.

8:55 PG - 9:20 PG| PERSEMBAHAN: Berkomunikasi dan Raikan Budaya: Pembinaan budaya organisasi bermula apabila ia dikomunikasikan. Meraikannya bersama-sama akan mengekalkannya.

Penceramah:

Aimee Martinez
Pengarah Kanan HR
Universiti Kebangsaan

9:20 PG - 9:45 PG | PERSEMBAHAN: LelakiMengapa EAP Gagal? Dan apa yang perlu kita lakukan mengenainya?

Abstrak:

EAP konvensional selalunya hanya menconteng permukaan apabila menawarkan sokongan yang berguna, tepat pada masanya dan diperibadikan. Syarikat perlu mengubah pemahaman dan pemikiran mereka tentang kesejahteraan pekerja untuk merebut peluang menyediakan pekerja dengan sokongan yang menambah nilai sebenar dan meningkatkan produktiviti.

Anne Ordona
Pengurus Besar
Penjagaan Infinit

9:45 PG - 10:30 PG | REHAT RANGKAIAN

10:30 PG - 11:15 PG | PERBINCANGAN PANEL: Inovasi dalam Latihan dan Pembangunan Insan

Abstrak:

Pembelajaran melalui Latihan dan Pembangunan adalah sangat penting kepada pekerja kita pada masa kini kerana ia membantu mereka meningkatkan keupayaan sedia ada mereka. Pekerja yang hebat datang dengan pemimpin yang hebat dalam organisasi. Kepimpinan adalah salah satu kejayaan utama yang menyokong dalam memaksimumkan produktiviti, membentuk budaya positif dan menggalakkan hubungan harmoni antara satu sama lain. Ia membantu meningkatkan tingkah laku pengikut untuk mencapai matlamat bersama.

-Pada pendapat anda, apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh pekerja dalam membangunkan kemahiran mereka? Sebagai seorang Profesional Sumber Manusia, bagaimana anda boleh membantu mereka bertambah baik?

-Bagaimanakah transformasi digital mempengaruhi gaya kepimpinan dalam latihan dan pembangunan?

-Apakah sifat terpenting pemimpin yang berjaya hari ini?

-Sebagai pemimpin, bagaimana anda boleh memastikan pasukan anda bermotivasi untuk menjadi berkesan dalam tugas mereka?

-Apakah nasihat terbaik yang boleh anda berikan untuk membantu merancang kerjaya dan bukannya hanya bekerja untuk mengekalkan pekerjaan?

Moderator:

Nina Arribe
Pengarah HR
Jenama Pioneer Square, Amerika Syarikat dan Filipina

Ahli panel:

Dr Rey B. Fremista
Pengarah Pembangunan Kepimpinan & Kecemerlangan Proses
Penyelesaian Berpotensi Penuh

Nikko Aww
Perunding Transformasi Kemahiran
Coursera

Sapna Chauhan
Pengurus Sumber Manusia
Universiti Parul, India

Krismary Sharmaine Yapo
Pengajar Universiti/ Perunding HR
Universiti Negeri Mariano Marcos

11:15 PG - 11:40 PG | PEMBENTANGAN : Kepelbagaian, Ekuiti, Kemasukan dan Kepunyaan: WARNA-WARNA ANGIN

Penceramah:

Angelo Ronquillo
Ketua Operasi Rakyat
R1 RCM

11:40 PTG - 1:10 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN

1:10 PTG - 1:20 PTG | Pemecah Ais

1:20 PTG - 1:45 PTG | PERSEMBAHAN: Memupuk Tempat Kerja Hormat

Penceramah:

Michelle Guce
FVP dan Ketua Pegawai Sumber Manusia dan Pentadbiran
Insurans Malaya

1:45 PTG - 2:10 PTG | PEMBENTANGAN: Membina Organisasi Berpusatkan Manusia dalam Dunia Digital Moden

Abstrak:

Transformasi digital ialah proses menggunakan teknologi digital untuk mencipta yang baharu. Ia mengubah suai proses, budaya, dan pengalaman pekerja sedia ada untuk memenuhi perubahan industri dan keperluan organisasi. Walaupun kita berada dalam era moden, pekerja juga memerlukan penambahbaikan berterusan seiring dengan kemajuan landskap HR. Organisasi berpusatkan manusia mesti mengutamakan pelaksanaan teknologi untuk menyokong keperluan manusia.

