• HARI 1
  • HARI 2
  • HARI 3
  • HARI 4

HARI BENGKEL PRA-PERSIDANGAN
25 Julai 2023

8:00 PG - 8:30 PG | Pendaftaran

8:30 PG - 10:15 PG | Bengkel tentang Bengkel Tempat Kerja Anda Kalis Masa Depan dengan Kesejahteraan

Objektif:

Ini ialah bengkel selama 2 jam yang akan memberi tumpuan kepada bagaimana organisasi boleh mencipta strategi latihan dan merancang untuk diikuti semasa mereka membangunkan latihan korporat mereka.

1. Memahami matlamat organisasi jangka pendek dan panjang untuk pekerja.

2. Semak dan semak prestasi semasa dan kenal pasti jurang.

3. Mengenal pasti keperluan latihan dan pembangunan pekerja dalam organisasi.

Ketua Bengkel:

Mari Arribe

Naib Presiden - Latihan dan Pembangunan Organisasi

Program Pembelajaran Lanjutan

10:15 PG -10:45 PG | REHAT RANGKAIAN

10:45 PG - 12:30 PG Saya Bengkel Inovasi dalam Latihan dan Pembangunan Bakat

Objektif:

Susunan kerja yang fleksibel telah menjadi pertimbangan utama kepada pekerja yang sanggup meninggalkan peranan mereka sekarang untuk lebih fleksibiliti. Bengkel 2 jam ini akan membantu para peserta untuk mengetahui mengapa kerja fleksibel mempunyai kesan yang besar kepada penglibatan pekerja.

1. Kebaikan dan keburukan mempunyai susunan kerja yang fleksibel.

2. Faktor perasaan gembira untuk melibatkan pekerja.

3. Menggalakkan keseimbangan Kerja-Kehidupan.

4. Ketahui tentang sumber majikan untuk gaya hidup seimbang pekerja

Ketua Bengkel Jemputan:

Ravi Subramanian

Pengalaman Orang Pengarah (Malaysia, Indonesia dan Singapura)

Pfizer Malaysia

Noorazam Abbas

Ketua Sumber Manusia

Malaysian Resources Corporation Berhad (MRCB)

12:30 PTG - 2:00 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN

PERSIDANGAN UTAMA
26 Julai 2023

7:00 PG - 8:00 PG | PENDAFTARAN

8:00 PG - 8:30 PG | Ucapan Perasmian dan Sesi Rangkaian Kelajuan

Abstrak:

Kesejahteraan Tempat Kerja berkaitan dengan semua aspek kehidupan bekerja, daripada kualiti dan keselamatan persekitaran fizikal kepada perasaan pekerja mengenainya dan organisasi. Pada abad ke-21, pekerja dan tempat kerja mestilah inovatif, berdaya saing dan adil. Memandangkan kebangkitan pekerja Gen Z, tempat kerja juga mesti menyesuaikan diri dengan cara yang sepadan dengan keperluan Pekerja Gen Z. Mempunyai tempat kerja seperti ini mendorong generasi baru pekerja untuk menjadi lebih berkesan dan produktif.

Perkara utama:

1. Tempat kerja ke-21.

2. Bagaimanakah kesejahteraan tempat kerja berubah pada abad ke-21?

3. Apakah trend dan cabaran dalam kesejahteraan tempat kerja pada abad ke-21?

4. Bagaimana untuk mengekalkan kesejahteraan tempat kerja pada abad ke-21?

5. Prestasi dan pengalaman pekerja dalam abad ke-21.

Penceramah yang disahkan:

Sharmeel Kaur

Ketua Sumber Manusia

DHL, Malaysia

8:30 PG - 8:50 PG | PEMBENTANGAN: Menyampaikan Sumber Manusia Berfikiran dalam Pengalaman Pekerja yang Berkembang Hari Ini

Abstrak:

Tujuan pengurusan perubahan adalah untuk melaksanakan strategi untuk melaksanakan, mengawal dan membantu orang ramai menyesuaikan perubahan. Organisasi berubah lebih pantas berbanding sebelum ini. Menyesuaikan diri dengan proses dan sistem baharu yang dilaksanakan boleh membantu pekerja melihat keberkesanan, kualiti dan kecekapan mereka terhadap tugas mereka.

Perkara utama:

1. Kesan pengurusan perubahan dalam prestasi pekerja.

2. Bagaimanakah pekerja menangani peralihan atau transformasi matlamat, proses atau teknologi organisasi?

3. Apakah cabaran yang dihadapi oleh pekerja semasa perubahan ini?

Penceramah yang disahkan:

Chee Gay Lim

Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan | Naib Presiden Eksekutif Sumber Manusia

TDCX

8:50 PG - 9:10 PG | PEMBENTANGAN: Membina Tenaga Kerja Berkesan dalam Dunia Lebih Digital

Abstrak:

Latihan, pembelajaran dan pembangunan membolehkan majikan menentukan pengetahuan dan kemahiran yang mereka mahu pekerja mereka miliki. Ia boleh mendidik pekerja tentang kemahiran baharu atau menyediakan maklumat terkini tentang kemahiran sedia ada untuk meningkatkan produktiviti. Pekerja yang terlatih berkemungkinan besar mempunyai komitmen jangka panjang kepada majikan mereka, serta berprestasi lebih baik di tempat kerja.

Perkara utama:

1. Trend latihan dan pembangunan pada tahun 2023

2. Bagaimanakah organisasi menyokong keperluan latihan pekerja mereka?

3. Kepentingan inovasi kemahiran pekerja.

Penceramah Jemputan:

Fong Tuan CHEN

Senior Executive Vice President (Group Human Capital)

Maybank, Malaysia

Norfaiezah Arshad

Chief Human Resource Officer

Zurich Insurance Malaysia Berhad

Fairurizam Kasmuri

Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan

IIUM Holdings Sdn Bhd

Kabil Shamsuri

Pengarah Rakyat

Brandt International

Zaid Azlan Klair

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Canaan Communication & Technologies Sdn. Bhd

9:10 PG - 9:30 PG | PEMBENTANGAN: Perang Bakat Global – Perolehi, Masuk dan Kekalkan Bakat melalui Penglibatan Digital

Abstrak:

Peningkatan kemahiran pekerja adalah sangat penting dalam organisasi. Ia membolehkan mereka mengembangkan kemahiran yang diperlukan oleh pekerja untuk kekal berdaya saing.

1. Kemahiran Semula vs. Upskilling

2. Kemahiran semula dan peningkatan kemahiran sebagai laluan kerjaya yang berjaya

3. Kenal pasti jurang kemahiran pekerja

4. Faedah melatih semula dan meningkatkan kemahiran pekerja kepada organisasi

Moderator:

Nina Arribe

Pengarah HR

Jenama Pioneer Square, Amerika Syarikat dan Filipina

Confirmed Panelists:

Tabur Sembang Gan

VP, Sumber Manusia

Teleperformance Malaysia

Koljit (Ajit) Singh

Pengarah Sumber Manusia, APAC

Flexsys, Malaysia

Ahli Panel Jemputan:

Leong Waiyin

HR People Experience & Operations Lead

Unilever - Malaysia

Sri Vidya Nadarajah

Ketua HR Negara

GE Malaysia

Anita Selvi Selvaraju

Director of Human Resources

Ascott International Management, Malaysia

Gavin Baxter

HR Director (Culture & Transformation)

Astro

Vinnie Raviraj

Senior Director HR & Talent Acquisition

SRG Asia Pacific Sdn Bhd

9:30 PG - 10:10 PG | REHAT RANGKAIAN

10:10 PG - 10:55 PG SAYA PERBINCANGAN PANEL: Pengurusan Hebat: Langkah Pertama Ke arah Tenaga Kerja Sihat Mental

Abstrak:

Berkomunikasi dengan tahap dan personaliti yang berbeza dalam organisasi adalah kemahiran paling kritikal yang boleh dimiliki oleh pemimpin HR. Sama ada anda menyampaikan dasar baharu atau bekerja dengan pasukan atau individu dalam isu tertentu, komunikasi yang berkesan adalah kunci kepada kejayaan pemimpin HR.

Perkara utama:

1. Tentukan kepentingan komunikasi yang berkesan di tempat kerja.

2. Kenal pasti isu dan cabaran biasa yang dihadapi oleh pemimpin HR dalam komunikasi di tempat kerja

3. Cara yang berbeza untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan komunikasi HR dalam organisasi

Penceramah yang disahkan:

Yeoh Sai Yew

Pengarah Kanan HR

MYAirline Sdn. Bhd.

10:55 PG - 11:15 PG | PEMBENTANGAN: Memperkasakan Tenaga Kerja Sedia Masa Depan dengan Faedah Fleksibel

Abstrak:

Perhubungan Pekerja (ER) ialah istilah yang mentakrifkan hubungan antara majikan dan pekerja. ER memfokuskan kedua-dua hubungan individu dan kolektif di tempat kerja dengan penekanan yang semakin meningkat pada hubungan antara pengurus dan ahli pasukan mereka. Kongsi amalan terbaik ER di tempat kerja.

Perkara utama:

1. Contoh ER

2. Prinsip Utama ER (tepati janji, jelas dan jujur dalam komunikasi)

3. Perkongsian amalan terbaik (amanah, penglihatan yang jelas, jujur, pengiktirafan, melabur dalam orang, tiada kegemaran )

Penceramah yang disahkan:

Chandra Ramachanderam

Ketua Serantau Asia

AMD

11:15 PTG - 11:35 PG | PEMBENTANGAN: Laporan Pematuhan Keselamatan HR & Pengendalian Peningkatan yang Sesuai

Abstrak:

Selepas beberapa tahun kerja jauh dan hibrid, jelas bagaimana tenaga kerja telah berubah. Semuanya tanpa kertas dan pekerja semasa lebih celik teknologi. Ini memberi kuasa kepada pekerja untuk mengatur persekitaran kerja yang paling sesuai dengan mereka dan membuatkan pekerja berasa seperti mereka tergolong.

Perkara utama:

1. Kenal pasti faedah kerja jauh dan hibrid kepada pekerja

2. Tentukan cabaran pekerja jauh.

3. Kesan kerja jauh dalam penilaian prestasi pekerja

Penceramah:

Dr Leap Han Loo

Ketua Kumpulan Pengurusan Bakat (Malaysia dan Singapura)


Biomed Global

11:35 PG - 1:05 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN

1:05 PTG - 1:15 PTG | Pemecah Ais

1:15 PTG - 2:05 PTG | PERBINCANGAN PANEL: Tarikan Bakat dan Pengekalan Pekerja Terbaik

Abstract:

Quiet Quitting telah menjadi salah satu trend terbesar dalam Sumber Manusia disebabkan budaya tempat kerja yang toksik. Pekerja bosan kerana sentiasa didesak untuk melakukan lebih dan memberi lebih tetapi mendapat pengiktirafan yang kurang. Pekerja mahu melakukan sesuatu yang penting bagi mereka.

Perkara utama:

1. Mengapa berhenti senyap masih menjadi salah satu trend terbesar sejak beberapa tahun lalu sehingga hari ini?

2. Kenal pasti faktor biasa mengapa pekerja mengalami Quiet-Quitting.

3. Bagaimanakah Quiet Quitting mempengaruhi prestasi pekerja?

4.Sebagai Profesional HR bagaimana anda menguruskan pekerja yang mengalami Quiet-Quitting dan bagaimana untuk meningkatkan prestasi pekerja?

5. Apakah yang akan dilakukan oleh organisasi untuk menamatkan Quiet Quitting dan memberi tumpuan kepada pembentukan semula prestasi pekerja?

Penceramah Jemputan:

Nadiah Tan Abdullah

Ketua Pegawai Sumber Manusia

S P Setia Berhad Corporate

Sugunah Verumandy

Ketua Sumber Manusia

HSBC Bank Malaysia

Berhad Adela Lim

HR CoE Lead - Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines

AstraZeneca

Pamela Yap

Ketua HR Negara, Singapura dan Malaysia

Merck Group

2:05 PTG - 2:25 PTG | PERSEMBAHAN: Komunikasi dalam Dunia Korporat

Abstrak:

Organisasi hari ini menghadapi landskap pengambilan pekerja yang kompetitif. Pengambilan senyap ialah strategi di mana organisasi memperoleh kemahiran baharu tanpa benar-benar mengambil pekerja sepenuh masa baharu. Ini biasanya bermakna memberi pekerja semasa lebih banyak tanggungjawab melebihi huraian kerja semasa mereka. Dalam perbincangan panel ini, kita akan mengetahui sebab di sebalik pengambilan pekerja senyap yang muncul dan peranannya untuk menarik bakat dalam permintaan.

1. Mengapakah pengambilan pekerja senyap menjadi popular dalam Landskap HR? Bilakah ia bermula?

2. Bagaimanakah pengambilan pekerja senyap membantu organisasi dalam menarik bakat dalam permintaan?

3. Apakah strategi organisasi mengenainya?

4. Bagaimanakah pengambilan pekerja secara senyap memberi manfaat kepada majikan? Bagaimana dengan pekerja?

Penceramah yang disahkan:

Abdul Khaliq Putra

Penolong Naib Presiden II - Ketua Unit Pemerolehan Bakat

Pengurusan Air Selangor

2:25 PTG - 3:15 PTG | PERBINCANGAN MEJA BULAT: Populariti Teknologi Kerja Jauh

Kepelbagaian, ekuiti, keterangkuman dan kepunyaan telah sangat popular dalam organisasi hari ini. Inisiatif DEIB adalah sebahagian daripada menangani berat sebelah, diskriminasi, gangguan, gaji tidak adil dan isu-isu lain di tempat kerja. Dalam persekitaran kerja yang dinamik, syarikat tidak boleh cukup bersedia. Keperluan untuk DEIB juga telah meningkatkan model kerja yang berkembang — daripada secara peribadi kepada persekitaran maya dan hibrid.

1. Mengapakah organisasi perlu menerima inisiatif DEIB?

2. Bagaimanakah ia membantu pekerja?

3. Apakah bahagian yang paling sukar dalam melaksanakan program DEIB?

4. Bagaimanakah anda boleh mengekalkan DEIB di tempat kerja?

5. Bagaimanakah anda boleh mengawasi masa depan DEIB di tempat kerja?

Moderator:

Karen Hutcheson

Ketua Rakyat (Asia)

Exness, Thailand

3:15 PTG - 3:35 PTG | PEMBENTANGAN: Gen Z dan Mentakrifkan Semula Tempat Kerja

Abstrak:

Pengurusan pampasan sangat penting untuk motivasi pekerja. Pekerja yang merasakan pampasan yang baik lebih berkemungkinan bermotivasi, setia dan berprestasi lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Mempunyai strategi pampasan yang berkesan boleh memastikan ekuiti gaji, iaitu gaji yang sama untuk nilai kerja yang sama.

1. Tentukan perbezaan antara pekerja jauh, hibrid dan dalam pejabat dari segi tugas mereka.

2. Dalam kes ini, bagaimanakah seorang profesional HR dapat memastikan tugas pekerja dilaksanakan dengan baik?

3. Adakah perlu mempunyai tahap pampasan yang berbeza kepada jenis pekerja yang berbeza?

4. Mengapakah pampasan penting berhubung dengan produktiviti pekerja?

5. Apakah kesan pampasan dalam prestasi pekerja pekerja jauh, hibrid dan dalam pejabat?

Penceramah Jemputan:

Siti Salmiah Mohd Nor

Ketua Pegawai Rakyat

Bank Rakyat Malaysia

Rohit Lala

Head of Rewards, APAC

Novartis

Pauline Ng

Ketua Sumber Manusia

Samsung Electronics Malaysia

Shalina Gopalan

Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan

Asahi Holdings SEA

Adam Abdullah

Ketua Sumber Manusia

Hektar Property Services Sdn Bhd

Priscilla Lim

HR Head

Sanofi

3:35 PTG - 4:15 PTG | REHAT RANGKAIAN

4:15 PTG - 4:35 PTG | PEMBENTANGAN: Membina Kemahiran dan Kecekapan Kritikal

Mobiliti bakat merujuk kepada memindahkan pekerja sedia ada ke jawatan lain untuk meningkatkan kemahiran, pengalaman dan bakat mereka. Orang yang betul, dengan kemahiran yang betul, di tempat yang betul, pada masa yang betul. Ini juga merupakan strategi untuk meminimumkan pusing ganti pekerja melalui pengekalan.

1. Mengapakah mobiliti bakat penting di tempat kerja abad ke-21?

2. Bagaimana untuk meningkatkan mobiliti bakat dalam organisasi?

3. Apakah cara untuk menggalakkan mobiliti bakat pekerja?

4. Apakah hubungan mobiliti bakat dan pengekalan?

5. Bagaimanakah mobiliti bakat mengekalkan pekerja?

Penceramah Jemputan:

Leong Yu

Naib Presiden - Sumber Manusia

Resorts World Genting

Noor Syafizan Abas

Ketua Sumber Manusia

Dunham-Bush Malaysia

Dr. Mak Met

Senior Vice President Human Resources

Sarawak Energy Berhad

Izham Ab Wahab

Ketua Pegawai Modal Insan

Bank Simpanan Nasional

Tan Kim Lian

Vice President, Human Resources

Genting Malaysia Berhad

5:25 PTG - 7:00 PTG | HR Happy Hour di Kawasan Pameran

7:00 PG - 8:00 PG | PENDAFTARAN

8:00 PG - 8:30 PG | Ucapan Perasmian dan Sesi Rangkaian Kelajuan

8:30 PG - 8:50 PG | PEMBENTANGAN: Menyampaikan Sumber Manusia Berfikiran dalam Pengalaman Pekerja yang Berkembang Hari Ini

Abstrak:
Masa Depan Kerja adalah sekarang. Peranan HR di tempat kerja hari ini telah dan mesti berkembang dengan perubahan landskap perjalanan pengalaman pekerja. Peranan kami terus membolehkan organisasi dan pekerja berkembang maju dengan mencerminkan dan mencipta semula serta mengubah cara kami menyampaikan nilai kami. Pandemik telah menyerlahkan keperluan untuk bakat, model kerja dan pengalaman pekerja yang lebih dinamik. Sebagai pemimpin HR, kami dapat menyokong dalam mencapai matlamat ini dengan memberi tumpuan kepada identiti, ketangkasan, skalabiliti dan kesejahteraan keseluruhan.

Penceramah:

Karen Hutcheson
Pengarah Rakyat
Hero Penghantaran / foodpanda Thailand

8:50 PG - 9:10 PG | PEMBENTANGAN: Membina Tenaga Kerja Berkesan dalam Dunia Lebih Digital

Abstrak:

Apabila dunia berkembang, kuasa yang mengganggu membentuk semula cara kita hidup, bekerja dan belajar pada kadar yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Automasi telah mengurangkan pergantungan kami kepada tenaga kerja manusia dan mencipta pekerjaan baharu yang memerlukan kemahiran manusia yang penting. Teknologi telah menembusi hampir setiap industri dan telah memaksa pekerja mempelajari kemahiran digital. Data telah menjadi aset kepada banyak organisasi dan untuk merealisasikan nilai sebenarnya, literasi data telah meningkat dalam kepentingannya.