Perkara utama:

-Kepentingan kemahiran dan keupayaan manusia yang membawa kepada organisasi digital yang berpusatkan manusia dan berdaya teknologi.

-Memperkasakan pekerja untuk memberikan yang terbaik di tempat kerja, menyampaikan matlamat syarikat, dan menunjukkan kepada mereka jalan menuju kejayaan.

-Merangkul amalan baharu yang menumpukan pada membawa kemanusiaan yang lebih besar dalam cara orang memimpin, mengurus dan mengembangkan pekerja, bersama-sama dengan inovasi digital.

Penceramah:
Mak. Theresa Llamas
Ketua Pegawai Sumber Manusia Resorts World Manila, Filipina

2:10 PTG - 2:35 PTG | PEMBENTANGAN: Melibatkan Pekerja di Tempat Kerja Moden

Penceramah:
Carlo Antonio Cordero
Pengurus Kanan, Keupayaan Organisasi - Pusat Kecemerlangan
UnionBank Filipina

2:35 PTG - 3:20 PTG | REHAT RANGKAIAN

3:20 PTG - 4:10 PTG | PERBINCANGAN MEJA BULAT: Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan

Objektif:

Perbincangan panel bertajuk Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan ini akan menangani trend dan isu semasa tentang pampasan dalam organisasi.

-Mengapa ekuiti dan ketelusan dalam pampasan sangat penting untuk dibincangkan dengan khalayak kami sekarang?

-Bagaimanakah ia mempengaruhi individu, kumpulan orang, dan organisasi itu sendiri?

-Daripada pengalaman anda sendiri, apakah beberapa contoh Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan dalam organisasi?

-Bagaimanakah anda bertindak balas kepada orang yang bercanggah bahawa Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan tidak boleh berlaku?

-Apakah yang anda perlu lakukan sebagai Pengamal Sumber Manusia untuk memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menerima Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan?

Fasilitator:

Nina Arribe
Pengarah HR
Jenama Pioneer Square

4:10 PTG - 4:35 PTG | PEMBENTANGAN: Kepimpinan Sumber Manusia Strategik dan Kolaboratif ke arah Inovasi Tempat Kerja Didorong Nilai

Abstrak:

Menavigasi orang di tempat kerja yang berkembang pesat adalah cabaran yang perlu diperjuangkan oleh Pemimpin Sumber Manusia hari ini. Ia memerlukan kepimpinan yang adaptif, kolaboratif dan strategik untuk membina budaya kerja yang dipacu nilai dan memberi ganjaran. Marilah kita memberi inspirasi dan mempengaruhi kakitangan kita untuk menerima dan komited terhadap perubahan bermakna dalam organisasi kita melalui Kepimpinan Sumber Manusia Strategik.

Perkara utama :
-Sistem Kepimpinan Sumber Manusia dan Nilai Organisasi
-Pengurusan Sumber Manusia untuk Membina Budaya Kerja yang Memberi ganjaran dan Telus
-HR Connect: Inovasi HR Terdorong Nilai

Penceramah:

Bon Doblar
Pengarah Sumber Manusia
Kolej Dr. Yanga, Inc.

4:35 PTG - 5:00 PTG | NOTA UTAMA: Pelan Hala Tuju Menikmati Persaraan: Jauh dari Tempat Kerja

Abstrak:

Abstrak: Pelan hala tuju ialah pelan strategik yang mentakrifkan matlamat atau hasil yang diingini dan termasuk langkah atau tonggak utama yang diperlukan untuk mencapainya. Ia juga berfungsi sebagai alat komunikasi, dokumen peringkat tinggi yang membantu menyuarakan pemikiran strategik—sebabnya—di sebalik matlamat dan rancangan untuk sampai ke sana. Topik ini akan menerangkan idea bahawa kehidupan kita tidak berhenti selepas bersara, itulah sebabnya sangat penting untuk mengutamakan keperluan dan kehendak anda. Ia akan membantu pekerja atau pemimpin HR menyemak semula perkara berikut: Akta Republik 10911 atau juga dikenali sebagai Akta Diskriminasi Anti-Usia 2016 dan Seksyen 4 Peraturan dan Peraturan Pelaksana Akta Anti-Diskriminasi Umur dalam Pekerjaan (IRR) dan 8R semasa bersara yang dirumuskan. Diakhiri dengan petikan galakan: "Alasan anda untuk bersara boleh menjadi motivasi anda untuk menjadi lebih tinggi dalam hidup."

Penceramah:
Jakeson Quiatchon
Pengurus HR/Rakyat Negara
Filipina yang berani

7:00 PG - 8:00 PG | PENDAFTARAN

8:00 PG - 8:30 PG | Ucapan Perasmian dan Sesi Rangkaian Kelajuan

8:30 PG - 8:55 PG | PEMBENTANGAN: Jalan Menuju Dunia Pasca Pandemik: Revolusi Perkhidmatan Sumber Manusia melalui Teknologi Sumber Manusia

Abstrak:

Pandemik merevolusikan tingkah laku Sumber Manusia. Syarikat menerima teknologi dengan sepenuh hati dan bersandar padanya untuk menyampaikan perkhidmatan HR semalaman.

Bagaimana kami melakukannya? Jika kita mengekalkan penggunaan teknologi, bagaimanakah HR boleh melakukannya dengan lebih baik untuk mendapatkan nilai untuk wang?

Penceramah:

Ivy de Borja
Naib Presiden - Rakyat dan Budaya
Memperoleh Asia Pasifik, Inc.

8:55 PG - 9:20 PG| PERSEMBAHAN: Berkomunikasi dan Raikan Budaya: Pembinaan budaya organisasi bermula apabila ia dikomunikasikan. Meraikannya bersama-sama akan mengekalkannya.

Penceramah:

Aimee Martinez
Pengarah Kanan HR
Universiti Kebangsaan

9:20 PG - 9:45 PG | PERSEMBAHAN: LelakiMengapa EAP Gagal? Dan apa yang perlu kita lakukan mengenainya?

Abstrak:

EAP konvensional selalunya hanya menconteng permukaan apabila menawarkan sokongan yang berguna, tepat pada masanya dan diperibadikan. Syarikat perlu mengubah pemahaman dan pemikiran mereka tentang kesejahteraan pekerja untuk merebut peluang menyediakan pekerja dengan sokongan yang menambah nilai sebenar dan meningkatkan produktiviti.

Anne Ordona
Pengurus Besar
Penjagaan Infinit

9:45 PG - 10:30 PG | REHAT RANGKAIAN

10:30 PG - 11:15 PG | PERBINCANGAN PANEL: Inovasi dalam Latihan dan Pembangunan Insan

Abstrak:

Pembelajaran melalui Latihan dan Pembangunan adalah sangat penting kepada pekerja kita pada masa kini kerana ia membantu mereka meningkatkan keupayaan sedia ada mereka. Pekerja yang hebat datang dengan pemimpin yang hebat dalam organisasi. Kepimpinan adalah salah satu kejayaan utama yang menyokong dalam memaksimumkan produktiviti, membentuk budaya positif dan menggalakkan hubungan harmoni antara satu sama lain. Ia membantu meningkatkan tingkah laku pengikut untuk mencapai matlamat bersama.

-Pada pendapat anda, apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh pekerja dalam membangunkan kemahiran mereka? Sebagai seorang Profesional Sumber Manusia, bagaimana anda boleh membantu mereka bertambah baik?

-Bagaimanakah transformasi digital mempengaruhi gaya kepimpinan dalam latihan dan pembangunan?

-Apakah sifat terpenting pemimpin yang berjaya hari ini?