Bagaimanakah sumber manusia dan pasukan pembelajaran boleh menyokong tenaga kerja mereka untuk bersaing dengan rakan sebaya dan persaingan? Dalam sesi ini, dengar daripada Eklavya Bhave, Pengarah Kanan Serantau, Asia dari Coursera bagaimana organisasi boleh melatih semula dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja mereka dengan berkesan untuk pekerjaan esok.

Perkara utama :
-Paksa membentuk semula cara kita bekerja dan belajar
-Keperluan untuk bakat tinggi
-Kemahiran trending teratas dalam ekonomi digital
-Pembangunan kemahiran berasaskan peranan yang boleh diukur
-Membina saluran paip bakat

Penceramah:

Eklavya Bhave
Pengarah Kanan Serantau, Asia
Coursera

9:10 PG - 9:30 PG | PEMBENTANGAN: Perang Bakat Global – Perolehi, Masuk dan Kekalkan Bakat melalui Penglibatan Digital

Abstrak:

Menarik bakat memang mencabar. Syarikat sentiasa bersaing untuk mendapatkan bakat - dan terutamanya melalui Covid - proses pengambilan digital dan penglibatan calon adalah cara orang membentuk pandangan mereka tentang tempat kerja masa depan mereka. Calon hari ini mengharapkan anda mempunyai penglibatan digital yang lancar dan kekurangan keupayaan ini boleh menyebabkan kehilangan calon yang baik yang menimbulkan kos peluang yang besar untuk syarikat.

Dalam sesi ini, Whispir berusaha untuk menangani cara untuk meningkatkan proses penglibatan calon dengan menggunakan alat komunikasi calon yang mudah dan luar biasa dalam beberapa hari.

Perkara utama

-Kuasa komunikasi digital untuk HR & merekrut dalam dunia yang semakin digital
-Buat tanggapan pertama yang betul yang menarik minat bakat anda
-Momentum berterusan sepanjang proses pengambilan dan penerimaan
-Meningkatkan pengekalan pekerja melalui komunikasi yang berkesan

Penceramah:
Wayne Lee
Ketua Pegawai Hasil
berbisik

9:30 PG - 10:10 PG | REHAT RANGKAIAN

10:10 PG - 10:55 PG SAYA PERBINCANGAN PANEL: Pengurusan Hebat: Langkah Pertama Ke arah Tenaga Kerja Sihat Mental

Objektif:

Fokus utama perbincangan panel ini adalah untuk membincangkan strategi yang mesti dilakukan oleh organisasi untuk menggalakkan kesihatan mental di tempat kerja. Pada akhir perbincangan, penonton akan mempelajari cara yang berbeza untuk mengukuhkan persekitaran dasar, penglibatan pihak berkepentingan, meningkatkan celik kesihatan mental dan perubahan tingkah laku.

-Mengapa kesihatan mental sangat penting untuk dibincangkan di tempat kerja?

-Berdasarkan pengalaman anda sebagai penyokong kesihatan mental di tempat kerja anda, apakah situasi yang anda hadapi yang menjadikan kesihatan mental dianggap sebagai trend nombor satu?

-Bagaimana anda boleh membuat sokongan organisasi dalam kesihatan mental akan bekerja untuk pekerja?

-Dalam keadaan Sumber Manusia semasa, bagaimanakah anda boleh memberi kesedaran kepada kesihatan mental pekerja?

-Bagaimanakah jurang penjanaan menjejaskan kesihatan mental pekerja?

Moderator:

Anne Ordona
Pengurus Besar
Penjagaan Infinit

Ahli panel:

Marvin Rodriguez
Pengarah Negara
MiraMed

Sapna Chauhan
Pengurus Sumber Manusia
Universiti Parul, India

Donnabelle Michelle Reyes
Pengarah HR
Kosmetik berwarna

Jakeson Quiatchon
Pengurus HR/Rakyat Negara
Filipina yang berani

Shyne Mangulabnan
Ketua Penjagaan Klinikal / Kaunselor Berlesen
Penjagaan Infinit

10:55 PG - 11:15 PG | PEMBENTANGAN: Memperkasakan Tenaga Kerja Sedia Masa Depan dengan Faedah Fleksibel

Abstrak:

AboitizPower menyedari bahawa orang ramai adalah sumber yang paling berharga dalam memacu transformasinya dan memenuhi komitmennya untuk memajukan perniagaan dan komuniti. Syarikat itu kekal sebagai organisasi yang mengutamakan orang yang memupuk persekitaran kerja yang bertujuan, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan peluang yang bermakna untuk pertumbuhan dan kebajikan setiap ahli pasukan. Oleh itu, pasukan kepimpinan HR AP secara berterusan melaksanakan strategi yang memupuk aspek pengurusan manusia, seperti merangka program untuk menangani keperluan pekerja secara langsung. Antara inisiatif ini ialah program iFlex, pelan faedah gaya kafeteria yang membolehkan pekerja memilih daripada pelbagai tawaran untuk membina pakej manfaat yang paling sesuai untuk keperluan mereka. Dengan pendekatan berfokuskan budaya AP, menyediakan faedah fleksibel kepada kakitangannya ialah salah satu daripada banyak cara organisasi menunjukkan pelaburannya bukan sahaja dalam kesejahteraan keseluruhan mereka tetapi, yang lebih penting, dalam memperkasakan masa depan yang lebih baik untuk mereka.

Penceramah:

Malu Inofre
FVP dan Ketua Pegawai Sumber Manusia
Aboitiz Power Corporation

11:15 PTG - 11:35 PG | PEMBENTANGAN: Laporan Pematuhan Keselamatan HR & Pengendalian Peningkatan yang Sesuai

Abstrak:

Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OHS) tertumpu terutamanya pada melindungi pekerja di tempat kerja daripada kemalangan, kecederaan dan pendedahan kepada bahan berbahaya. Ia berkaitan dengan semua aspek kesihatan dan keselamatan di tempat kerja dan mempunyai tumpuan yang kuat terhadap pencegahan bahaya utama. Matlamatnya adalah untuk mencegah kemalangan dan kemudaratan kepada orang ramai daripada aktiviti berkaitan kerja dan memastikan mereka selamat dan terjamin di tempat kerja.

Perkara utama :

1. Peraturan Pematuhan Pendaftaran Peraturan 1020

2. Pengemasan Keselamatan

3.Program OSH

4.Memantapkan Pegawai Keselamatan dengan Latihan dan Pembangunan

5. Laporan analisis maklum balas dalam kemalangan Operasi, platform dan program insentif.

Penceramah:

Erico V. Fidel
Pengarah HR
Crave Technology Enterprise Solutions

11:35 PG - 1:05 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN

1:05 PTG - 1:15 PTG | Pemecah Ais

1:15 PTG - 2:05 PTG | PERBINCANGAN PANEL: Tarikan Bakat dan Pengekalan Pekerja Terbaik

Objektif:

Untuk menarik bakat terbaik, organisasi anda perlu menjadi tempat orang ramai memajukan kerjaya mereka. Ia perlu menjadi tempat di mana orang ramai diberi peluang untuk mempelajari kemahiran baharu dan menempuh cabaran baharu. Pengekalan pekerja membolehkan syarikat untuk terus membangunkan kakitangannya, tanpa kehilangan pelaburan yang telah mereka buat dalam kemahiran dan latihan. Mencipta imej unik atau positif syarikat akan membantu menarik orang yang betul dari awal.

1. Bagaimanakah kita boleh memajukan pengekalan dan menarik bakat terbaik dalam organisasi?

2. Apakah cabaran terbesar dalam mengekalkan dan menarik bakat terbaik pada masa ini?

3. Pada pendapat anda, apakah hasil terbaik untuk pekerja?

4. Apakah salah tanggapan yang biasa dilakukan oleh orang ramai mengenai topik ini? Bagaimanakah kita boleh melawan salah tanggapan ini dan berkomunikasi dengan lebih berkesan?

5. Apakah yang telah membantu anda sampai ke tempat anda berada dan apakah nasihat anda untuk orang lain yang ingin pergi ke arah yang sama?

Moderator:

Darwin B. Sungai
Operasi VP-HR
inspiro

Ahli panel:

Chetan Indap
Pengasas & Ketua Pegawai Eksekutif
Callify

Marvin Rodriguez
Pengarah Negara
MiraMed

Khim Tan
Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan
Alliance Bank of Malaysia, Berhad

Janette Lagazo
Pengurus Sumber Manusia
ConnectWise Philippines Inc

2:05 PTG - 2:25 PTG | PERSEMBAHAN: Komunikasi dalam Dunia Korporat

Abstrak:

Komunikasi korporat ialah salah satu pembolehubah terpenting yang menentukan sama ada perniagaan berjaya atau gagal dalam dunia yang terhubung secara digital hari ini.

Perkara utama:

-Komunikasi dari segi kesedaran jenama, inovasi, dan produktiviti pekerja.

-Komunikasi termasuk pemesejan syarikat kepada penontonnya dan seluruh dunia.

-Dalam era pekerja yang diberi kuasa, kita perlu mengenal pasti sebab komunikasi adalah sangat penting untuk setiap generasi (Gen Z, Milenium dan Baby Boomers).

Penceramah:
Tessa Mercado
Pengarah HR dan Operasi
MC Credit Solutions LLC

2:25 PTG - 3:15 PTG | PERBINCANGAN MEJA BULAT: Populariti Teknologi Kerja Jauh

Tenaga kerja moden semakin mudah alih, kolaboratif dan dinamik. Oleh kerana kemajuan dalam teknologi dan akses internet ini, kerja jauh telah menjadi amalan yang diterima di banyak syarikat. Perkara utama dalam fikiran setiap pekerja adalah untuk mengekalkan keseimbangan kerja-kehidupan. Keupayaan untuk mengimbangi kedua-dua dunia ini telah menjadi dorongan utama kepada kesejahteraan pekerja.

-Mengapa kerja jauh/hibrid berfungsi sangat penting dalam generasi hari ini?

-Adakah bekerja dari jauh terpakai kepada semua pekerja? Sebagai pengamal HR, bagaimana anda boleh memastikan pekerja produktif dalam tugas dan tanggungjawab mereka?

-Apakah cabaran yang dihadapi oleh kebanyakan pekerja jauh? Adakah cabaran ini menjadikan mereka proaktif atau tidak aktif?

-Apakah pertimbangan sebelum menerima teknologi kerja jauh?

-Apakah pada pendapat anda masa depan teknologi kerja jauh?

Fasilitator:

Gagandeep Singh
Pengarah Akaun - APAC
Coursera

3:15 PTG - 3:35 PTG | PEMBENTANGAN: Gen Z dan Mentakrifkan Semula Tempat Kerja

Abstrak:

Gelombang baharu pekerja memberi kesan kepada Strategi Sumber Manusia dan mendorong organisasi untuk menghasilkan pendekatan yang lebih di luar kotak untuk tarikan dan pengekalan bakat. Dalam landskap semasa ini di mana "berhenti senyap" telah menjadi trend, keutamaan HR yang harus menjadi perhatian utama untuk memastikan bahawa pendirian organisasi kekal menarik kepada pekerja baharu ini dan bagaimana HR boleh melibatkan diri dalam senarai baby boomer semasanya, Gen X dan pemimpin milenium untuk memahami dan menyesuaikan pemikiran mereka untuk menjadi pemimpin yang menghubungkan dan berempati dengan pekerja Gen Y dan Z mereka.

Perkara utama:

-Siapa Gen Z?
1. Tingkah laku
2.Pemikiran
3. Keutamaan

-Gen Z dan cara kerja mereka 1.Alat Digital dan kemahiran teknologi
2. Selesa dengan analitik dan data
3. Berpusatkan Reka Bentuk dan Kreatif
4. Tidak takut mencabar dan bertanya soalan

-Apakah yang menarik bagi mereka dan apakah maksudnya untuk HR?
1.Imbangan Kehidupan Kerja
2. Ketelusan dan Fleksibiliti
3. Kepimpinan Empatitik
4. Kesihatan Mental dan Keselamatan Psikologi
5. Kepelbagaian dan Kemasukan
6. Dinamik Pasukan
7. Keadilan Sosial dan kerja yang mewujudkan impak positif

-Strategi Kepimpinan yang Berkesan 1.Peranan Pemimpin yang Berkembang kepada Gen Z dan Gen Y
2.Bimbingan Tepati Masa
3.Gaya Komunikasi
4. P&P

Penceramah:

Donnabelle Michelle Reyes
Pengarah HR
Kosmetik berwarna

3:35 PTG - 4:15 PTG | REHAT RANGKAIAN

4:15 PTG - 4:35 PTG | PEMBENTANGAN: Membina Kemahiran dan Kecekapan Kritikal

Penceramah:

Smith Dacasin
Ketua HR Negara
Kyndryl, Filipina

4:35 PTG - 5:25 PTG | PERBINCANGAN PANEL: Nilai Syarikat dan Budaya Kerja

PERBINCANGAN PANEL: Nilai Syarikat dan Budaya Kerja

Objektif:

Persekitaran kerja yang mempunyai budaya organisasi didorong oleh tujuan dan jangkaan yang jelas. Pekerja lebih cenderung untuk menikmati kerja apabila keperluan dan nilai mereka konsisten dengan majikan mereka. Dengan mewujudkan budaya dan set nilai, perniagaan boleh membantu menyampaikan matlamat untuk organisasi mereka dan membantu pekerja dan kepimpinan memahami pendorong di sebalik keputusan syarikat.

- Bagaimanakah anda menerangkan persekitaran kerja?

- Bagaimanakah anda, memotivasikan semula pekerja, apabila objektif belum dicapai?

- Apakah jenis peluang yang boleh anda berikan kepada pekerja untuk mencapai kemajuan mereka dalam syarikat?

- Bagaimanakah anda boleh mempromosikan nilai syarikat dan budaya kerja yang baik di tempat kerja?

- Bagaimanakah nilai syarikat dan budaya kerja mempengaruhi satu sama lain, terutamanya dalam keadaan Sumber Manusia semasa?

Moderator:

Nina Arribe
Pengarah HR
Jenama Pioneer Square, Amerika Syarikat dan Filipina

Ahli panel:

Donnabelle Michelle Reyes
Pengarah HR
Kosmetik berwarna

Jakeson Quiatchon
Pengurus HR/Rakyat Negara
Filipina yang berani

Jun Roy
Ketua Sektor Perunding HROD
Institut Penyelidikan Nomura

5:25 PTG - 7:00 PTG | HR Happy Hour di Kawasan Pameran

7:00 PG - 8:00 PG | PENDAFTARAN

8:00 PG - 8:30 PG | Ucapan Perasmian dan Sesi Rangkaian Kelajuan

8:30 PG - 8:50 PG | PEMBENTANGAN: Menyampaikan Sumber Manusia Berfikiran dalam Pengalaman Pekerja yang Berkembang Hari Ini

Abstrak:
Masa Depan Kerja adalah sekarang. Peranan HR di tempat kerja hari ini telah dan mesti berkembang dengan perubahan landskap perjalanan pengalaman pekerja. Peranan kami terus membolehkan organisasi dan pekerja berkembang maju dengan mencerminkan dan mencipta semula serta mengubah cara kami menyampaikan nilai kami. Pandemik telah menyerlahkan keperluan untuk bakat, model kerja dan pengalaman pekerja yang lebih dinamik. Sebagai pemimpin HR, kami dapat menyokong dalam mencapai matlamat ini dengan memberi tumpuan kepada identiti, ketangkasan, skalabiliti dan kesejahteraan keseluruhan.

Penceramah:

Karen Hutcheson
Pengarah Rakyat
Hero Penghantaran / foodpanda Thailand

8:50 PG - 9:10 PG | PEMBENTANGAN: Membina Tenaga Kerja Berkesan dalam Dunia Lebih Digital

Abstrak:

Apabila dunia berkembang, kuasa yang mengganggu membentuk semula cara kita hidup, bekerja dan belajar pada kadar yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Automasi telah mengurangkan pergantungan kami kepada tenaga kerja manusia dan mencipta pekerjaan baharu yang memerlukan kemahiran manusia yang penting. Teknologi telah menembusi hampir setiap industri dan telah memaksa pekerja mempelajari kemahiran digital. Data telah menjadi aset kepada banyak organisasi dan untuk merealisasikan nilai sebenarnya, literasi data telah meningkat dalam kepentingannya.

Bagaimanakah sumber manusia dan pasukan pembelajaran boleh menyokong tenaga kerja mereka untuk bersaing dengan rakan sebaya dan persaingan? Dalam sesi ini, dengar daripada Eklavya Bhave, Pengarah Kanan Serantau, Asia dari Coursera bagaimana organisasi boleh melatih semula dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja mereka dengan berkesan untuk pekerjaan esok.

Perkara utama :
-Paksa membentuk semula cara kita bekerja dan belajar
-Keperluan untuk bakat tinggi
-Kemahiran trending teratas dalam ekonomi digital
-Pembangunan kemahiran berasaskan peranan yang boleh diukur
-Membina saluran paip bakat

Penceramah:

Eklavya Bhave
Pengarah Kanan Serantau, Asia
Coursera

9:10 PG - 9:30 PG | PEMBENTANGAN: Perang Bakat Global – Perolehi, Masuk dan Kekalkan Bakat melalui Penglibatan Digital

Abstrak:

Menarik bakat memang mencabar. Syarikat sentiasa bersaing untuk mendapatkan bakat - dan terutamanya melalui Covid - proses pengambilan digital dan penglibatan calon adalah cara orang membentuk pandangan mereka tentang tempat kerja masa depan mereka. Calon hari ini mengharapkan anda mempunyai penglibatan digital yang lancar dan kekurangan keupayaan ini boleh menyebabkan kehilangan calon yang baik yang menimbulkan kos peluang yang besar untuk syarikat.

Dalam sesi ini, Whispir berusaha untuk menangani cara untuk meningkatkan proses penglibatan calon dengan menggunakan alat komunikasi calon yang mudah dan luar biasa dalam beberapa hari.

Perkara utama

-Kuasa komunikasi digital untuk HR & merekrut dalam dunia yang semakin digital
-Buat tanggapan pertama yang betul yang menarik minat bakat anda
-Momentum berterusan sepanjang proses pengambilan dan penerimaan
-Meningkatkan pengekalan pekerja melalui komunikasi yang berkesan

Penceramah:
Wayne Lee
Ketua Pegawai Hasil
berbisik

9:30 PG - 10:10 PG | REHAT RANGKAIAN

10:10 PG - 10:55 PG SAYA PERBINCANGAN PANEL: Pengurusan Hebat: Langkah Pertama Ke arah Tenaga Kerja Sihat Mental

Objektif:

Fokus utama perbincangan panel ini adalah untuk membincangkan strategi yang mesti dilakukan oleh organisasi untuk menggalakkan kesihatan mental di tempat kerja. Pada akhir perbincangan, penonton akan mempelajari cara yang berbeza untuk mengukuhkan persekitaran dasar, penglibatan pihak berkepentingan, meningkatkan celik kesihatan mental dan perubahan tingkah laku.