-Sebagai pemimpin, bagaimana anda boleh memastikan pasukan anda bermotivasi untuk menjadi berkesan dalam tugas mereka?

-Apakah nasihat terbaik yang boleh anda berikan untuk membantu merancang kerjaya dan bukannya hanya bekerja untuk mengekalkan pekerjaan?

Moderator:

Nina Arribe
Pengarah HR
Jenama Pioneer Square, Amerika Syarikat dan Filipina

Ahli panel:

Dr Rey B. Fremista
Pengarah Pembangunan Kepimpinan & Kecemerlangan Proses
Penyelesaian Berpotensi Penuh

Nikko Aww
Perunding Transformasi Kemahiran
Coursera

Sapna Chauhan
Pengurus Sumber Manusia
Universiti Parul, India

Krismary Sharmaine Yapo
Pengajar Universiti/ Perunding HR
Universiti Negeri Mariano Marcos

11:15 PG - 11:40 PG | PEMBENTANGAN : Kepelbagaian, Ekuiti, Kemasukan dan Kepunyaan: WARNA-WARNA ANGIN

Penceramah:

Angelo Ronquillo
Ketua Operasi Rakyat
R1 RCM

11:40 PTG - 1:10 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN

1:10 PTG - 1:20 PTG | Pemecah Ais

1:20 PTG - 1:45 PTG | PERSEMBAHAN: Memupuk Tempat Kerja Hormat

Penceramah:

Michelle Guce
FVP dan Ketua Pegawai Sumber Manusia dan Pentadbiran
Insurans Malaya

1:45 PTG - 2:10 PTG | PEMBENTANGAN: Membina Organisasi Berpusatkan Manusia dalam Dunia Digital Moden

Abstrak:

Transformasi digital ialah proses menggunakan teknologi digital untuk mencipta yang baharu. Ia mengubah suai proses, budaya, dan pengalaman pekerja sedia ada untuk memenuhi perubahan industri dan keperluan organisasi. Walaupun kita berada dalam era moden, pekerja juga memerlukan penambahbaikan berterusan seiring dengan kemajuan landskap HR. Organisasi berpusatkan manusia mesti mengutamakan pelaksanaan teknologi untuk menyokong keperluan manusia.

Perkara utama:

-Kepentingan kemahiran dan keupayaan manusia yang membawa kepada organisasi digital yang berpusatkan manusia dan berdaya teknologi.

-Memperkasakan pekerja untuk memberikan yang terbaik di tempat kerja, menyampaikan matlamat syarikat, dan menunjukkan kepada mereka jalan menuju kejayaan.

-Merangkul amalan baharu yang menumpukan pada membawa kemanusiaan yang lebih besar dalam cara orang memimpin, mengurus dan mengembangkan pekerja, bersama-sama dengan inovasi digital.

Penceramah:
Mak. Theresa Llamas
Ketua Pegawai Sumber Manusia Resorts World Manila, Filipina

2:10 PTG - 2:35 PTG | PEMBENTANGAN: Melibatkan Pekerja di Tempat Kerja Moden

Penceramah:
Carlo Antonio Cordero
Pengurus Kanan, Keupayaan Organisasi - Pusat Kecemerlangan
UnionBank Filipina

2:35 PTG - 3:20 PTG | REHAT RANGKAIAN

3:20 PTG - 4:10 PTG | PERBINCANGAN MEJA BULAT: Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan

Objektif:

Perbincangan panel bertajuk Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan ini akan menangani trend dan isu semasa tentang pampasan dalam organisasi.

-Mengapa ekuiti dan ketelusan dalam pampasan sangat penting untuk dibincangkan dengan khalayak kami sekarang?

-Bagaimanakah ia mempengaruhi individu, kumpulan orang, dan organisasi itu sendiri?

-Daripada pengalaman anda sendiri, apakah beberapa contoh Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan dalam organisasi?

-Bagaimanakah anda bertindak balas kepada orang yang bercanggah bahawa Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan tidak boleh berlaku?

-Apakah yang anda perlu lakukan sebagai Pengamal Sumber Manusia untuk memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menerima Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan?