-Mengapa kesihatan mental sangat penting untuk dibincangkan di tempat kerja?

-Berdasarkan pengalaman anda sebagai penyokong kesihatan mental di tempat kerja anda, apakah situasi yang anda hadapi yang menjadikan kesihatan mental dianggap sebagai trend nombor satu?

-Bagaimana anda boleh membuat sokongan organisasi dalam kesihatan mental akan bekerja untuk pekerja?

-Dalam keadaan Sumber Manusia semasa, bagaimanakah anda boleh memberi kesedaran kepada kesihatan mental pekerja?

-Bagaimanakah jurang penjanaan menjejaskan kesihatan mental pekerja?

Moderator:

Anne Ordona
Pengurus Besar
Penjagaan Infinit

Ahli panel:

Marvin Rodriguez
Pengarah Negara
MiraMed

Sapna Chauhan
Pengurus Sumber Manusia
Universiti Parul, India

Donnabelle Michelle Reyes
Pengarah HR
Kosmetik berwarna

Jakeson Quiatchon
Pengurus HR/Rakyat Negara
Filipina yang berani

Shyne Mangulabnan
Ketua Penjagaan Klinikal / Kaunselor Berlesen
Penjagaan Infinit

10:55 PG - 11:15 PG | PEMBENTANGAN: Memperkasakan Tenaga Kerja Sedia Masa Depan dengan Faedah Fleksibel

Abstrak:

AboitizPower menyedari bahawa orang ramai adalah sumber yang paling berharga dalam memacu transformasinya dan memenuhi komitmennya untuk memajukan perniagaan dan komuniti. Syarikat itu kekal sebagai organisasi yang mengutamakan orang yang memupuk persekitaran kerja yang bertujuan, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan peluang yang bermakna untuk pertumbuhan dan kebajikan setiap ahli pasukan. Oleh itu, pasukan kepimpinan HR AP secara berterusan melaksanakan strategi yang memupuk aspek pengurusan manusia, seperti merangka program untuk menangani keperluan pekerja secara langsung. Antara inisiatif ini ialah program iFlex, pelan faedah gaya kafeteria yang membolehkan pekerja memilih daripada pelbagai tawaran untuk membina pakej manfaat yang paling sesuai untuk keperluan mereka. Dengan pendekatan berfokuskan budaya AP, menyediakan faedah fleksibel kepada kakitangannya ialah salah satu daripada banyak cara organisasi menunjukkan pelaburannya bukan sahaja dalam kesejahteraan keseluruhan mereka tetapi, yang lebih penting, dalam memperkasakan masa depan yang lebih baik untuk mereka.

Penceramah:

Malu Inofre
FVP dan Ketua Pegawai Sumber Manusia
Aboitiz Power Corporation

11:15 PTG - 11:35 PG | PEMBENTANGAN: Laporan Pematuhan Keselamatan HR & Pengendalian Peningkatan yang Sesuai

Abstrak:

Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OHS) tertumpu terutamanya pada melindungi pekerja di tempat kerja daripada kemalangan, kecederaan dan pendedahan kepada bahan berbahaya. Ia berkaitan dengan semua aspek kesihatan dan keselamatan di tempat kerja dan mempunyai tumpuan yang kuat terhadap pencegahan bahaya utama. Matlamatnya adalah untuk mencegah kemalangan dan kemudaratan kepada orang ramai daripada aktiviti berkaitan kerja dan memastikan mereka selamat dan terjamin di tempat kerja.

Perkara utama :

1. Peraturan Pematuhan Pendaftaran Peraturan 1020

2. Pengemasan Keselamatan

3.Program OSH

4.Memantapkan Pegawai Keselamatan dengan Latihan dan Pembangunan

5. Laporan analisis maklum balas dalam kemalangan Operasi, platform dan program insentif.

Penceramah:

Erico V. Fidel
Pengarah HR
Crave Technology Enterprise Solutions

11:35 PG - 1:05 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN

1:05 PTG - 1:15 PTG | Pemecah Ais

1:15 PTG - 2:05 PTG | PERBINCANGAN PANEL: Tarikan Bakat dan Pengekalan Pekerja Terbaik

Objektif:

Untuk menarik bakat terbaik, organisasi anda perlu menjadi tempat orang ramai memajukan kerjaya mereka. Ia perlu menjadi tempat di mana orang ramai diberi peluang untuk mempelajari kemahiran baharu dan menempuh cabaran baharu. Pengekalan pekerja membolehkan syarikat untuk terus membangunkan kakitangannya, tanpa kehilangan pelaburan yang telah mereka buat dalam kemahiran dan latihan. Mencipta imej unik atau positif syarikat akan membantu menarik orang yang betul dari awal.

1. Bagaimanakah kita boleh memajukan pengekalan dan menarik bakat terbaik dalam organisasi?

2. Apakah cabaran terbesar dalam mengekalkan dan menarik bakat terbaik pada masa ini?

3. Pada pendapat anda, apakah hasil terbaik untuk pekerja?

4. Apakah salah tanggapan yang biasa dilakukan oleh orang ramai mengenai topik ini? Bagaimanakah kita boleh melawan salah tanggapan ini dan berkomunikasi dengan lebih berkesan?

5. Apakah yang telah membantu anda sampai ke tempat anda berada dan apakah nasihat anda untuk orang lain yang ingin pergi ke arah yang sama?

Moderator:

Darwin B. Sungai
Operasi VP-HR
inspiro

Ahli panel:

Chetan Indap
Pengasas & Ketua Pegawai Eksekutif
Callify

Marvin Rodriguez
Pengarah Negara
MiraMed

Khim Tan
Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan
Alliance Bank of Malaysia, Berhad

Janette Lagazo
Pengurus Sumber Manusia
ConnectWise Philippines Inc

2:05 PTG - 2:25 PTG | PERSEMBAHAN: Komunikasi dalam Dunia Korporat

Abstrak:

Komunikasi korporat ialah salah satu pembolehubah terpenting yang menentukan sama ada perniagaan berjaya atau gagal dalam dunia yang terhubung secara digital hari ini.

Perkara utama:

-Komunikasi dari segi kesedaran jenama, inovasi, dan produktiviti pekerja.

-Komunikasi termasuk pemesejan syarikat kepada penontonnya dan seluruh dunia.

-Dalam era pekerja yang diberi kuasa, kita perlu mengenal pasti sebab komunikasi adalah sangat penting untuk setiap generasi (Gen Z, Milenium dan Baby Boomers).

Penceramah:
Tessa Mercado
Pengarah HR dan Operasi
MC Credit Solutions LLC

2:25 PTG - 3:15 PTG | PERBINCANGAN MEJA BULAT: Populariti Teknologi Kerja Jauh

Tenaga kerja moden semakin mudah alih, kolaboratif dan dinamik. Oleh kerana kemajuan dalam teknologi dan akses internet ini, kerja jauh telah menjadi amalan yang diterima di banyak syarikat. Perkara utama dalam fikiran setiap pekerja adalah untuk mengekalkan keseimbangan kerja-kehidupan. Keupayaan untuk mengimbangi kedua-dua dunia ini telah menjadi dorongan utama kepada kesejahteraan pekerja.

-Mengapa kerja jauh/hibrid berfungsi sangat penting dalam generasi hari ini?

-Adakah bekerja dari jauh terpakai kepada semua pekerja? Sebagai pengamal HR, bagaimana anda boleh memastikan pekerja produktif dalam tugas dan tanggungjawab mereka?

-Apakah cabaran yang dihadapi oleh kebanyakan pekerja jauh? Adakah cabaran ini menjadikan mereka proaktif atau tidak aktif?

-Apakah pertimbangan sebelum menerima teknologi kerja jauh?

-Apakah pada pendapat anda masa depan teknologi kerja jauh?

Fasilitator:

Gagandeep Singh
Pengarah Akaun - APAC
Coursera

3:15 PTG - 3:35 PTG | PEMBENTANGAN: Gen Z dan Mentakrifkan Semula Tempat Kerja

Abstrak:

Gelombang baharu pekerja memberi kesan kepada Strategi Sumber Manusia dan mendorong organisasi untuk menghasilkan pendekatan yang lebih di luar kotak untuk tarikan dan pengekalan bakat. Dalam landskap semasa ini di mana "berhenti senyap" telah menjadi trend, keutamaan HR yang harus menjadi perhatian utama untuk memastikan bahawa pendirian organisasi kekal menarik kepada pekerja baharu ini dan bagaimana HR boleh melibatkan diri dalam senarai baby boomer semasanya, Gen X dan pemimpin milenium untuk memahami dan menyesuaikan pemikiran mereka untuk menjadi pemimpin yang menghubungkan dan berempati dengan pekerja Gen Y dan Z mereka.

Perkara utama:

-Siapa Gen Z?
1. Tingkah laku
2.Pemikiran
3. Keutamaan

-Gen Z dan cara kerja mereka 1.Alat Digital dan kemahiran teknologi
2. Selesa dengan analitik dan data
3. Berpusatkan Reka Bentuk dan Kreatif
4. Tidak takut mencabar dan bertanya soalan

-Apakah yang menarik bagi mereka dan apakah maksudnya untuk HR?
1.Imbangan Kehidupan Kerja
2. Ketelusan dan Fleksibiliti
3. Kepimpinan Empatitik
4. Kesihatan Mental dan Keselamatan Psikologi
5. Kepelbagaian dan Kemasukan
6. Dinamik Pasukan
7. Keadilan Sosial dan kerja yang mewujudkan impak positif

-Strategi Kepimpinan yang Berkesan 1.Peranan Pemimpin yang Berkembang kepada Gen Z dan Gen Y
2.Bimbingan Tepati Masa
3.Gaya Komunikasi
4. P&P

Penceramah:

Donnabelle Michelle Reyes
Pengarah HR
Kosmetik berwarna

3:35 PTG - 4:15 PTG | REHAT RANGKAIAN

4:15 PTG - 4:35 PTG | PEMBENTANGAN: Membina Kemahiran dan Kecekapan Kritikal

Penceramah:

Smith Dacasin
Ketua HR Negara
Kyndryl, Filipina

4:35 PTG - 5:25 PTG | PERBINCANGAN PANEL: Nilai Syarikat dan Budaya Kerja

PERBINCANGAN PANEL: Nilai Syarikat dan Budaya Kerja

Objektif:

Persekitaran kerja yang mempunyai budaya organisasi didorong oleh tujuan dan jangkaan yang jelas. Pekerja lebih cenderung untuk menikmati kerja apabila keperluan dan nilai mereka konsisten dengan majikan mereka. Dengan mewujudkan budaya dan set nilai, perniagaan boleh membantu menyampaikan matlamat untuk organisasi mereka dan membantu pekerja dan kepimpinan memahami pendorong di sebalik keputusan syarikat.

- Bagaimanakah anda menerangkan persekitaran kerja?

- Bagaimanakah anda, memotivasikan semula pekerja, apabila objektif belum dicapai?

- Apakah jenis peluang yang boleh anda berikan kepada pekerja untuk mencapai kemajuan mereka dalam syarikat?

- Bagaimanakah anda boleh mempromosikan nilai syarikat dan budaya kerja yang baik di tempat kerja?

- Bagaimanakah nilai syarikat dan budaya kerja mempengaruhi satu sama lain, terutamanya dalam keadaan Sumber Manusia semasa?

Moderator:

Nina Arribe
Pengarah HR
Jenama Pioneer Square, Amerika Syarikat dan Filipina

Ahli panel:

Donnabelle Michelle Reyes
Pengarah HR
Kosmetik berwarna

Jakeson Quiatchon
Pengurus HR/Rakyat Negara
Filipina yang berani

Jun Roy
Ketua Sektor Perunding HROD
Institut Penyelidikan Nomura

5:25 PTG - 7:00 PTG | HR Happy Hour di Kawasan Pameran

PERSIDANGAN UTAMA
27 Julai 2023

PERSIDANGAN UTAMA

PERSIDANGAN UTAMA

7:00 PG - 8:00 PG | PENDAFTARAN

8:00 PG - 8:30 PG | Ucapan Perasmian dan Sesi Rangkaian Kelajuan

Abstrak:

Teknologi HR hari ini merangkumi penggunaan perkakasan dan perisian untuk mengekalkan dan mengarahkan pelbagai tugas dan tanggungjawab. Alat ini membantu pemimpin HR mengurus tanggungjawab baharu dan berterusan dengan lebih cekap. Ia juga melaksanakan langkah praktikal untuk meningkatkan kepelbagaian dan keterangkuman kerana pekerja pada masa kini tidak sabar-sabar untuk bekerja dalam persekitaran hibrid.

1. Transformasi Sumber Manusia.

2. Teknologi HR pada abad ke-21.

3. Fahami cara mengekalkan pengalaman pekerja kepada budaya tempat kerja yang didayakan Teknologi.

Penceramah yang disahkan:

Monir Azzouzi

CPXO & Pengarah Lembaga

GoToko

8:30 PG - 8:55 PG | PEMBENTANGAN: Jalan Menuju Dunia Pasca Pandemik: Revolusi Perkhidmatan Sumber Manusia melalui Teknologi Sumber Manusia

Abstrak:

Tempat kerja berada di tengah-tengah peralihan. Teknologi semakin menjadi pemboleh utama aktiviti sumber manusia sehari-hari. Orang dalam organisasi perlu memahami bahawa ini adalah arah aliran baharu. Aliran ini telah mencipta model baharu tentang cara kami bekerja dan hidup. Dalam sesi ini, mari kita temui bersama anjakan dan evolusi kemanusiaan baharu yang memberi kesan dalam Sumber Manusia.

1. Bagaimanakah Teknologi Sumber Manusia membantu mengekalkan kemanusiaan dalam Sumber Manusia?

2. Bagaimanakah Inovasi HR mempengaruhi produktiviti dan penglibatan pekerja untuk mencapai keputusan yang lebih baik dengan penggunaan Teknologi?

3. Keberkesanan teknologi HR kepada Profesional HR dan pengamal

Penceramah Jemputan:

Iskandar Shah Zulkarnain

Ketua Pegawai Sumber Manusia Bank

Islam Malaysia Berhad

Vinnie Quek

Pengurus HR Negara

CGS-CIMB Securities

Shankar Nagalingam

Naib Presiden Sumber Manusia

Lumileds

Vanessa Lee

Ketua Sumber Manusia

Lazada eLogistics Malaysia

8:50 PG - 9:15 PG | PERSEMBAHAN: "Memanfaatkan Kepintaran Buatan (AI) dalam HR: Peluang, Cabaran dan Amalan Terbaik"

Abstrak:

Kecerdasan buatan (AI) sedang mengubah cara organisasi beroperasi, dan HR tidak terkecuali. Daripada pengambilan dan penglibatan pekerja kepada pengurusan prestasi dan pembangunan bakat, AI digunakan untuk mengautomasikan proses HR dan membuat keputusan berasaskan data. Walau bagaimanapun, dengan kuasa yang besar datang tanggungjawab yang besar, dan seperti mana-mana teknologi baharu, terdapat cabaran yang perlu diatasi. Sesi ini akan meneroka peluang, cabaran dan amalan terbaik untuk memanfaatkan AI dalam HR.

Penceramah yang disahkan:

Koljit (Ajit) Singh

Pengarah Sumber Manusia, APAC

Flexsys, Malaysia

9:15 PG - 10:00 PG | PERBINCANGAN PANNEL: Peranan HR untuk memenuhi Imbangan Kerja-Kehidupan Pekerja

Abstrak:

Keutamaan pertama HR adalah untuk menggalakkan keseimbangan kerja-kehidupan pekerja, dan untuk mendapatkan komitmen daripada kepimpinan yang akan mereka tetapkan dalam organisasi. Menyediakan fleksibiliti untuk pekerja membuat jadual mereka sendiri memberi mereka kebebasan yang mereka perlukan untuk menjaga diri mereka sendiri, serta orang di sekeliling mereka yang memerlukannya.

1. Bagaimanakah organisasi menggalakkan keseimbangan kerja-kehidupan pekerja?

2. Mengapakah keseimbangan kerja-kehidupan penting untuk pekerja?

3. Apakah cabaran yang dihadapi oleh organisasi dari segi mengekalkan keseimbangan kerja-kehidupan pekerja?

4. Sebagai Profesional Sumber Manusia, bagaimana anda boleh membantu pekerja menangani isu kehidupan kerja?

Ahli Panel yang Disahkan:

Abdul Khaliq Putra

Penolong Naib Presiden II - Ketua Unit Pemerolehan Bakat

Pengurusan Air Selangor

Moderator Jemputan:

Anjali V. Menon

Pengarah Sumber Manusia, Malaysia

FrieslandCampina

Rohani Mustaffa

Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan

Kumpulan AmBank

Ahli Panel Jemputan:

Uzzal K Mudoi

Pengarah Urusan-Ketua HR

Accenture Filipina, Malaysia, Thanland dan Indonesia

Siew Yi Ngah

Ketua HR

Microsoft

Sanaz Imani Fooladi

Pengarah Urusan, Perkhidmatan Perniagaan Global HR, Hemisfera Timur

Schlumberger

Azman A. Khalid

Pengarah, Sumber Manusia

Bursa Malaysia

Angelyn Ser

Ketua Sumber Manusia

Royal Selangor International Sdn Bhd

9:30 PG - 10:10 PG | REHAT RANGKAIAN

10:30 PG - 11:15 PG | PERBINCANGAN PANEL: Inovasi dalam Latihan dan Pembangunan Insan

Abstrak:

Sistem HR yang Diubah Secara Digital telah memacu organisasi dalam generasi hari ini. Teknologi menyokong kepelbagaian dalam pengambilan pekerja, pengekalan, penglibatan pekerja dan banyak lagi. Ia semakin tertanam dalam platform dan perisian HR, dan digunakan untuk mengautomasikan beberapa bahagian proses HR yang memakan masa. Tahun ini semakin ramai pasukan HR akan menggunakan Teknologi HR. Persoalannya ialah bagaimana teknologi ini memberi kesan kepada Modal Insan? Mari kita temui jawapannya sepanjang perbincangan.

Penceramah Jemputan:

Razman Ismail

Ketua Pegawai Rakyat

UEM Edgenta Berhad

Khoo Terry

Naib Presiden Sumber Manusia

Infineon Technologies (Malaysia) Sdn Bhd

Jo Wen Lee

Naib Presiden Pertama - Sumber Manusia

UOB Centre of Excellence (M) Sdn Bhd

Michelle Rohini Gomez

Ketua Sumber Manusia

Hilti Malaysia

Deanna Yap

Naib Presiden Kanan, Pembangunan Kepimpinan & Pengurusan Bakat

Lazada Malaysia

11:15 PG - 11:40 PG | PEMBENTANGAN : Kepelbagaian, Ekuiti, Kemasukan dan Kepunyaan: WARNA-WARNA ANGIN

Abstrak:

Data boleh digunakan oleh pasukan HR untuk menambah baik keputusan HR, menilai kesan perniagaan kepada orang ramai dan meningkatkan kepimpinan HR. Ia juga meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses dan operasi HR, dan meningkatkan kesejahteraan umum dan keberkesanan tenaga kerja syarikat. Pasukan HR sedang meningkatkan kemahiran diri mereka untuk menjadi lebih mahir dalam analisis data. Diramalkan bahawa trend ini akan mendominasi pembelajaran untuk pengamal HR pada tahun 2023. Tidak semua pasukan HR akan menjadi pakar data serta-merta, tetapi sepanjang tahun ini, ia akan menjadi semakin normal sebagai kemahiran HR.

Penceramah Jemputan:

Feldatun Sharif

Ketua (Perancangan HR)

Tenaga Nasional Berhad

Muzni Mohamad

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Prudential BSN Takaful Berhad

Kavitha Supramaniam

Pengarah HR

Fujitsu

Roza Ngah

Ketua HR Negara (Malaysia dan Indonesia)

Penyelesaian Automasi Emerson

11:30 PG - 11:55 PG | PERSEMBAHAN: Pengenalan Sumber Manusia kepada Metaverse

Abstrak:

Dalam istilah asas, metaverse ialah tempat anda boleh meneroka ruang 3D maya di mana anda boleh bersosial, belajar dan bekerjasama dengan orang lain. Apabila teknologi menjadi pendigitalan, tempat kerja metaverse berada di laluan pantas ke realiti.

1. Mengapakah metaverse penting kepada Sumber Manusia?

2. Bagaimanakah metaverse akan terungkap dan mengubah organisasi?

3. Apakah kesan metaverse dalam prestasi pekerja?

Penceramah jemputan:

Penelope Gan

CHRO

AIA Malaysia

Haikal MZ Akmar

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Kumpulan UOA

Shazli Ghani

Direktor sumber Manusia

L'Oréal Malaysia & Singapura

Nur Hayati Yob Ramli

Pengarah - Sumber Manusia

Al Rajhi Bank Malaysia

11:35 PG - 1:05 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN

1:05 PTG - 1:15 PTG | Pemecah Ais

1:20 PTG - 1:45 PTG | PERSEMBAHAN: Memupuk Tempat Kerja Hormat

-Apakah yang boleh dilakukan oleh organisasi untuk melibatkan semula pekerja yang terputus hubungan?

-Memudahkan budaya komunikasi terbuka untuk menangani masalah pekerja

-Memahami matlamat dan jangkaan individu

-Memastikan pekerja berasa dihargai dan diraikan

-Mengutamakan kesejahteraan mental dan fizikal serta mengelakkan keletihan

Ahli Panel yang Disahkan:

Tabur Sembang Gan

VP, Sumber Manusia

Teleperformance Malaysia

Moderator Jemputan:

Ida Kamaria Ghazali

Peneraju Transformasi HR Global

IBM Malaysia

Joanne Kiu

Operasi Ketua Negara

Grab Malaysia

Ahli Panel Jemputan:

Mohd Najib Bin Mohammad

Ketua Kebudayaan dan Pengurusan Perubahan

Tenaga Nasional Berhad

Carolin E Lye Neo

Pengurus Sumber Manusia Negara

IKEA Malaysia

Karen Ow

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Prudential Assurance Malaysia Berhad

Amanda Oh

Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan

Kumpulan PPB Berhad

1:45 PTG - 2:10 PTG | PEMBENTANGAN: Membina Organisasi Berpusatkan Manusia dalam Dunia Digital Moden

Abstrak:

Perisian Sumber Manusia membantu dalam mengurus orang, maklumat dan proses. Ia direka untuk membantu kedua-dua pengurus dan pekerja bekerja dengan lebih cekap sambil mengurangkan ralat, memastikan pematuhan dan meningkatkan produktiviti. Melalui proses ini, pasukan HR dapat mengenal pasti bidang utama yang memerlukan latihan lanjut untuk meningkatkan prestasi keseluruhan. Dalam perbincangan ini, kami juga akan menemui keberkesanan, isu dan kebimbangan yang HR hadapi sepanjang perisian.

Penceramah Jemputan:

Pauline Ng

Ketua Sumber Manusia

Samsung Electronics Malaysia

Norlida (Oli) Azmi

Ketua Pegawai Orang Kumpulan

Kumpulan Axiata Berhad

Jamal Bakri

Kumpulan CHRO

Kumpulan Perbankan RHB

Azahar Ab Rahim

Pengurus Besar, Rakan Niaga Modal Insan

Lapangan Terbang Malaysia

Joyce Ong

Direktor sumber Manusia

Boston Scientific Medical Device (Malaysia) Sdn. Bhd

Jeffrey Quah

Pengarah HR Kumpulan

Paramount Corporation Berhad

3:35 PTG - 4:15 PTG | REHAT RANGKAIAN

3:35 PTG - 4:00 PTG | PERBINCANGAN MEJA BULAT: Dunia Kerja Baru

-Automasi dan inovasi akan menjadi penggerak dalam HR, dengan kurang penglibatan manusia untuk tugas rutin

-Penyesuaian kepada situasi kerja yang pelbagai disebabkan peningkatan kerja jauh

-Kemunculan Analitis Orang dan Perisian HR baharu pada tahun-tahun berikutnya

-Sejauh manakah persediaan organisasi untuk HR masa hadapan?

Moderator Jemputan:

Param Moorthi

HR Head

Air Asia

Shikin Sharif

Pengarah Rakyat

Bank Negara Malaysia

Ivy Leng Boon Chen

Ketua Rakyat & Kebudayaan (Ketua HR Negara)

Roche

Kathleen Kee

Ketua HR

Santen Pharmaceutical Asia

Karen Loh

Ketua Sumber Manusia

Abbott Manufacturing Singapore Pte. Ltd

4:15 PTG - 4:40 PTG | PEMBENTANGAN: Aliran Sumber Manusia: Persekitaran Kerja Hibrid

Abstrak:

Pelaburan organisasi dalam platform HR baharu yang menyokong kerja jauh boleh memanfaatkan keupayaan hibrid untuk membina fleksibiliti untuk pekerja. Latihan dan on-boarding ialah fungsi HR yang kini boleh berlaku dalam persekitaran hibrid, dengan beberapa pekerja di tapak dan yang lain menyertai dari jauh.

Profesional HR juga boleh menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan jauh dengan cekap. Dengan menggunakan teknologi untuk menerima model kerja hibrid, profesional HR boleh kekal lebih berdaya saing dalam landskap semasa hari ini.

Penceramah Jemputan:

Aiza Aryati Kasim

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Manulife Malaysia

Moorthy Murugaiah

Pengarah Kanan Operasi Sumber Manusia Global

Teknologi Mikron

Roselaini Faiz

Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan

Sime Darby Berhad

Cass Lai

Ketua, Rakan Niaga HR

Hong Leong Bank Berhad

Mabel Lee

Pengarah HR

Uniqlo Malaysia

Razman Radzi

Ketua Pegawai Modal Insan Kumpulan

FGV Holdings Berhad

Anne Heng

Rakyat Negara & Ketua Organisasi

Novartis Malaysia

3:20 PTG - 4:10 PTG | PERBINCANGAN MEJA BULAT: Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan

7:00 PG - 8:00 PG | PENDAFTARAN

8:00 PG - 8:30 PG | Ucapan Perasmian dan Sesi Rangkaian Kelajuan

8:30 PG - 8:55 PG | PEMBENTANGAN: Jalan Menuju Dunia Pasca Pandemik: Revolusi Perkhidmatan Sumber Manusia melalui Teknologi Sumber Manusia

Abstrak:

Pandemik merevolusikan tingkah laku Sumber Manusia. Syarikat menerima teknologi dengan sepenuh hati dan bersandar padanya untuk menyampaikan perkhidmatan HR semalaman.

Bagaimana kami melakukannya? Jika kita mengekalkan penggunaan teknologi, bagaimanakah HR boleh melakukannya dengan lebih baik untuk mendapatkan nilai untuk wang?

Penceramah:

Ivy de Borja
Naib Presiden - Rakyat dan Budaya
Memperoleh Asia Pasifik, Inc.

8:55 PG - 9:20 PG| PERSEMBAHAN: Berkomunikasi dan Raikan Budaya: Pembinaan budaya organisasi bermula apabila ia dikomunikasikan. Meraikannya bersama-sama akan mengekalkannya.

Penceramah:

Aimee Martinez
Pengarah Kanan HR
Universiti Kebangsaan

9:20 PG - 9:45 PG | PERSEMBAHAN: LelakiMengapa EAP Gagal? Dan apa yang perlu kita lakukan mengenainya?

Abstrak:

EAP konvensional selalunya hanya menconteng permukaan apabila menawarkan sokongan yang berguna, tepat pada masanya dan diperibadikan. Syarikat perlu mengubah pemahaman dan pemikiran mereka tentang kesejahteraan pekerja untuk merebut peluang menyediakan pekerja dengan sokongan yang menambah nilai sebenar dan meningkatkan produktiviti.

Anne Ordona
Pengurus Besar
Penjagaan Infinit

9:45 PG - 10:30 PG | REHAT RANGKAIAN

10:30 PG - 11:15 PG | PERBINCANGAN PANEL: Inovasi dalam Latihan dan Pembangunan Insan

Abstrak:

Pembelajaran melalui Latihan dan Pembangunan adalah sangat penting kepada pekerja kita pada masa kini kerana ia membantu mereka meningkatkan keupayaan sedia ada mereka. Pekerja yang hebat datang dengan pemimpin yang hebat dalam organisasi. Kepimpinan adalah salah satu kejayaan utama yang menyokong dalam memaksimumkan produktiviti, membentuk budaya positif dan menggalakkan hubungan harmoni antara satu sama lain. Ia membantu meningkatkan tingkah laku pengikut untuk mencapai matlamat bersama.

-Pada pendapat anda, apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh pekerja dalam membangunkan kemahiran mereka? Sebagai seorang Profesional Sumber Manusia, bagaimana anda boleh membantu mereka bertambah baik?

-Bagaimanakah transformasi digital mempengaruhi gaya kepimpinan dalam latihan dan pembangunan?

-Apakah sifat terpenting pemimpin yang berjaya hari ini?

-Sebagai pemimpin, bagaimana anda boleh memastikan pasukan anda bermotivasi untuk menjadi berkesan dalam tugas mereka?

-Apakah nasihat terbaik yang boleh anda berikan untuk membantu merancang kerjaya dan bukannya hanya bekerja untuk mengekalkan pekerjaan?

Moderator:

Nina Arribe
Pengarah HR
Jenama Pioneer Square, Amerika Syarikat dan Filipina

Ahli panel:

Dr Rey B. Fremista
Pengarah Pembangunan Kepimpinan & Kecemerlangan Proses
Penyelesaian Berpotensi Penuh

Nikko Aww
Perunding Transformasi Kemahiran
Coursera

Sapna Chauhan
Pengurus Sumber Manusia
Universiti Parul, India

Krismary Sharmaine Yapo
Pengajar Universiti/ Perunding HR
Universiti Negeri Mariano Marcos

11:15 PG - 11:40 PG | PEMBENTANGAN : Kepelbagaian, Ekuiti, Kemasukan dan Kepunyaan: WARNA-WARNA ANGIN

Penceramah:

Angelo Ronquillo
Ketua Operasi Rakyat
R1 RCM

11:40 PTG - 1:10 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN

1:10 PTG - 1:20 PTG | Pemecah Ais

1:20 PTG - 1:45 PTG | PERSEMBAHAN: Memupuk Tempat Kerja Hormat

Penceramah:

Michelle Guce
FVP dan Ketua Pegawai Sumber Manusia dan Pentadbiran
Insurans Malaya

1:45 PTG - 2:10 PTG | PEMBENTANGAN: Membina Organisasi Berpusatkan Manusia dalam Dunia Digital Moden

Abstrak:

Transformasi digital ialah proses menggunakan teknologi digital untuk mencipta yang baharu. Ia mengubah suai proses, budaya, dan pengalaman pekerja sedia ada untuk memenuhi perubahan industri dan keperluan organisasi. Walaupun kita berada dalam era moden, pekerja juga memerlukan penambahbaikan berterusan seiring dengan kemajuan landskap HR. Organisasi berpusatkan manusia mesti mengutamakan pelaksanaan teknologi untuk menyokong keperluan manusia.

Perkara utama:

-Kepentingan kemahiran dan keupayaan manusia yang membawa kepada organisasi digital yang berpusatkan manusia dan berdaya teknologi.

-Memperkasakan pekerja untuk memberikan yang terbaik di tempat kerja, menyampaikan matlamat syarikat, dan menunjukkan kepada mereka jalan menuju kejayaan.

-Merangkul amalan baharu yang menumpukan pada membawa kemanusiaan yang lebih besar dalam cara orang memimpin, mengurus dan mengembangkan pekerja, bersama-sama dengan inovasi digital.

Penceramah:
Mak. Theresa Llamas
Ketua Pegawai Sumber Manusia Resorts World Manila, Filipina

2:10 PTG - 2:35 PTG | PEMBENTANGAN: Melibatkan Pekerja di Tempat Kerja Moden

Penceramah:
Carlo Antonio Cordero
Pengurus Kanan, Keupayaan Organisasi - Pusat Kecemerlangan
UnionBank Filipina

2:35 PTG - 3:20 PTG | REHAT RANGKAIAN

3:20 PTG - 4:10 PTG | PERBINCANGAN MEJA BULAT: Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan

Objektif:

Perbincangan panel bertajuk Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan ini akan menangani trend dan isu semasa tentang pampasan dalam organisasi.

-Mengapa ekuiti dan ketelusan dalam pampasan sangat penting untuk dibincangkan dengan khalayak kami sekarang?

-Bagaimanakah ia mempengaruhi individu, kumpulan orang, dan organisasi itu sendiri?

-Daripada pengalaman anda sendiri, apakah beberapa contoh Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan dalam organisasi?

-Bagaimanakah anda bertindak balas kepada orang yang bercanggah bahawa Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan tidak boleh berlaku?

-Apakah yang anda perlu lakukan sebagai Pengamal Sumber Manusia untuk memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menerima Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan?

Fasilitator:

Nina Arribe
Pengarah HR
Jenama Pioneer Square

4:10 PTG - 4:35 PTG | PEMBENTANGAN: Kepimpinan Sumber Manusia Strategik dan Kolaboratif ke arah Inovasi Tempat Kerja Didorong Nilai

Abstrak:

Menavigasi orang di tempat kerja yang berkembang pesat adalah cabaran yang perlu diperjuangkan oleh Pemimpin Sumber Manusia hari ini. Ia memerlukan kepimpinan yang adaptif, kolaboratif dan strategik untuk membina budaya kerja yang dipacu nilai dan memberi ganjaran. Marilah kita memberi inspirasi dan mempengaruhi kakitangan kita untuk menerima dan komited terhadap perubahan bermakna dalam organisasi kita melalui Kepimpinan Sumber Manusia Strategik.

Perkara utama :
-Sistem Kepimpinan Sumber Manusia dan Nilai Organisasi
-Pengurusan Sumber Manusia untuk Membina Budaya Kerja yang Memberi ganjaran dan Telus
-HR Connect: Inovasi HR Terdorong Nilai

Penceramah:

Bon Doblar
Pengarah Sumber Manusia
Kolej Dr. Yanga, Inc.

4:35 PTG - 5:00 PTG | NOTA UTAMA: Pelan Hala Tuju Menikmati Persaraan: Jauh dari Tempat Kerja

Abstrak:

Abstrak: Pelan hala tuju ialah pelan strategik yang mentakrifkan matlamat atau hasil yang diingini dan termasuk langkah atau tonggak utama yang diperlukan untuk mencapainya. Ia juga berfungsi sebagai alat komunikasi, dokumen peringkat tinggi yang membantu menyuarakan pemikiran strategik—sebabnya—di sebalik matlamat dan rancangan untuk sampai ke sana. Topik ini akan menerangkan idea bahawa kehidupan kita tidak berhenti selepas bersara, itulah sebabnya sangat penting untuk mengutamakan keperluan dan kehendak anda. Ia akan membantu pekerja atau pemimpin HR menyemak semula perkara berikut: Akta Republik 10911 atau juga dikenali sebagai Akta Diskriminasi Anti-Usia 2016 dan Seksyen 4 Peraturan dan Peraturan Pelaksana Akta Anti-Diskriminasi Umur dalam Pekerjaan (IRR) dan 8R semasa bersara yang dirumuskan. Diakhiri dengan petikan galakan: "Alasan anda untuk bersara boleh menjadi motivasi anda untuk menjadi lebih tinggi dalam hidup."

Penceramah:
Jakeson Quiatchon
Pengurus HR/Rakyat Negara
Filipina yang berani

7:00 PG - 8:00 PG | PENDAFTARAN

8:00 PG - 8:30 PG | Ucapan Perasmian dan Sesi Rangkaian Kelajuan

8:30 PG - 8:55 PG | PEMBENTANGAN: Jalan Menuju Dunia Pasca Pandemik: Revolusi Perkhidmatan Sumber Manusia melalui Teknologi Sumber Manusia

Abstrak:

Pandemik merevolusikan tingkah laku Sumber Manusia. Syarikat menerima teknologi dengan sepenuh hati dan bersandar padanya untuk menyampaikan perkhidmatan HR semalaman.

Bagaimana kami melakukannya? Jika kita mengekalkan penggunaan teknologi, bagaimanakah HR boleh melakukannya dengan lebih baik untuk mendapatkan nilai untuk wang?

Penceramah:

Ivy de Borja
Naib Presiden - Rakyat dan Budaya
Memperoleh Asia Pasifik, Inc.

8:55 PG - 9:20 PG| PERSEMBAHAN: Berkomunikasi dan Raikan Budaya: Pembinaan budaya organisasi bermula apabila ia dikomunikasikan. Meraikannya bersama-sama akan mengekalkannya.

Penceramah:

Aimee Martinez
Pengarah Kanan HR
Universiti Kebangsaan

9:20 PG - 9:45 PG | PERSEMBAHAN: LelakiMengapa EAP Gagal? Dan apa yang perlu kita lakukan mengenainya?

Abstrak:

EAP konvensional selalunya hanya menconteng permukaan apabila menawarkan sokongan yang berguna, tepat pada masanya dan diperibadikan. Syarikat perlu mengubah pemahaman dan pemikiran mereka tentang kesejahteraan pekerja untuk merebut peluang menyediakan pekerja dengan sokongan yang menambah nilai sebenar dan meningkatkan produktiviti.