Fasilitator:

Nina Arribe
Pengarah HR
Jenama Pioneer Square

4:10 PTG - 4:35 PTG | PEMBENTANGAN: Kepimpinan Sumber Manusia Strategik dan Kolaboratif ke arah Inovasi Tempat Kerja Didorong Nilai

Abstrak:

Menavigasi orang di tempat kerja yang berkembang pesat adalah cabaran yang perlu diperjuangkan oleh Pemimpin Sumber Manusia hari ini. Ia memerlukan kepimpinan yang adaptif, kolaboratif dan strategik untuk membina budaya kerja yang dipacu nilai dan memberi ganjaran. Marilah kita memberi inspirasi dan mempengaruhi kakitangan kita untuk menerima dan komited terhadap perubahan bermakna dalam organisasi kita melalui Kepimpinan Sumber Manusia Strategik.

Perkara utama :
-Sistem Kepimpinan Sumber Manusia dan Nilai Organisasi
-Pengurusan Sumber Manusia untuk Membina Budaya Kerja yang Memberi ganjaran dan Telus
-HR Connect: Inovasi HR Terdorong Nilai

Penceramah:

Bon Doblar
Pengarah Sumber Manusia
Kolej Dr. Yanga, Inc.

4:35 PTG - 5:00 PTG | NOTA UTAMA: Pelan Hala Tuju Menikmati Persaraan: Jauh dari Tempat Kerja

Abstrak:

Abstrak: Pelan hala tuju ialah pelan strategik yang mentakrifkan matlamat atau hasil yang diingini dan termasuk langkah atau tonggak utama yang diperlukan untuk mencapainya. Ia juga berfungsi sebagai alat komunikasi, dokumen peringkat tinggi yang membantu menyuarakan pemikiran strategik—sebabnya—di sebalik matlamat dan rancangan untuk sampai ke sana. Topik ini akan menerangkan idea bahawa kehidupan kita tidak berhenti selepas bersara, itulah sebabnya sangat penting untuk mengutamakan keperluan dan kehendak anda. Ia akan membantu pekerja atau pemimpin HR menyemak semula perkara berikut: Akta Republik 10911 atau juga dikenali sebagai Akta Diskriminasi Anti-Usia 2016 dan Seksyen 4 Peraturan dan Peraturan Pelaksana Akta Anti-Diskriminasi Umur dalam Pekerjaan (IRR) dan 8R semasa bersara yang dirumuskan. Diakhiri dengan petikan galakan: "Alasan anda untuk bersara boleh menjadi motivasi anda untuk menjadi lebih tinggi dalam hidup."

Penceramah:
Jakeson Quiatchon
Pengurus HR/Rakyat Negara
Filipina yang berani

HARI BENGKEL PASCA PERSIDANGAN
28 Julai 2023

8:00 PG - 8:30 PG | PENDAFTARAN

8:30 PG - 10:15 PG | Kepentingan Bengkel DEIB Tempat Kerja

Peranan HR tertumpu pada inisiatif pengurusan pekerja dan campur tangan pertumbuhan organisasi untuk mencapai kesesuaian individu-organisasi. Dalam bengkel ini, ketua bengkel akan menangani bagaimana pelaksanaan idea, kaedah dan teknologi baharu memenuhi keperluan organisasi dan tenaga kerjanya yang sentiasa berkembang.

1. Untuk memahami mengapa inovasi HR penting dalam organisasi.

2. Untuk mengenal pasti amalan HR inovatif terbaik dalam generasi hari ini.

3. Untuk mengetahui cabaran yang dihadapi oleh HR dan pekerja melalui peralihan ini.

Ketua Bengkel Jemputan:

Sulaxmi Prasad

Pengarah Serantau, Pusat Kepakaran Rakyat

Kumpulan ZALORA

Khalis Rahim

Ketua Pegawai Modal Insan

Malaysia Airlines

Pamela Yap

Ketua HR Negara, Singapura dan Malaysia

Kumpulan Merck

Sukhveer Singh Ajay

Ketua, Rakyat & Budaya

foodpanda MY

Nisha Padbidri

Ketua APAC, Perkhidmatan Profesional Sumber Manusia

Citigroup Transaction Services (M) Sdn Bhd

Shirley Lee

Ketua HR Negara

Hewlett Packard Enterprise

10:15 PG - 10:45 PG | PECAH RANGKAIAN

10:45 PG - 12:30 PG | Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Kesejahteraan pekerja adalah faktor utama dalam menentukan keberkesanan jangka panjang organisasi. Apabila pekerja merasakan bahawa mereka dihargai dalam organisasi, mereka boleh bekerja dengan lebih bijak, cekap dan boleh dipercayai.

1. Kepentingan kesejahteraan pekerja di tempat kerja

2. Kesan kesejahteraan pekerja terhadap prestasi pekerja

3. Untuk menggalakkan kesejahteraan yang sihat di tempat kerja

Ketua Bengkel Jemputan:

Kavitha Supramaniam

Pengarah HR

Fujitsu

Amit Bhardwaj

Pengarah HR - ASEAN & Pasifik

Kumpulan Surbana Jurong

Imran Ahmad

Kumpulan CHRO

Kumpulan Jashanmal

Yonson WONG, Wing Soon

Pengurus Besar & Ketua Negara Perkhidmatan Sumber Manusia - Malaysia, Brunei Kemboja

Kumpulan Runcit DFI

Gurdip S. Sidhu

Ketua Pegawai Orang Kumpulan dan Ketua Pejabat Kelestarian Kumpulan

CIMB

Sainursalwa Sani

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Bank Pembangunan Malaysia Berhad

Zain Azrai Zaaba

Naib Presiden, Rakyat & Budaya

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)

12:30 PTG - 2:00 PTG | MAKAN TENGAHARI RANGKAIAN

HARI BENGKEL PASCA PERSIDANGAN

8:00 PG - 8:30 PG | PENDAFTARAN

8:30 PG - 10:15 PG | Kepentingan Bengkel DEIB Tempat Kerja

Kepentingan Bengkel DEIB (Diversity Equality Inclusion and Belongingness) Tempat Kerja

Ketua Bengkel:

Karen Hutcheson
Pengarah Rakyat
Hero Penghantaran / foodpanda Thailand

Objektif:

Dalam bengkel ini, kami akan menyemak perubahan landskap tempat kerja dan membincangkan pemacu perubahan semasa yang menjadikan Kepelbagaian dan Kemasukan sebagai fokus penting untuk organisasi anda. Kami akan meneroka strategi untuk mewujudkan iklim inklusif dan semangat kekitaan, dan cara bias dan mikroagresi boleh dikurangkan.

Matlamat pembelajaran:

- Menyedari kesan DEIB terhadap budaya syarikat

- Kenali bagaimana berat sebelah sedar dan tidak sedar boleh memberi kesan kepada tempat kerja

- Kenal pasti bagaimana kepelbagaian pemikiran menyokong inovasi dan mencabar keakuran

10:15 PG - 10:45 PG | PECAH RANGKAIAN

10:45 PG - 12:30 PG | Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Ketua Bengkel:

Jun Roy
Ketua Sektor Perunding HROD
Institut Penyelidikan Nomura

Abstrak: Membolehkan Budaya Kelestarian adalah mandat baharu untuk profesional HR dan Pembangunan Organisasi. Kebanyakan perhatian terhadap Kelestarian tertumpu pada program CSR dan amalan perniagaan yang mampan. Walau bagaimanapun, terdapat keperluan baharu untuk mengalihkan perhatian lebih ke dalam kepada individu dengan membangunkan Kelestarian sebagai keupayaan dan sebagai budaya yang membolehkan pekerja mengamalkan tingkah laku kelestarian yang didorong oleh hati nurani sebagai tabiat kolektif. Profesional OD memainkan peranan penting dalam membolehkan keperluan ini direalisasikan. Dalam sesi pembelajaran ini, Jun Roy akan menyampaikan pandangan berharga serta rangka kerja dan alatan praktikal daripada NRI tentang cara OD boleh mendayakan budaya Kelestarian. Pada akhir sesi ini, para peserta akan dapat menghargai peranan mereka dalam, dan menerangkan rangka kerja yang berbeza tentang, membolehkan budaya kelestarian.