Anne Ordona
Pengurus Besar
Penjagaan Infinit

9:45 PG - 10:30 PG | REHAT RANGKAIAN

10:30 PG - 11:15 PG | PERBINCANGAN PANEL: Inovasi dalam Latihan dan Pembangunan Insan

Abstrak:

Pembelajaran melalui Latihan dan Pembangunan adalah sangat penting kepada pekerja kita pada masa kini kerana ia membantu mereka meningkatkan keupayaan sedia ada mereka. Pekerja yang hebat datang dengan pemimpin yang hebat dalam organisasi. Kepimpinan adalah salah satu kejayaan utama yang menyokong dalam memaksimumkan produktiviti, membentuk budaya positif dan menggalakkan hubungan harmoni antara satu sama lain. Ia membantu meningkatkan tingkah laku pengikut untuk mencapai matlamat bersama.

-Pada pendapat anda, apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh pekerja dalam membangunkan kemahiran mereka? Sebagai seorang Profesional Sumber Manusia, bagaimana anda boleh membantu mereka bertambah baik?

-Bagaimanakah transformasi digital mempengaruhi gaya kepimpinan dalam latihan dan pembangunan?

-Apakah sifat terpenting pemimpin yang berjaya hari ini?

-Sebagai pemimpin, bagaimana anda boleh memastikan pasukan anda bermotivasi untuk menjadi berkesan dalam tugas mereka?

-Apakah nasihat terbaik yang boleh anda berikan untuk membantu merancang kerjaya dan bukannya hanya bekerja untuk mengekalkan pekerjaan?

Moderator:

Nina Arribe
Pengarah HR
Jenama Pioneer Square, Amerika Syarikat dan Filipina

Ahli panel:

Dr Rey B. Fremista
Pengarah Pembangunan Kepimpinan & Kecemerlangan Proses
Penyelesaian Berpotensi Penuh

Nikko Aww
Perunding Transformasi Kemahiran
Coursera

Sapna Chauhan
Pengurus Sumber Manusia
Universiti Parul, India

Krismary Sharmaine Yapo
Pengajar Universiti/ Perunding HR
Universiti Negeri Mariano Marcos

11:15 PG - 11:40 PG | PEMBENTANGAN : Kepelbagaian, Ekuiti, Kemasukan dan Kepunyaan: WARNA-WARNA ANGIN

Penceramah:

Angelo Ronquillo
Ketua Operasi Rakyat
R1 RCM

11:40 PTG - 1:10 PTG | MAKAN TENGAHARI JARINGAN

1:10 PTG - 1:20 PTG | Pemecah Ais

1:20 PTG - 1:45 PTG | PERSEMBAHAN: Memupuk Tempat Kerja Hormat

Penceramah:

Michelle Guce
FVP dan Ketua Pegawai Sumber Manusia dan Pentadbiran
Insurans Malaya

1:45 PTG - 2:10 PTG | PEMBENTANGAN: Membina Organisasi Berpusatkan Manusia dalam Dunia Digital Moden

Abstrak:

Transformasi digital ialah proses menggunakan teknologi digital untuk mencipta yang baharu. Ia mengubah suai proses, budaya, dan pengalaman pekerja sedia ada untuk memenuhi perubahan industri dan keperluan organisasi. Walaupun kita berada dalam era moden, pekerja juga memerlukan penambahbaikan berterusan seiring dengan kemajuan landskap HR. Organisasi berpusatkan manusia mesti mengutamakan pelaksanaan teknologi untuk menyokong keperluan manusia.

Perkara utama:

-Kepentingan kemahiran dan keupayaan manusia yang membawa kepada organisasi digital yang berpusatkan manusia dan berdaya teknologi.

-Memperkasakan pekerja untuk memberikan yang terbaik di tempat kerja, menyampaikan matlamat syarikat, dan menunjukkan kepada mereka jalan menuju kejayaan.

-Merangkul amalan baharu yang menumpukan pada membawa kemanusiaan yang lebih besar dalam cara orang memimpin, mengurus dan mengembangkan pekerja, bersama-sama dengan inovasi digital.

Penceramah:
Mak. Theresa Llamas
Ketua Pegawai Sumber Manusia Resorts World Manila, Filipina

2:10 PTG - 2:35 PTG | PEMBENTANGAN: Melibatkan Pekerja di Tempat Kerja Moden

Penceramah:
Carlo Antonio Cordero
Pengurus Kanan, Keupayaan Organisasi - Pusat Kecemerlangan
UnionBank Filipina

2:35 PTG - 3:20 PTG | REHAT RANGKAIAN

3:20 PTG - 4:10 PTG | PERBINCANGAN MEJA BULAT: Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan

Objektif:

Perbincangan panel bertajuk Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan ini akan menangani trend dan isu semasa tentang pampasan dalam organisasi.

-Mengapa ekuiti dan ketelusan dalam pampasan sangat penting untuk dibincangkan dengan khalayak kami sekarang?

-Bagaimanakah ia mempengaruhi individu, kumpulan orang, dan organisasi itu sendiri?

-Daripada pengalaman anda sendiri, apakah beberapa contoh Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan dalam organisasi?

-Bagaimanakah anda bertindak balas kepada orang yang bercanggah bahawa Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan tidak boleh berlaku?

-Apakah yang anda perlu lakukan sebagai Pengamal Sumber Manusia untuk memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menerima Ekuiti dan Ketelusan dalam Pampasan?

Fasilitator:

Nina Arribe
Pengarah HR
Jenama Pioneer Square

4:10 PTG - 4:35 PTG | PEMBENTANGAN: Kepimpinan Sumber Manusia Strategik dan Kolaboratif ke arah Inovasi Tempat Kerja Didorong Nilai

Abstrak:

Menavigasi orang di tempat kerja yang berkembang pesat adalah cabaran yang perlu diperjuangkan oleh Pemimpin Sumber Manusia hari ini. Ia memerlukan kepimpinan yang adaptif, kolaboratif dan strategik untuk membina budaya kerja yang dipacu nilai dan memberi ganjaran. Marilah kita memberi inspirasi dan mempengaruhi kakitangan kita untuk menerima dan komited terhadap perubahan bermakna dalam organisasi kita melalui Kepimpinan Sumber Manusia Strategik.

Perkara utama :
-Sistem Kepimpinan Sumber Manusia dan Nilai Organisasi
-Pengurusan Sumber Manusia untuk Membina Budaya Kerja yang Memberi ganjaran dan Telus
-HR Connect: Inovasi HR Terdorong Nilai

Penceramah:

Bon Doblar
Pengarah Sumber Manusia
Kolej Dr. Yanga, Inc.

4:35 PTG - 5:00 PTG | NOTA UTAMA: Pelan Hala Tuju Menikmati Persaraan: Jauh dari Tempat Kerja

Abstrak:

Abstrak: Pelan hala tuju ialah pelan strategik yang mentakrifkan matlamat atau hasil yang diingini dan termasuk langkah atau tonggak utama yang diperlukan untuk mencapainya. Ia juga berfungsi sebagai alat komunikasi, dokumen peringkat tinggi yang membantu menyuarakan pemikiran strategik—sebabnya—di sebalik matlamat dan rancangan untuk sampai ke sana. Topik ini akan menerangkan idea bahawa kehidupan kita tidak berhenti selepas bersara, itulah sebabnya sangat penting untuk mengutamakan keperluan dan kehendak anda. Ia akan membantu pekerja atau pemimpin HR menyemak semula perkara berikut: Akta Republik 10911 atau juga dikenali sebagai Akta Diskriminasi Anti-Usia 2016 dan Seksyen 4 Peraturan dan Peraturan Pelaksana Akta Anti-Diskriminasi Umur dalam Pekerjaan (IRR) dan 8R semasa bersara yang dirumuskan. Diakhiri dengan petikan galakan: "Alasan anda untuk bersara boleh menjadi motivasi anda untuk menjadi lebih tinggi dalam hidup."

Penceramah:
Jakeson Quiatchon
Pengurus HR/Rakyat Negara
Filipina yang berani

HARI BENGKEL PASCA PERSIDANGAN
28 Julai 2023

8:00 PG - 8:30 PG | PENDAFTARAN

8:30 PG - 10:15 PG | Kepentingan Bengkel DEIB Tempat Kerja

Peranan HR tertumpu pada inisiatif pengurusan pekerja dan campur tangan pertumbuhan organisasi untuk mencapai kesesuaian individu-organisasi. Dalam bengkel ini, ketua bengkel akan menangani bagaimana pelaksanaan idea, kaedah dan teknologi baharu memenuhi keperluan organisasi dan tenaga kerjanya yang sentiasa berkembang.

1. Untuk memahami mengapa inovasi HR penting dalam organisasi.

2. Untuk mengenal pasti amalan HR inovatif terbaik dalam generasi hari ini.

3. Untuk mengetahui cabaran yang dihadapi oleh HR dan pekerja melalui peralihan ini.

Ketua Bengkel Jemputan:

Sulaxmi Prasad

Pengarah Serantau, Pusat Kepakaran Rakyat

Kumpulan ZALORA

Khalis Rahim

Ketua Pegawai Modal Insan

Malaysia Airlines

Pamela Yap

Ketua HR Negara, Singapura dan Malaysia

Kumpulan Merck

Sukhveer Singh Ajay

Ketua, Rakyat & Budaya

foodpanda MY

Nisha Padbidri

Ketua APAC, Perkhidmatan Profesional Sumber Manusia

Citigroup Transaction Services (M) Sdn Bhd

Shirley Lee

Ketua HR Negara

Hewlett Packard Enterprise

10:15 PG - 10:45 PG | PECAH RANGKAIAN

10:45 PG - 12:30 PG | Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Kesejahteraan pekerja adalah faktor utama dalam menentukan keberkesanan jangka panjang organisasi. Apabila pekerja merasakan bahawa mereka dihargai dalam organisasi, mereka boleh bekerja dengan lebih bijak, cekap dan boleh dipercayai.

1. Kepentingan kesejahteraan pekerja di tempat kerja

2. Kesan kesejahteraan pekerja terhadap prestasi pekerja

3. Untuk menggalakkan kesejahteraan yang sihat di tempat kerja

Ketua Bengkel Jemputan:

Kavitha Supramaniam

Pengarah HR

Fujitsu

Amit Bhardwaj

Pengarah HR - ASEAN & Pasifik

Kumpulan Surbana Jurong

Imran Ahmad

Kumpulan CHRO

Kumpulan Jashanmal

Yonson WONG, Wing Soon

Pengurus Besar & Ketua Negara Perkhidmatan Sumber Manusia - Malaysia, Brunei Kemboja

Kumpulan Runcit DFI

Gurdip S. Sidhu

Ketua Pegawai Orang Kumpulan dan Ketua Pejabat Kelestarian Kumpulan

CIMB

Sainursalwa Sani

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Bank Pembangunan Malaysia Berhad

Zain Azrai Zaaba

Naib Presiden, Rakyat & Budaya

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)

12:30 PTG - 2:00 PTG | MAKAN TENGAHARI RANGKAIAN

HARI BENGKEL PASCA PERSIDANGAN

8:00 PG - 8:30 PG | PENDAFTARAN

8:30 PG - 10:15 PG | Kepentingan Bengkel DEIB Tempat Kerja

Kepentingan Bengkel DEIB (Diversity Equality Inclusion and Belongingness) Tempat Kerja

Ketua Bengkel:

Karen Hutcheson
Pengarah Rakyat
Hero Penghantaran / foodpanda Thailand

Objektif:

Dalam bengkel ini, kami akan menyemak perubahan landskap tempat kerja dan membincangkan pemacu perubahan semasa yang menjadikan Kepelbagaian dan Kemasukan sebagai fokus penting untuk organisasi anda. Kami akan meneroka strategi untuk mewujudkan iklim inklusif dan semangat kekitaan, dan cara bias dan mikroagresi boleh dikurangkan.

Matlamat pembelajaran:

- Menyedari kesan DEIB terhadap budaya syarikat

- Kenali bagaimana berat sebelah sedar dan tidak sedar boleh memberi kesan kepada tempat kerja

- Kenal pasti bagaimana kepelbagaian pemikiran menyokong inovasi dan mencabar keakuran

10:15 PG - 10:45 PG | PECAH RANGKAIAN

10:45 PG - 12:30 PG | Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Ketua Bengkel:

Jun Roy
Ketua Sektor Perunding HROD
Institut Penyelidikan Nomura

Abstrak: Membolehkan Budaya Kelestarian adalah mandat baharu untuk profesional HR dan Pembangunan Organisasi. Kebanyakan perhatian terhadap Kelestarian tertumpu pada program CSR dan amalan perniagaan yang mampan. Walau bagaimanapun, terdapat keperluan baharu untuk mengalihkan perhatian lebih ke dalam kepada individu dengan membangunkan Kelestarian sebagai keupayaan dan sebagai budaya yang membolehkan pekerja mengamalkan tingkah laku kelestarian yang didorong oleh hati nurani sebagai tabiat kolektif. Profesional OD memainkan peranan penting dalam membolehkan keperluan ini direalisasikan. Dalam sesi pembelajaran ini, Jun Roy akan menyampaikan pandangan berharga serta rangka kerja dan alatan praktikal daripada NRI tentang cara OD boleh mendayakan budaya Kelestarian. Pada akhir sesi ini, para peserta akan dapat menghargai peranan mereka dalam, dan menerangkan rangka kerja yang berbeza tentang, membolehkan budaya kelestarian.

Perkara utama:

Antara topik penting termasuk:

• Memahami Kemampanan, Pembangunan Mampan dan Tanggungjawab Sosial Korporat

• Keperluan untuk Membolehkan Budaya Kelestarian dan peranan OD dalam Membolehkan Budaya Kelestarian

• Rangka Kerja NRI tentang Cara Membangunkan Kemampanan sebagai Keupayaan

• Rangka Kerja NRI tentang Cara Membina Budaya Kelestarian

• Rangka Kerja NRI mengenai Mengurus Transformasi Budaya Kemampanan

12:30 PTG - 2:00 PTG | MAKAN TENGAHARI RANGKAIAN

HARI BENGKEL PASCA PERSIDANGAN

8:00 PG - 8:30 PG | PENDAFTARAN

8:30 PG - 10:15 PG | Kepentingan Bengkel DEIB Tempat Kerja

Kepentingan Bengkel DEIB (Diversity Equality Inclusion and Belongingness) Tempat Kerja

Ketua Bengkel:

Karen Hutcheson
Pengarah Rakyat
Hero Penghantaran / foodpanda Thailand

Objektif:

Dalam bengkel ini, kami akan menyemak perubahan landskap tempat kerja dan membincangkan pemacu perubahan semasa yang menjadikan Kepelbagaian dan Kemasukan sebagai fokus penting untuk organisasi anda. Kami akan meneroka strategi untuk mewujudkan iklim inklusif dan semangat kekitaan, dan cara bias dan mikroagresi boleh dikurangkan.

Matlamat pembelajaran:

- Menyedari kesan DEIB terhadap budaya syarikat

- Kenali bagaimana berat sebelah sedar dan tidak sedar boleh memberi kesan kepada tempat kerja

- Kenal pasti bagaimana kepelbagaian pemikiran menyokong inovasi dan mencabar keakuran

10:15 PG - 10:45 PG | PECAH RANGKAIAN

10:45 PG - 12:30 PG | Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Ketua Bengkel:

Jun Roy
Ketua Sektor Perunding HROD
Institut Penyelidikan Nomura

Abstrak: Membolehkan Budaya Kelestarian adalah mandat baharu untuk profesional HR dan Pembangunan Organisasi. Kebanyakan perhatian terhadap Kelestarian tertumpu pada program CSR dan amalan perniagaan yang mampan. Walau bagaimanapun, terdapat keperluan baharu untuk mengalihkan perhatian lebih ke dalam kepada individu dengan membangunkan Kelestarian sebagai keupayaan dan sebagai budaya yang membolehkan pekerja mengamalkan tingkah laku kelestarian yang didorong oleh hati nurani sebagai tabiat kolektif. Profesional OD memainkan peranan penting dalam membolehkan keperluan ini direalisasikan. Dalam sesi pembelajaran ini, Jun Roy akan menyampaikan pandangan berharga serta rangka kerja dan alatan praktikal daripada NRI tentang cara OD boleh mendayakan budaya Kelestarian. Pada akhir sesi ini, para peserta akan dapat menghargai peranan mereka dalam, dan menerangkan rangka kerja yang berbeza tentang, membolehkan budaya kelestarian.

Perkara utama:

Antara topik penting termasuk:

• Memahami Kemampanan, Pembangunan Mampan dan Tanggungjawab Sosial Korporat

• Keperluan untuk Membolehkan Budaya Kelestarian dan peranan OD dalam Membolehkan Budaya Kelestarian

• Rangka Kerja NRI tentang Cara Membangunkan Kemampanan sebagai Keupayaan

• Rangka Kerja NRI tentang Cara Membina Budaya Kelestarian

• Rangka Kerja NRI mengenai Mengurus Transformasi Budaya Kemampanan

12:30 PTG - 2:00 PTG | MAKAN TENGAHARI RANGKAIAN

  • DAY 1
  • DAY 2
  • DAY 3
  • DAY 4

PRE-CONFERENCE WORKSHOP DAY
July 25, 2023

8:00 AM - 8:30 AM | Registration

8:30 AM - 10:15 AM | Workshop on Training Needs Analysis Workshop

Objective:
This is a 2-hour workshop that will focus on how the organization can create a training strategy and plan to follow as they develop their corporate training.

1. Understand the short and long-term organizational goals for the employees.
2. Check and review the current performance and identify the gaps.
3. Identify the training and development needs of the employees in the organization.

Workshop Leader:
Mari Arribe
Vice President - Training and Organizational Development
Advanced Learning Programs

10:15 AM -10:45 AM | NETWORKING BREAK

10:45 AM - 12:30 PM I Workshop on Employee Engagement: Flexible Working Experience

Objective:
Flexible work arrangement has become a major consideration to the employees who are willing to leave their current role for greater flexibility. This 2-hour workshop will help the participants to learn why does flex working have a great impact to employee engagement.

1. Pros and cons of having a flex working arrangement.
2. The feel-good factor to engage employees.
3. Promote Work-Life balance.
4. Learn about employer's resources for employees balanced lifestyle

Invited Workshop Leader:
Ravi Subramanian
Director People Experience (Malaysia,Indonesia and Singapore)
Pfizer Malaysia

Noorazam Abbas
Head Of Human Resources
Malaysian Resources Corporation Berhad (MRCB)

12:30 PM - 2:00 PM | NETWORKING LUNCH

MAIN CONFERENCE
July 26, 2023

7:00 AM - 8:00 AM | Opening Remarks and Speed Networking Session

8:00 AM - 8:25 AM | PRESENTATION: State of Workplace Wellbeing in the 21st Century

Abstract:
Workplace Wellbeing relates to all aspects of working life, from the quality and safety of the physical environment to how workers feel about it and the organization. In the 21st century, worker and workplace must be innovative, competitive and fair. Considering the rise of Gen Z workers, workplace must also be adaptive in a way that it matches the needs of Gen Z Workers. Having this kind of workplace motivates new generation of workers to be more effective and productive.

Key points:
1. The 21st workplace.
2. How the workplace wellbeing changes in the 21st century?
3. What are the trends and challenges in the workplace wellbeing in the 21st century?
4. How to sustain the workplace wellbeing in the 21st century?
5. Employee performance and experience in the 21st century.

Confirmed Speaker:
Sharmeel Kaur
Head Of Human Resources
DHL, Malaysia

8:25 AM - 8:50 AM | PRESENTATION: Impact of Change Management in Employee Performance

Abstract:
The purpose of change management is to implement strategies for effecting, controlling and helping people to adapt change. Organizations are changing faster than ever. Adapting to the new implemented process and system can help the employees to see their effectiveness, quality, and efficiency to their tasks.

Key points:
1. Effects of change management in employee performance.
2. How does the employees deal with the transition or transformation of an organization's goals, processes or technologies?
3. What are the challenges that an employee encounters during this change?

Confirmed Speaker:
Chee Gay Lim
Group Chief Human Resources Officer | Executive Vice President Human Resources
TDCX

8:50 AM - 9:15 AM | PRESENTATION: Bridging the Gap in Training and Growth Innovation

Abstract:
Training, learning and development allows employers to pinpoint the knowledge and skills they want their employees to have. It can educate employees about new skills or provide updates on existing skills to enhance productivity. Employees who are trained are more likely to have a long-term commitment to their employer, as well as perform better at work.

Key points:
1. Training and development trends in 2023
2. How does the organization support the training needs of their employees?
3. Importance of employee's skill innovation.

Invited Speakers:
Fong Tuan CHEN
Senior Executive Vice President (Group Human Capital)
Maybank, Malaysia

Norfaiezah Arshad
Chief Human Resource Officer
Zurich Insurance Malaysia Berhad

Fairurizam Kasmuri
Group Chief Human Resources Officer
IIUM Holdings Sdn Bhd

Kabil Shamsuri
People Director
Brandt International

Zaid Azlan Klair
Chief Human Resources Officer
Canaan Communication & Technologies Sdn. Bhd

9:15 AM - 10:00 AM | PANEL DISCUSSION: Reskilling and Upskilling to boost Employee Transformation

Abstract:
Improvement on employees' skills are very important in the organization. It enables them to develop the skills needed by the employee to remain competitive.

1. Reskilling vs. Upskilling
2. Reskilling and upskilling as a successful career path
3. Identify employee's skill gaps
4. Benefits of reskilling and upskilling employees to the organization

Moderator:
Nina Arribe
HR Director
Pioneer Square Brands, USA and Philippines
Confirmed Panelists:
Sow Chat Gan
VP, Human Resources
Teleperformance Malaysia

Koljit (Ajit) Singh
Human Resources Director, APAC
Flexsys, Malaysia
Invited Panelists:
Leong Waiyin
HR People Experience & Operations Lead
Unilever - Malaysia

Sri Vidya Nadarajah
Country HR Leader
GE Malaysia

Anita Selvi Selvaraju
Director of Human Resources
Ascott International Management, Malaysia

Gavin Baxter
HR Director (Culture & Transformation)
Astro

Vinnie Raviraj
Senior Director HR & Talent Acquisition
SRG Asia Pacific Sdn Bhd

10:00 AM - 10:40 AM | NETWORKING BREAK

10:40 AM - 11:05 AM I PRESENTATION: Effective HR Communication in the Organization

Abstract:
Communicating with different levels and personalities in the organization is the most critical skill an HR leader can possess. Whether you are communicating new policies or working with a team or individual on a specific issue, effective communication is key to an HR leader's success.

Key points:
1. Determine the importance of effective communication in the workplace.
2. Identify the common issues and challenges that an HR leader encounters in the workplace communication
3. Different ways how to resolve conflicts and improve HR communication in the organization

Confirmed Speaker:
Yeoh Sai Yew
Head, Human Resources
MYAirline Sdn. Bhd.

11:05 AM - 11:30 AM | PRESENTATION: Employee Relations: The Department with the Personal Touch

Abstract:
Employee Relations (ER) is the term that defines the relationship between employers and employees. ER focuses both on individual and collective relationships in the workplace with an increasing emphasis on the relationship between managers and their team members. Share the best practices of ER in workplace.

Key points:
1. ER examples
2. ER Key principle ( keep the promises, be clear and honest in communication)
3. Best practices sharing ( trust, clear vision, honest, recognition, invest in people, no favorite )

Confirmed Speaker:
Chandra Ramachanderam
Asia Regional Lead
AMD

11:30 AM - 11:55 AM | PRESENTATION: Best Practice for Designing a Comprehensive and Effective Talent Management Strategies: The Case of Biomed Global.

Abstract:
After a couple of years of remote and hybrid work, it is clear how the workforce has changed. Everything is paperless and current employees are more tech-savvy. This empowers employees to curate a work environment that suits them best and makes employees feel like they belong.

Key points:
1. Identify the benefits of remote and hybrid work to employees
2. Determine the challenges of remote workers.
3. Effect of remote work in the employee's performance assesment

Speaker:
Dr. Leap Han Loo
Group Head of Talent Management (Malaysia and Singapore)

Biomed Global

11:55 AM - 1:25 PM | NETWORKING LUNCH

1:25 PM - 1:40 PM | Ice Breaker

1:40 PM - 2:25 PM | PANNEL DISCUSSION: Reshaping Employee Performance to prevent ‘Quiet Quitting’

Abstract:
Quiet Quitting has become one of the greatest trends in Human Resources due to toxic workplace culture. Employees are tired of constantly being pushed to do more and give more but got less recognition. Employees want to do something that matters to them.

Key points:
1. Why quiet quitting is still one of the greatest trend from the past years until today?
2. Identify the common factors why the employee is experiencing Quiet-Quitting.
3. How does Quiet Quitting affects employee performance?
4.As an HR Professional how do you manage employees who are suffering Quiet-Quitting and how to improve the employee performance?
5. What will the organization do to end Quiet Quitting and focus on reshaping employee performance?

Invited Speakers:
Nadiah Tan Abdullah
Chief Human Resources Officer
S P Setia Berhad Corporate

Sugunah Verumandy
Head of Human Resources
HSBC Bank Malaysia

Berhad Adela Lim
HR CoE Lead - Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines
AstraZeneca

Pamela Yap
Country HR Head, Singapore and Malaysia
Merck Group

2:25 PM - 2:50 PM | PRESENTATION: Quiet Hiring: New Ways to Attract in-Demand Talents

Abstract:
Organizations today face a competitive hiring landscape. Quiet hiring is a strategy where an organization acquires new skills without actually hiring new full-time employees. It is usually means giving current employees more responsibilities beyond their current job description. In this panel discussion, we will find out the reason behind the emerging quiet hiring and it's role to attract in-demand talents.

1. Why does quiet-hiring become popular in the HR Landscape? When did it start?
2. How does quiet-hiring helps the organization in attracting in-demand talents?
3. What are the strategies of the organization about it?
4. How does quiet hiring become beneficial to the employers? How about the employees?

Confirmed Speaker:
Abdul Khaliq Putra
Assistant Vice President II - Head of Talent Acquisition Unit
Pengurusan Air Selangor

2:50 PM - 3:35 PM | ROUND TABLE DISCUSSION : Redifining Diversity, Equity, Inclusion and Belonging in the Workplace

Diversity, equity, inclusion and belonging have been very popular in the organizations today. DEIB initiatives are a part of addressing bias, discrimination, harassment, unfair wages and other issues in the workplace. In a dynamic work environment, companies can never be prepared enough. The need for DEIB has also increased the evolving work models — from in-person to virtual and hybrid environments.

1. Why did the organization need to embrace the DEIB initiatives?
2. How does it helps the employees?
3. What is the most difficult part of implementing a DEIB program?
4. How can you sustain the DEIB in the workplace?
5. How can you oversee the future of DEIB in the workplace?

Moderator:
Karen Hutcheson
Head of People (Asia)
Exness, Thailand

3:35 PM - 4:00 PM | PRESENTATION: Compensation Management in Terms of Work Structure

Abstract:
Compensation management is very important for employee motivation. Employees who feel well-compensated are more likely to be motivated, loyal and higher performing than those who are not. Having an effective compensation strategy can ensure pay equity, which is equal pay for equal value of work.

1. Define the difference between remote, hybrid and in-office workers in terms of their tasks.
2. In this case, how can an HR professional ensure that employee's task are well performed?
3. Does is it necessary to have different levels of compensation to the different types of workers?
4. Why compensation is important in relation to employee productivity?
5. What is the impact of compensation in employee performance of remote, hybrid, and in-office workers?

Invited Speakers:
Siti Salmiah Mohd Nor
Chief People Officer
Bank Rakyat Malaysia

Rohit Lala
Head of Rewards, APAC
Novartis

Pauline Ng
Head of Human Resources
Samsung Electronics Malaysia

Shalina Gopalan
Group Chief HR Officer
Asahi Holdings SEA

Adam Abdullah
Head Of Human Resources
Hektar Property Services Sdn Bhd

Priscilla Lim
HR Head
Sanofi

4:00 PM - 4:40 PM | NETWORKING BREAK

4:40 PM - 5:05 PM | PRESENTATION : Talent Mobility to Retain Employees

Talent mobility refers to moving an existing workers to another positions to enhance their skills, experiences, and talents. The right people, with the right skills, in the right place, at the right time. This is also a strategy to minimize employee turnover through retention.

1. Why is talent mobility important on the 21st century workplace?
2. How to boost talent mobility in the organization?
3. What are the ways to encourage talent mobility of the employees?
4. What is the relationship of talent mobility and retention?
5. How does talent mobility retain employees?

Invited Speakers:
Leong Yu
Vice President - Human Resources
Resorts World Genting

Noor Syafizan Abas
Head Of Human Resources
Dunham-Bush Malaysia

Dr. Mak Met
Senior Vice President Human Resources
Sarawak Energy Berhad

Izham Ab Wahab
Chief Human Capital Officer
Bank Simpanan Nasional

Tan Kim Lian
Vice President, Human Resources
Genting Malaysia Berhad

5:05 PM - 7:00 PM | HR Happy Hour at the Exhibition Area

7:00 AM - 8:00 AM | REGISTRATION

8:00 AM - 8:30 AM | Opening Remarks and Speed Networking Session

8:30 AM - 8:50 AM | PRESENTATION: Delivering Mindful HR in Today's Evolving Employee Experience

Abstract:
The Future of Work is now. The role of HR in today's workplace has and must evolve with the changing landscape of the employee experience journey. Our role continues to enable organizations and employees to thrive by reflecting and reinventing, and changing the way we deliver our value. The pandemic has highlighted the urgency for a more dynamic talent, work model, and employee experience. As HR leaders, we are able to support in achieving this by focusing on identity, agility, scalability and overall well being.

Speaker:

Karen Hutcheson
Director of People
Delivery Hero / foodpanda Thailand

8:50 AM - 9:10 AM | PRESENTATION: Building an Effective Workforce in a More Digital World

 Abstract:

As the world evolves, disruptive forces reshape the way we live, work, and learn at an unprecedented pace. Automation has reduced our reliance on human labour and created new jobs which require essential human skills. Technology has penetrated almost every industry and has forced employees to learn digital skills. Data has become an asset to many organisations and to realize its true value, data literacy has risen in importance.

How then can HR and learning teams support their workforce in order to keep pace with peers and competition? In this session, hear from Eklavya Bhave, Senior Regional Director, Asia from Coursera how organizations can effectively reskill and upskill their workforces for the jobs of tomorrow.

Key points:
-Forces reshaping the way we work and learn
-The need for upskilled talent
-Top trending skills in the digital economy
-Measurable, role-based skill development
-Building talent pipelines

Speaker:

Eklavya Bhave
Senior Regional Director, Asia
Coursera

9:10 AM - 9:30 AM | PRESENTATION: Global Talent Wars – Acquire, On Board, and Retain the Talent via Digital Engagement

Abstract:

Attracting talent is challenging. Companies are always competing for talents – and especially thru Covid – digitized recruitment processes and candidate engagement is how people are forming their view of their future workplace. Candidates these days are expecting you to have seamless digital engagement and lacking this capability could lead up to losing good candidates which creates huge opportunity costs for companies.

In this session, Whispir seeks to address how to enhance the candidate engagement process by adopting simple, off-the-shelf candidate communication tools in a matter of days.

Key points

-The power of digital communications for HR & recruiting in an increasingly digital world
-Make the right first impression that appeals to your talents’ interest
-Continuing momentum throughout the hiring and onboarding process
-Boosting employee retention through effective communication

Speaker:
Wayne Lee
Chief Revenue Officer
Whispir

9:30 AM - 10:10 AM | NETWORKING BREAK

10:10 AM - 10:55 AM I PANEL DISCUSSION: Great Management: The First Step to a Mentally Healthy Workforce

Objective:

The main focus of this panel discussion is to talk about the strategies an organization must do to promote mental health in the workplace. At the end of the discussion, the audience will learn the different ways how to strengthen the policy environment, stakeholder engagement, enhanced mental health literacy, and behavior change.

-Why does mental health very important to talk about in the workplace?

-Based on your experience as a mental health advocate in your workplace, what are the situations you encountered that make mental health considered as number one trend?

-How can you make the organizational support in mental health will work for the employees?

-In the current state of Human Resources, how can you bring awareness to the mental health of the employees?

-How does the generation gap affect the mental health of the employees?

Moderator:

Anne Ordona
General Manager
Infinit Care

Panelists:

Marvin Rodriguez
Country Director
MiraMed

Sapna Chauhan
HR Manager
Parul University, India

Donnabelle Michelle Reyes
HR Director
Colourette Cosmetics

Jakeson Quiatchon
Country HR/People Manager
Intrepid Philippines

Shyne Mangulabnan
Head of Clinical Care / Licensed Counselor
Infinit Care

10:55 AM - 11:15 AM | PRESENTATION: Powering a Future-Ready Workforce with Flexible Benefits

Abstract:

AboitizPower recognizes that people are the most valuable resource in driving its transformation and fulfilling its commitment to advancing business and communities. The company remains a people-centric organization that fosters a purposeful work environment, which aims to provide meaningful experiences and opportunities for each team member’s growth and welfare. Hence, AP’s HR leadership team continuously implements strategies that nurture the human aspect of management, such as crafting programs to directly address employee needs. Among these initiatives is the iFlex program, a cafeteria-style benefits plan that enables employees to select from various offerings to build a benefit package that would best meet their needs. With AP’s culture-focused approach, providing its people with flexible benefits is one of the many ways the organization shows its investment not only in their overall well-being but, more importantly, in powering a better future for them.

 

Speaker:

Malu Inofre
FVP and Chief HR Officer
Aboitiz Power Corporation

11:15 PM - 11:35 AM | PRESENTATION: HR Safety Compliance & Handling Appropriate Escalation Report

Abstract:

Occupational Health and Safety (OHS) focuses primarily on protecting employees in the workplace from accidents, injuries, and exposure to harmful substances. It deals with all aspects of health and safety in the workplace and has a strong focus on primary prevention of hazards. Its goal is to prevent accidents and harm to people from work-related activities and keep them safe and secure in the workplace.

Key points :

1.Business Rule Registration compliance rule 1020

2.Safety Housekeeping

3.OSH Programs

4.Strengthening Safety Officers with Training and Development

5. Feedbacking analysis report in Operations accidents, platforms and incentive programs.

 

Speaker:

Erico V. Fidel
HR Director
Crave Technology Enterprise Solutions

11:35 AM - 1:05 PM | NETWORKING LUNCH

1:05 PM - 1:15 PM | Ice Breaker

1:15 PM - 2:05 PM | PANEL DISCUSSION: Talent Attraction and Retention of Best Employees

Objective:

To attract top talent, your organization needs to be a place where people advance their career. It needs to be a place where people are given opportunities to learn new skills and take on new challenges. Employee retention allows a company to continually develop its staff, without losing the investments they have made in skills and training. Creating a unique or positive image of a company will help attract the right people from the start.

1. How can we advance the retention and attracting best talents in the organization?

2. What is the biggest challenge in the retaining and attracting best talent at the moment?

3. What do you think the best outcome for the employees would be?

4. What are common misconceptions people have regarding this topic? How can we battle on these misconceptions and communicate more effectively?

5.What has helped you get to where you are and what advice would you have for others who want to set off in a similar direction?

Moderator:

Darwin B. Rivers
VP-HR Operations
inspiro

Panelists:

Chetan Indap
Founder & CEO
Callify

Marvin Rodriguez
Country Director
MiraMed

Khim Tan
Group Chief HR Officer
Alliance Bank of Malaysia, Berhad

Janette Lagazo
HR Manager
ConnectWise Philippines Inc

2:05 PM - 2:25 PM | PRESENTATION: Communication in the Corporate World

Abstract:

Corporate communication is one of the most important variables that determine whether businesses succeed or fail in today's digitally connected world.

Key points:

-Communication in terms of brand awareness, innovation, and employee productivity.

-Communication includes the company’s messaging to its audience and the world at large.

-In an era of empowered employees, we need to identify why communication is very important for each generation (Gen Z, Millennials, and Baby Boomers).

 

Speaker:
Tessa Mercado
Director of HR and Operations
MC Credit Solutions LLC

2:25 PM - 3:15 PM | ROUND TABLE DISCUSSION: Popularity of Remote Work Technology

The modern workforce is increasingly mobile, collaborative, and dynamic. Because of these advances in technology and internet access, remote working has become an accepted practice in many companies. The top of the mind of every employee is to maintain a work-life balance. The ability to balance these two worlds has become the key promote to employee-wellbeing.

-Why does working remotely/hybrid work very important in today's generation?

-Does working remotely applicable to all employees? As an HR practitioner, how can you ensure that the employees are productive in their tasks and responsibilities?

-What are the challenges that most remote employees encountered? Do these challenges make them proactive or inactive?

-What are the considerations before embracing remote work technology?

-What do you think is the future of remote work technology?

Facilitator:

Gagandeep Singh
Account Director - APAC
Coursera

3:15 PM - 3:35 PM | PRESENTATION: Gen Z and Redefining the Workplace

Abstract:

The new wave of employees are impacting HR Strategies and pushing organizations to come up with a more out of the box approach for talent attraction and retention. In this current landscape where “quiet quitting” has become the trend, what HR priorities should be top of mind to ensure that what the organization stands for remains attractive to these new breed of workers and how can HR engage its current roster of baby boomer, Gen X and millennial leaders to understand and adapt their mindset to become leaders that connects and empathizes with their Gen Y and Z employees.