Perkara utama:

Antara topik penting termasuk:

• Memahami Kemampanan, Pembangunan Mampan dan Tanggungjawab Sosial Korporat

• Keperluan untuk Membolehkan Budaya Kelestarian dan peranan OD dalam Membolehkan Budaya Kelestarian

• Rangka Kerja NRI tentang Cara Membangunkan Kemampanan sebagai Keupayaan

• Rangka Kerja NRI tentang Cara Membina Budaya Kelestarian

• Rangka Kerja NRI mengenai Mengurus Transformasi Budaya Kemampanan

12:30 PTG - 2:00 PTG | MAKAN TENGAHARI RANGKAIAN

HARI BENGKEL PASCA PERSIDANGAN

8:00 PG - 8:30 PG | PENDAFTARAN

8:30 PG - 10:15 PG | Kepentingan Bengkel DEIB Tempat Kerja

Kepentingan Bengkel DEIB (Diversity Equality Inclusion and Belongingness) Tempat Kerja

Ketua Bengkel:

Karen Hutcheson
Pengarah Rakyat
Hero Penghantaran / foodpanda Thailand

Objektif:

Dalam bengkel ini, kami akan menyemak perubahan landskap tempat kerja dan membincangkan pemacu perubahan semasa yang menjadikan Kepelbagaian dan Kemasukan sebagai fokus penting untuk organisasi anda. Kami akan meneroka strategi untuk mewujudkan iklim inklusif dan semangat kekitaan, dan cara bias dan mikroagresi boleh dikurangkan.

Matlamat pembelajaran:

- Menyedari kesan DEIB terhadap budaya syarikat

- Kenali bagaimana berat sebelah sedar dan tidak sedar boleh memberi kesan kepada tempat kerja

- Kenal pasti bagaimana kepelbagaian pemikiran menyokong inovasi dan mencabar keakuran

10:15 PG - 10:45 PG | PECAH RANGKAIAN

10:45 PG - 12:30 PG | Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Ketua Bengkel:

Jun Roy
Ketua Sektor Perunding HROD
Institut Penyelidikan Nomura

Abstrak: Membolehkan Budaya Kelestarian adalah mandat baharu untuk profesional HR dan Pembangunan Organisasi. Kebanyakan perhatian terhadap Kelestarian tertumpu pada program CSR dan amalan perniagaan yang mampan. Walau bagaimanapun, terdapat keperluan baharu untuk mengalihkan perhatian lebih ke dalam kepada individu dengan membangunkan Kelestarian sebagai keupayaan dan sebagai budaya yang membolehkan pekerja mengamalkan tingkah laku kelestarian yang didorong oleh hati nurani sebagai tabiat kolektif. Profesional OD memainkan peranan penting dalam membolehkan keperluan ini direalisasikan. Dalam sesi pembelajaran ini, Jun Roy akan menyampaikan pandangan berharga serta rangka kerja dan alatan praktikal daripada NRI tentang cara OD boleh mendayakan budaya Kelestarian. Pada akhir sesi ini, para peserta akan dapat menghargai peranan mereka dalam, dan menerangkan rangka kerja yang berbeza tentang, membolehkan budaya kelestarian.

Perkara utama:

Antara topik penting termasuk:

• Memahami Kemampanan, Pembangunan Mampan dan Tanggungjawab Sosial Korporat

• Keperluan untuk Membolehkan Budaya Kelestarian dan peranan OD dalam Membolehkan Budaya Kelestarian

• Rangka Kerja NRI tentang Cara Membangunkan Kemampanan sebagai Keupayaan

• Rangka Kerja NRI tentang Cara Membina Budaya Kelestarian

• Rangka Kerja NRI mengenai Mengurus Transformasi Budaya Kemampanan

12:30 PTG - 2:00 PTG | MAKAN TENGAHARI RANGKAIAN