Key Points:

-Who is Gen Z?
1.Behavior
2.Mindset
3.Preference

-Gen Z and their ways of working 1.Digital Tools and technology skills
2.Comfort with analytics and data
3. Design and Creative centric
4. Not afraid to challenge and ask questions

-What is attractive to them and what does this mean for HR?
1.Work Life Balance
2.Transparency and Flexibility
3. Empathetic Leadership
4. Mental Health and Psychological Safety
5. Diversity and Inclusion
6.Team Dynamics
7. Social Justice and work that creates a positive impact

-Effective Leadership Strategies 1.Evolving Role of Leaders to Gen Z and Gen Y
2.Timely Coaching
3.Communication Styles
4. L&D

 

Speaker:

Donnabelle Michelle Reyes
HR Director
Colourette Cosmetics

3:35 PM - 4:15 PM | NETWORKING BREAK

4:15 PM - 4:35 PM | PRESENTATION: Building Critical Skills and Competencies

Speaker:

Smith Dacasin
Country HR Leader
Kyndryl, Philippines

4:35 PM - 5:25 PM | PANEL DISCUSSION: Company Values and Work Culture

PANEL DISCUSSION: Company Values and Work Culture

Objective:

A work environment that possesses organizational culture is driven by purpose and clear expectations. Workers are more likely to enjoy work when their needs and values are consistent with their employers. By establishing culture and set of values, businesses can help communicate the goals for their organization and help employees and leadership understand the motivators behind company decisions.

- How would you describe the work environment?

- How do you, re-motivate employees, when objectives have not been achieved?

- What kind of opportunities can you give to the employees to have their progress in the company?

- How can you promote good company values and Work culture in the workplace?

- How do company values and work culture affect each other, especially in the current state of Human Resources?

Moderator:

Nina Arribe
HR Leader
Pioneer Square Brands, USA and Philippines

Panelists:

Donnabelle Michelle Reyes
HR Director
Colourette Cosmetics

Jakeson Quiatchon
Country HR/People Manager
Intrepid Philippines

Jun Roy
HROD Consulting Sector Head
Nomura Research Institute

5:25 PM - 7:00 PM | HR Happy Hour at the Exhibition Area

7:00 AM - 8:00 AM | REGISTRATION

8:00 AM - 8:30 AM | Opening Remarks and Speed Networking Session

8:30 AM - 8:50 AM | PRESENTATION: Delivering Mindful HR in Today's Evolving Employee Experience

Abstract:
The Future of Work is now. The role of HR in today's workplace has and must evolve with the changing landscape of the employee experience journey. Our role continues to enable organizations and employees to thrive by reflecting and reinventing, and changing the way we deliver our value. The pandemic has highlighted the urgency for a more dynamic talent, work model, and employee experience. As HR leaders, we are able to support in achieving this by focusing on identity, agility, scalability and overall well being.

Speaker:

Karen Hutcheson
Director of People
Delivery Hero / foodpanda Thailand

8:50 AM - 9:10 AM | PRESENTATION: Building an Effective Workforce in a More Digital World

 Abstract:

As the world evolves, disruptive forces reshape the way we live, work, and learn at an unprecedented pace. Automation has reduced our reliance on human labour and created new jobs which require essential human skills. Technology has penetrated almost every industry and has forced employees to learn digital skills. Data has become an asset to many organisations and to realize its true value, data literacy has risen in importance.

How then can HR and learning teams support their workforce in order to keep pace with peers and competition? In this session, hear from Eklavya Bhave, Senior Regional Director, Asia from Coursera how organizations can effectively reskill and upskill their workforces for the jobs of tomorrow.

Key points:
-Forces reshaping the way we work and learn
-The need for upskilled talent
-Top trending skills in the digital economy
-Measurable, role-based skill development
-Building talent pipelines

Speaker:

Eklavya Bhave
Senior Regional Director, Asia
Coursera

9:10 AM - 9:30 AM | PRESENTATION: Global Talent Wars – Acquire, On Board, and Retain the Talent via Digital Engagement

Abstract:

Attracting talent is challenging. Companies are always competing for talents – and especially thru Covid – digitized recruitment processes and candidate engagement is how people are forming their view of their future workplace. Candidates these days are expecting you to have seamless digital engagement and lacking this capability could lead up to losing good candidates which creates huge opportunity costs for companies.

In this session, Whispir seeks to address how to enhance the candidate engagement process by adopting simple, off-the-shelf candidate communication tools in a matter of days.

Key points

-The power of digital communications for HR & recruiting in an increasingly digital world
-Make the right first impression that appeals to your talents’ interest
-Continuing momentum throughout the hiring and onboarding process
-Boosting employee retention through effective communication

Speaker:
Wayne Lee
Chief Revenue Officer
Whispir

9:30 AM - 10:10 AM | NETWORKING BREAK

10:10 AM - 10:55 AM I PANEL DISCUSSION: Great Management: The First Step to a Mentally Healthy Workforce

Objective:

The main focus of this panel discussion is to talk about the strategies an organization must do to promote mental health in the workplace. At the end of the discussion, the audience will learn the different ways how to strengthen the policy environment, stakeholder engagement, enhanced mental health literacy, and behavior change.

-Why does mental health very important to talk about in the workplace?

-Based on your experience as a mental health advocate in your workplace, what are the situations you encountered that make mental health considered as number one trend?

-How can you make the organizational support in mental health will work for the employees?

-In the current state of Human Resources, how can you bring awareness to the mental health of the employees?

-How does the generation gap affect the mental health of the employees?

Moderator:

Anne Ordona
General Manager
Infinit Care

Panelists:

Marvin Rodriguez
Country Director
MiraMed

Sapna Chauhan
HR Manager
Parul University, India

Donnabelle Michelle Reyes
HR Director
Colourette Cosmetics

Jakeson Quiatchon
Country HR/People Manager
Intrepid Philippines

Shyne Mangulabnan
Head of Clinical Care / Licensed Counselor
Infinit Care

10:55 AM - 11:15 AM | PRESENTATION: Powering a Future-Ready Workforce with Flexible Benefits

Abstract:

AboitizPower recognizes that people are the most valuable resource in driving its transformation and fulfilling its commitment to advancing business and communities. The company remains a people-centric organization that fosters a purposeful work environment, which aims to provide meaningful experiences and opportunities for each team member’s growth and welfare. Hence, AP’s HR leadership team continuously implements strategies that nurture the human aspect of management, such as crafting programs to directly address employee needs. Among these initiatives is the iFlex program, a cafeteria-style benefits plan that enables employees to select from various offerings to build a benefit package that would best meet their needs. With AP’s culture-focused approach, providing its people with flexible benefits is one of the many ways the organization shows its investment not only in their overall well-being but, more importantly, in powering a better future for them.

 

Speaker:

Malu Inofre
FVP and Chief HR Officer
Aboitiz Power Corporation

11:15 PM - 11:35 AM | PRESENTATION: HR Safety Compliance & Handling Appropriate Escalation Report

Abstract:

Occupational Health and Safety (OHS) focuses primarily on protecting employees in the workplace from accidents, injuries, and exposure to harmful substances. It deals with all aspects of health and safety in the workplace and has a strong focus on primary prevention of hazards. Its goal is to prevent accidents and harm to people from work-related activities and keep them safe and secure in the workplace.

Key points :

1.Business Rule Registration compliance rule 1020

2.Safety Housekeeping

3.OSH Programs

4.Strengthening Safety Officers with Training and Development

5. Feedbacking analysis report in Operations accidents, platforms and incentive programs.

 

Speaker:

Erico V. Fidel
HR Director
Crave Technology Enterprise Solutions

11:35 AM - 1:05 PM | NETWORKING LUNCH

1:05 PM - 1:15 PM | Ice Breaker

1:15 PM - 2:05 PM | PANEL DISCUSSION: Talent Attraction and Retention of Best Employees

Objective:

To attract top talent, your organization needs to be a place where people advance their career. It needs to be a place where people are given opportunities to learn new skills and take on new challenges. Employee retention allows a company to continually develop its staff, without losing the investments they have made in skills and training. Creating a unique or positive image of a company will help attract the right people from the start.

1. How can we advance the retention and attracting best talents in the organization?

2. What is the biggest challenge in the retaining and attracting best talent at the moment?

3. What do you think the best outcome for the employees would be?

4. What are common misconceptions people have regarding this topic? How can we battle on these misconceptions and communicate more effectively?

5.What has helped you get to where you are and what advice would you have for others who want to set off in a similar direction?

Moderator:

Darwin B. Rivers
VP-HR Operations
inspiro

Panelists:

Chetan Indap
Founder & CEO
Callify

Marvin Rodriguez
Country Director
MiraMed

Khim Tan
Group Chief HR Officer
Alliance Bank of Malaysia, Berhad

Janette Lagazo
HR Manager
ConnectWise Philippines Inc

2:05 PM - 2:25 PM | PRESENTATION: Communication in the Corporate World

Abstract:

Corporate communication is one of the most important variables that determine whether businesses succeed or fail in today's digitally connected world.

Key points:

-Communication in terms of brand awareness, innovation, and employee productivity.

-Communication includes the company’s messaging to its audience and the world at large.

-In an era of empowered employees, we need to identify why communication is very important for each generation (Gen Z, Millennials, and Baby Boomers).

 

Speaker:
Tessa Mercado
Director of HR and Operations
MC Credit Solutions LLC

2:25 PM - 3:15 PM | ROUND TABLE DISCUSSION: Popularity of Remote Work Technology

The modern workforce is increasingly mobile, collaborative, and dynamic. Because of these advances in technology and internet access, remote working has become an accepted practice in many companies. The top of the mind of every employee is to maintain a work-life balance. The ability to balance these two worlds has become the key promote to employee-wellbeing.

-Why does working remotely/hybrid work very important in today's generation?

-Does working remotely applicable to all employees? As an HR practitioner, how can you ensure that the employees are productive in their tasks and responsibilities?

-What are the challenges that most remote employees encountered? Do these challenges make them proactive or inactive?

-What are the considerations before embracing remote work technology?

-What do you think is the future of remote work technology?

Facilitator:

Gagandeep Singh
Account Director - APAC
Coursera

3:15 PM - 3:35 PM | PRESENTATION: Gen Z and Redefining the Workplace

Abstract:

The new wave of employees are impacting HR Strategies and pushing organizations to come up with a more out of the box approach for talent attraction and retention. In this current landscape where “quiet quitting” has become the trend, what HR priorities should be top of mind to ensure that what the organization stands for remains attractive to these new breed of workers and how can HR engage its current roster of baby boomer, Gen X and millennial leaders to understand and adapt their mindset to become leaders that connects and empathizes with their Gen Y and Z employees.

Key Points:

-Who is Gen Z?
1.Behavior
2.Mindset
3.Preference

-Gen Z and their ways of working 1.Digital Tools and technology skills
2.Comfort with analytics and data
3. Design and Creative centric
4. Not afraid to challenge and ask questions

-What is attractive to them and what does this mean for HR?
1.Work Life Balance
2.Transparency and Flexibility
3. Empathetic Leadership
4. Mental Health and Psychological Safety
5. Diversity and Inclusion
6.Team Dynamics
7. Social Justice and work that creates a positive impact

-Effective Leadership Strategies 1.Evolving Role of Leaders to Gen Z and Gen Y
2.Timely Coaching
3.Communication Styles
4. L&D

 

Speaker:

Donnabelle Michelle Reyes
HR Director
Colourette Cosmetics

3:35 PM - 4:15 PM | NETWORKING BREAK

4:15 PM - 4:35 PM | PRESENTATION: Building Critical Skills and Competencies

Speaker:

Smith Dacasin
Country HR Leader
Kyndryl, Philippines

4:35 PM - 5:25 PM | PANEL DISCUSSION: Company Values and Work Culture

PANEL DISCUSSION: Company Values and Work Culture

Objective:

A work environment that possesses organizational culture is driven by purpose and clear expectations. Workers are more likely to enjoy work when their needs and values are consistent with their employers. By establishing culture and set of values, businesses can help communicate the goals for their organization and help employees and leadership understand the motivators behind company decisions.

- How would you describe the work environment?

- How do you, re-motivate employees, when objectives have not been achieved?

- What kind of opportunities can you give to the employees to have their progress in the company?

- How can you promote good company values and Work culture in the workplace?

- How do company values and work culture affect each other, especially in the current state of Human Resources?

Moderator:

Nina Arribe
HR Leader
Pioneer Square Brands, USA and Philippines

Panelists:

Donnabelle Michelle Reyes
HR Director
Colourette Cosmetics

Jakeson Quiatchon
Country HR/People Manager
Intrepid Philippines

Jun Roy
HROD Consulting Sector Head
Nomura Research Institute

5:25 PM - 7:00 PM | HR Happy Hour at the Exhibition Area

MAIN CONFERENCE
July 27, 2023

MAIN CONFERENCE

MAIN CONFERENCE

7:00 AM - 8:00 AM | Opening Remarks and Speed Networking Session

8:00 AM - 8:25 AM | PRESENTATION: HR in the 21st Century: Tech-enabled Workplace Culture

 Abstract:
HR technology today encompasses the use of hardware and software to maintain and direct a wide range of tasks and responsibilities. This tools help HR leaders to manage new and ongoing responsibilities more efficiently. It also implements practical steps to improve diversity and inclusion because employees nowadays are eager to work in a hybrid environment.

1. Transformation of Human Resources.
2. HR Technologies in the 21st century.
3. Understand how to maintain employee experience to a Tech-enabled workplace culture.

Confirmed Speaker:
Monir Azzouzi
CPXO & Board Director
GoToko

8:25 AM - 8:50 AM | PRESENTATION: HR Innovation: The Shift of Humanity to Technology

Abstract:
The workplace is in the midst of a transition. Technology has increasingly become a major enabler of day-to-day human resources activity. People in the organization needs to understand that these are the new trends. This trend has created new models on how we work and live. In this session, let's discover together the new impactful humanity shift and evolution in Human Resources.

1. How HR Technology helps to maintain humanity in Human Resources?
2. How does HR Innovation affects the employees' productivity and engagement to achieve better results with the use of Technology?
3. Effectivity of HR technology to HR Professionals and practitioners

Invited Speakers:
Iskandar Shah Zulkarnain
Chief Human Resources Officer Bank
Islam Malaysia Berhad

Vinnie Quek
Country HR Manager
CGS-CIMB Securities

Shankar Nagalingam
Vice President Human Resources
Lumileds

Vanessa Lee
Head of Human Resources
Lazada eLogistics Malaysia

8:50 AM - 9:15 AM | PRESENTATION: "Leveraging Artificial Intelligence (AI) in HR: Opportunities, Challenges, and Best Practices"

Abstract:
Artificial intelligence (AI) is transforming the way organizations operate, and HR is no exception. From recruitment and employee engagement to performance management and talent development, AI is being used to automate HR processes and make data-driven decisions. However, with great power comes great responsibility, and as with any new technology, there are challenges to overcome. This session will explore the opportunities, challenges, and best practices for leveraging AI in HR.

Confirmed Speaker:
Koljit (Ajit) Singh
Human Resources Director, APAC
Flexsys, Malaysia

9:15 AM - 10:00 AM | PANNEL DISCUSSION: HR Role to cater Employee's Work-Life Balance

Abstract:
HR's first priority should be to promote employee work-life balance, and to secure a commitment from leadership that they will set in the organization. Providing flexibility for employees to create their own schedules gives them the freedom they need to take care of themselves, as well as those around them who need it.

1. How does the organization promotes the work-life balance of the employees?
2. Why work-life balance is important for the employees?
3. What are the challenges that the organization is facing in terms of maintaning employee's work-life balance?
4. As an HR Professional, how can you help the employees deal with work-life issues?

Confirmed Panelist:
Abdul Khaliq Putra
Assistant Vice President II - Head of Talent Acquisition Unit
Pengurusan Air Selangor

Invited Moderator:
Anjali V. Menon
Human Resources Director, Malaysia
FrieslandCampina

Rohani Mustaffa
Group Chief Human Resources Officer
AmBank Group

Invited Panelists:
Uzzal K Mudoi
Managing Director-HR Head
Accenture Philippines, Malaysia, Thanland and Indonesia

Siew Yi Ngah
HR Lead
Microsoft

Sanaz Imani Fooladi
Managing Director, HR Global Business Services, Eastern Hemisphere
Schlumberger

Azman A. Khalid
Director, Human Resources
Bursa Malaysia

Angelyn Ser
Head of Human Resources
Royal Selangor International Sdn Bhd

10:00 AM - 10:40 AM | NETWORKING BREAK

10:40 AM - 11:05 AM | PRESENTATION: The Impact of Digitally Transformed HR Systems on Human Capital

Abstract:
Digitally Transformed HR Systems has fueled the organization in today's generation. Technology supported diversity in hiring, retention, employee engagement and more. It is increasingly embedded in HR platforms and software, and is used to automate some of the time-consuming parts of HR processes. This year more and more HR teams will be using HR Technology. The question is how these technologies affect to the Human Capital? Let us discover the answer throughout the discussion.

Invited Speakers:
Razman Ismail
Chief People Officer
UEM Edgenta Berhad

Khoo Terry
Vice President Human Resources
Infineon Technologies (Malaysia) Sdn Bhd

Jo Wen Lee
First Vice President - Human Resources
UOB Centre of Excellence (M) Sdn Bhd

Michelle Rohini Gomez
Head Of Human Resources
Hilti Malaysia

Deanna Yap
Senior Vice President, Leadership Development & Talent Management
Lazada Malaysia

11:05 AM - 11:30 AM | PRESENTATION: The Emergence of Data Skilled HR Practitioners

Abstract:
Data can be used by HR teams to improve HR decisions, assess the impact of business to people and enhance HR leadership. It also increase the efficiency and effectiveness of HR processes and operations, and enhance the general wellbeing and effectiveness of the company's workforce. HR teams are upskilling themselves to become more proficient in data analytics. It was predicted that this trend will dominate learning for HR practitioners in 2023. Not all HR teams will become data experts immediately, but over the course of the year, it will become increasingly normalised as a HR skill.

Invited Speakers:
Feldatun Sharif
Head (HR Planning)
Tenaga Nasional Berhad

Muzni Mohamad
Chief Human Resources Officer
Prudential BSN Takaful Berhad

Kavitha Supramaniam
HR Director
Fujitsu

Roza Ngah
Country HR Lead (Malaysia and Indonesia)
Emerson Automation Solutions

11:30 AM - 11:55 AM | PRESENTATION: Human Resource Introduction to Metaverse

Abstract:
In a basic term, metaverse is where you can explore virtual 3D spaces where you can socialize, learn and collaborate with other people. As the technology become digitalize, the metaverse workplace is on a quick path to reality.

1. Why is metaverse important to Human Resources?
2. How will the metaverse unfold and transform the organization?
3. What is the impact of metaverse in employees performance?

Invited speakers:
Penelope Gan
CHRO
AIA Malaysia

Haikal M Z Akmar
Chief Human Resources Officer
UOA Group

Shazli Ghani
Human Resources Director
L'Oréal Malaysia & Singapore

Nur Hayati Yob Ramli
Director - Human Resources
Al Rajhi Bank Malaysia

11:55 AM - 1:25 PM | NETWORKING LUNCH

1:25 PM - 1:40 PM | Ice Breaker

1:40 PM - 2:25 PM | PANEL DISCUSSION: Re-imagining Employee Experience through Technology

-What can organizations do to re-engage disconnected employees?
-Facilitating a culture of open communication to address employee problems
-Understanding individual goals and expectations
-Making sure employees feel valued and celebrated
-Prioritizing mental and physical well-being and avoiding burnout

Confirmed Panelist:
Sow Chat Gan
VP, Human Resources
Teleperformance Malaysia

Invited Moderator:
Ida Kamaria Ghazali
Global HR Transformation Lead
IBM Malaysia

Joanne Kiu
Country Head of People Operations
Grab Malaysia

Invited Panelists:
Mohd Najib Bin Mohammad
Head of Culture and Change Management
Tenaga Nasional Berhad

Carolin E Lye Neo
Country Human Resources Manager
IKEA Malaysia

Karen Ow
Chief Human Resources Officer
Prudential Assurance Malaysia Berhad

Amanda Oh
Group Chief Human Resources Officer
PPB Group Berhad

2:25 PM - 2:50 PM | PRESENTATION: Technology Advancement: Payroll Solutions and HR Software that Matters

Abstract:
Human Resources software helps in managing people, information and processes. It is designed to help both managers and employees work more efficiently while reducing errors, ensuring compliance and increasing productivity. Through this process, the HR team is able to identify the key areas that needs further training to enhance overall performance. In this discussion, we will also discover the effectivity, issues and concerns that the HR encounters throughout the software.

Invited Speakers:
Pauline Ng
Head of Human Resources
Samsung Electronics Malaysia

Norlida (Oli) Azmi
Group Chief People Officer
Axiata Group Berhad

Jamal Bakri
Group CHRO
RHB Banking Group

Azahar Ab Rahim
General Manager, Human Capital Business Partner
Malaysia Airports

Joyce Ong
Human Resources Director
Boston Scientific Medical Device (Malaysia) Sdn. Bhd

Jeffrey Quah
Group HR Director
Paramount Corporation Berhad

2:50 PM - 3:30 PM | NETWORKING BREAK

3:30 PM - 4:15 PM | ROUND TABLE DISCUSSION: The Future of Human Resources

-Automation and innovation will be the driving forces in HR , with less human involvement for routine tasks
-Adaptation to diverse work situation due to increase of remote working
-Emergence of People Analytics and new HR Softwares in the following years
-How prepared are the organization for the future HR?

Invited Moderator:
Param Moorthi
HR Head
Air Asia

Shikin Sharif
People Director
Bank Negara Malaysia

Ivy Leng Boon Chen
Head of People & Culture (Country HR Lead)
Roche

Kathleen Kee
Head of HR
Santen Pharmaceutical Asia

Karen Loh
Head of Human Resources
Abbott Manufacturing Singapore Pte. Ltd

4:15 PM - 4:40 PM | PRESENTATION: HR Trend: The Hybrid Work Environment

Abstract:
Organizations' investment in new HR platforms that support remote work can leverage hybrid capabilities to build flexibility for employees. Training and on-boarding are HR functions that can now take place in hybrid environments, with some employees on-site and others joining remotely.
HR professionals can also use the technology to communicate with remote efficiently. By using technology to embrace the hybrid work model, HR professionals can stay more competitive in today's current landscape.

Invited Speakers:
Aiza Aryati Kasim
Chief Human Resources Officer
Manulife Malaysia

Moorthy Murugaiah
Senior Director Global Human Resources Operations
Micron Technology

Roselaini Faiz
Group Chief HR Officer
Sime Darby Berhad

Cass Lai
Head, HR Business Partner
Hong Leong Bank Berhad

Mabel Lee
HR Director
Uniqlo Malaysia

Razman Radzi
Group Chief Human Capital Officer
FGV Holdings Berhad

Anne Heng
Country People & Organisation Head
Novartis Malaysia

4:40PM - 5:00 PM | EXHIBITION AREA

7:00 AM - 8:00 AM | REGISTRATION

8:00 AM - 8:30 AM | Opening Remarks and Speed Networking Session

8:30 AM - 8:55 AM | PRESENTATION: Road to Post-Pandemic World: The Revolution of HR Services through HR Technology

Abstract:

The Pandemic revolutionized the conduct of Human Resources. Companies embraced technology wholeheartedly and leaned into it to deliver HR services overnight.

How did we do it? If we were to sustain the use of technology, how can HR do so better to get value for money?

Speaker:

Ivy de Borja
Vice President - People and Culture
Acquire Asia Pacific, Inc.

8:55 AM - 9:20 AM| PRESENTATION: Communicate and Celebrate Culture: Building the organization’s culture starts when it is communicated. Celebrating it together gets it sustained.

Speaker:

Aimee Martinez
HR Senior Director
National University

9:20 AM - 9:45 AM | PRESENTATION: MenWhy EAPs Fail? And what we should do about it?

Abstract:

Conventional EAPs often only scratch the surface when it comes to offering helpful, timely, and personalised support. Companies need to shift their understanding and mindset about employee wellbeing to seize the opportunity to provide employees with support that adds real value and improves productivity.

Anne Ordona
General Manager
Infinit Care

9:45 AM - 10:30 AM | NETWORKING BREAK

10:30 AM - 11:15 AM | PANEL DISCUSSION: Innovations in Training and People Development

Abstract:

Learning through Training and Development is very essential to our employees nowadays because it helps them to boost their existing capabilities. Great employees come with great leaders in the organization. Leadership is one of the key success that supports in maximizing productivity, shaping a positive culture and promoting harmonious relationships with one another. It helps to improve the behavior of the followers to achieve a common goal.

-What do you think are the biggest challenges that employees face in developing their skills? As an HR Professional, how can you help them improve?

-How does digital transformation affects the leadership styles in training and development?

-What are the most important attributes of successful leaders today?

-As a leader, how can you keep your team motivated to be effective in their tasks?

-What's the best advice you can give to help plan a career rather than simply work to keep a job?

Moderator:

Nina Arribe
HR Leader
Pioneer Square Brands, USA and Philippines

Panelists:

Dr. Rey B. Fremista
Director for Leadership Development & Process Excellence
Full Potential Solutions

Nikko Aww
Skills Transformation Consultant
Coursera

Sapna Chauhan
HR Manager
Parul University, India

Krismary Sharmaine Yapo
University Instructor/ HR Consultant
Mariano Marcos State University

 

11:15 AM - 11:40 AM | PRESENTATION : Diversity, Equity, Inclusion and Belonging: COLORS OF THE WIND

Speaker:

Angelo Ronquillo
Head of People Operations
R1 RCM

11:40 PM - 1:10 PM | NETWORKING LUNCH

1:10 PM - 1:20 PM | Ice Breaker

1:20 PM - 1:45 PM | PRESENTATION: Fostering Respectful Workplaces

Speaker:

Michelle Guce
FVP and Chief HR and Admin Officer
Malayan Insurance

1:45 PM - 2:10 PM | PRESENTATION: Building a Human-Centered Organization in the Modern Digital World

Abstract:

Digital transformation is the process of using digital technologies to create new ones. It modifies existing processes, culture, and employee experience to meet the industrial changes and organizational requirements. Even though we are in the modern era, employees also need continuous improvement as the HR landscape progresses. Human-centered organizations must prioritize implementing technology to support human needs.

Key points:

-Importance of human skills and capabilities that lead to a digital organization that is human-centered and tech-enabled.

-Empower employees to give their best at work, communicates the company's goals, and show them the path to success.

-Embracing new practices that focus on bringing greater humanity in the way people lead, manage and grow employees, along with digital innovation.

 

Speaker:
Ma. Theresa Llamas
Chief Human Resources Officer Resorts World Manila, Philippines

2:10 PM - 2:35 PM | PRESENTATION: Engaging Employees in the Modern Workplace

Speaker:
Carlo Antonio Cordero
Senior Manager, Organizational Capability - Center of Excellence
UnionBank of the Philippines

2:35 PM - 3:20 PM | NETWORKING BREAK

3:20 PM - 4:10 PM | ROUND TABLE DISCUSSION: Equity and Transparency in Compensation

Objective:

This panel discussion entitled Equity and Transparency in Compensation will tackle the current trends and issues about compensation in the organization.

-Why equity and transparency in compensation are very important to talk about with our audience right now?

-How does it affect an individual, group of people, and the organization itself?

-From your own experience, what are some examples of Equity and Transparency in Compensation in the organization?

-How do you respond to the people who contradict that Equity and Transparency in Compensation can't happen?

-What do you need to do as an HR Practitioner to inspire people to embrace Equity and Transparency in Compensation?

Facilitator:

Nina Arribe
HR Leader
Pioneer Square Brands

4:10 PM - 4:35 PM | PRESENTATION: Strategic and Collaborative HR Leadership towards Value Driven Workplace Innovation

Abstract:

Navigating people in a fast-evolving workplace is a challenge that HR Leaders today need to champion. It takes leadership that is adaptive, collaborative, and strategic to build a value-driven and rewarding work culture. Let us inspire and influence our people to embrace and commit to meaningful changes in our organizations through Strategic HR Leadership.

Key points:
-HR Leadership and Organizational Value Systems
-HR Stewardship on Building a Rewarding and Transparent Work Culture
-HR Connect: Value-Driven HR Innovation

Speaker:

Bon Doblar
Human Resource Director
Dr. Yanga’s Colleges, Inc.

4:35 PM - 5:00 PM | KEYNOTE: Roadmap to Enjoying Retirement: Away from the Workplace

Abstract:

Abstract: A roadmap is a strategic plan that defines a goal or desired outcome and includes the major steps or milestones needed to reach it. It also serves as a communication tool, a high-level document that helps articulate strategic thinking—the why—behind both the goal and the plan for getting there. This topic will expound the idea that our life doesn’t stop after retirement, that’s why it’s so important to prioritize your needs and your wants. It will help employees or HR leaders revisit the following: Republic Act 10911 or also known as the Anti-Age Discrimination Act of 2016 and Section 4 of the Anti-Age Discrimination in Employment Act's Implementing Rules and Regulations (IRR) and the 8Rs in retirement that formulated. Ending with a quote of encouragement: "Your reason to retire can become your motivation to be of greater heights in life."

 

Speaker:
Jakeson Quiatchon
Country HR/People Manager
Intrepid Philippines

7:00 AM - 8:00 AM | REGISTRATION

8:00 AM - 8:30 AM | Opening Remarks and Speed Networking Session

8:30 AM - 8:55 AM | PRESENTATION: Road to Post-Pandemic World: The Revolution of HR Services through HR Technology

Abstract:

The Pandemic revolutionized the conduct of Human Resources. Companies embraced technology wholeheartedly and leaned into it to deliver HR services overnight.

How did we do it? If we were to sustain the use of technology, how can HR do so better to get value for money?

Speaker:

Ivy de Borja
Vice President - People and Culture
Acquire Asia Pacific, Inc.

8:55 AM - 9:20 AM| PRESENTATION: Communicate and Celebrate Culture: Building the organization’s culture starts when it is communicated. Celebrating it together gets it sustained.

Speaker:

Aimee Martinez
HR Senior Director
National University

9:20 AM - 9:45 AM | PRESENTATION: MenWhy EAPs Fail? And what we should do about it?

Abstract:

Conventional EAPs often only scratch the surface when it comes to offering helpful, timely, and personalised support. Companies need to shift their understanding and mindset about employee wellbeing to seize the opportunity to provide employees with support that adds real value and improves productivity.

Anne Ordona
General Manager
Infinit Care

9:45 AM - 10:30 AM | NETWORKING BREAK

10:30 AM - 11:15 AM | PANEL DISCUSSION: Innovations in Training and People Development

Abstract:

Learning through Training and Development is very essential to our employees nowadays because it helps them to boost their existing capabilities. Great employees come with great leaders in the organization. Leadership is one of the key success that supports in maximizing productivity, shaping a positive culture and promoting harmonious relationships with one another. It helps to improve the behavior of the followers to achieve a common goal.

-What do you think are the biggest challenges that employees face in developing their skills? As an HR Professional, how can you help them improve?

-How does digital transformation affects the leadership styles in training and development?

-What are the most important attributes of successful leaders today?

-As a leader, how can you keep your team motivated to be effective in their tasks?

-What's the best advice you can give to help plan a career rather than simply work to keep a job?

Moderator:

Nina Arribe
HR Leader
Pioneer Square Brands, USA and Philippines

Panelists:

Dr. Rey B. Fremista
Director for Leadership Development & Process Excellence
Full Potential Solutions

Nikko Aww
Skills Transformation Consultant
Coursera

Sapna Chauhan
HR Manager
Parul University, India

Krismary Sharmaine Yapo
University Instructor/ HR Consultant
Mariano Marcos State University

 

11:15 AM - 11:40 AM | PRESENTATION : Diversity, Equity, Inclusion and Belonging: COLORS OF THE WIND

Speaker:

Angelo Ronquillo
Head of People Operations
R1 RCM

11:40 PM - 1:10 PM | NETWORKING LUNCH

1:10 PM - 1:20 PM | Ice Breaker

1:20 PM - 1:45 PM | PRESENTATION: Fostering Respectful Workplaces

Speaker:

Michelle Guce
FVP and Chief HR and Admin Officer
Malayan Insurance

1:45 PM - 2:10 PM | PRESENTATION: Building a Human-Centered Organization in the Modern Digital World

Abstract:

Digital transformation is the process of using digital technologies to create new ones. It modifies existing processes, culture, and employee experience to meet the industrial changes and organizational requirements. Even though we are in the modern era, employees also need continuous improvement as the HR landscape progresses. Human-centered organizations must prioritize implementing technology to support human needs.

Key points:

-Importance of human skills and capabilities that lead to a digital organization that is human-centered and tech-enabled.

-Empower employees to give their best at work, communicates the company's goals, and show them the path to success.

-Embracing new practices that focus on bringing greater humanity in the way people lead, manage and grow employees, along with digital innovation.

 

Speaker:
Ma. Theresa Llamas
Chief Human Resources Officer Resorts World Manila, Philippines

2:10 PM - 2:35 PM | PRESENTATION: Engaging Employees in the Modern Workplace

Speaker:
Carlo Antonio Cordero
Senior Manager, Organizational Capability - Center of Excellence
UnionBank of the Philippines

2:35 PM - 3:20 PM | NETWORKING BREAK

3:20 PM - 4:10 PM | ROUND TABLE DISCUSSION: Equity and Transparency in Compensation

Objective:

This panel discussion entitled Equity and Transparency in Compensation will tackle the current trends and issues about compensation in the organization.

-Why equity and transparency in compensation are very important to talk about with our audience right now?

-How does it affect an individual, group of people, and the organization itself?

-From your own experience, what are some examples of Equity and Transparency in Compensation in the organization?

-How do you respond to the people who contradict that Equity and Transparency in Compensation can't happen?

-What do you need to do as an HR Practitioner to inspire people to embrace Equity and Transparency in Compensation?

Facilitator:

Nina Arribe
HR Leader
Pioneer Square Brands

4:10 PM - 4:35 PM | PRESENTATION: Strategic and Collaborative HR Leadership towards Value Driven Workplace Innovation

Abstract:

Navigating people in a fast-evolving workplace is a challenge that HR Leaders today need to champion. It takes leadership that is adaptive, collaborative, and strategic to build a value-driven and rewarding work culture. Let us inspire and influence our people to embrace and commit to meaningful changes in our organizations through Strategic HR Leadership.

Key points:
-HR Leadership and Organizational Value Systems
-HR Stewardship on Building a Rewarding and Transparent Work Culture
-HR Connect: Value-Driven HR Innovation

Speaker:

Bon Doblar
Human Resource Director
Dr. Yanga’s Colleges, Inc.

4:35 PM - 5:00 PM | KEYNOTE: Roadmap to Enjoying Retirement: Away from the Workplace

Abstract:

Abstract: A roadmap is a strategic plan that defines a goal or desired outcome and includes the major steps or milestones needed to reach it. It also serves as a communication tool, a high-level document that helps articulate strategic thinking—the why—behind both the goal and the plan for getting there. This topic will expound the idea that our life doesn’t stop after retirement, that’s why it’s so important to prioritize your needs and your wants. It will help employees or HR leaders revisit the following: Republic Act 10911 or also known as the Anti-Age Discrimination Act of 2016 and Section 4 of the Anti-Age Discrimination in Employment Act's Implementing Rules and Regulations (IRR) and the 8Rs in retirement that formulated. Ending with a quote of encouragement: "Your reason to retire can become your motivation to be of greater heights in life."

 

Speaker:
Jakeson Quiatchon
Country HR/People Manager
Intrepid Philippines

POST CONFERENCE WORKSHOP DAY
July 28, 2023

8:00 AM - 8:30 AM | REGISTRATION

8:30 AM - 10:15 AM | HR Innovation Workshop

HR's role is focused on employee management initiatives and organizational growth interventions in order to achieve the person-organization fit. In this workshop, the workshop leader will tackle how the implementation of new ideas, methods, and technologies meets the ever-evolving requirements of the organization and its workforce.

1. To understand why HR innovation is important in the organization.
2. To identify the best innovative HR practices in today's generation.
3. To know the challenges that the HR and employees are facing through this transition.

Invited Workshop Leaders:
Sulaxmi Prasad
Regional Director, People Centres of Expertise
ZALORA Group

Khalis Rahim
Chief Human Capital Officer
Malaysia Airlines

Pamela Yap
Country HR Head, Singapore and Malaysia
Merck Group

Sukhveer Singh Ajay
Head, People & Culture
foodpanda MY

Nisha Padbidri
APAC Head , Human Resources Professional Services
Citigroup Transaction Services (M) Sdn Bhd

Shirley Lee
Country HR Leader
Hewlett Packard Enterprise

10:15 AM - 10:45 AM | NETWORK BREAK

10:45 AM - 12:30 AM | Employee Wellbeing in the Workplace Workshop

Employee wellbeing is a key factor in determining an organization's long-term effectiveness. When the employees feel that they are valued in the organization, they can work smarter, efficient and reliable.

1. The importance of employee wellbeing in the workplace
2. The impact of employee wellbeing on employee's performance
3. To promote healthy wellbeing in the workplace

Invited Workshop Leaders:
Kavitha Supramaniam
HR Director
Fujitsu

Amit Bhardwaj
HR Director - ASEAN & Pacific
Surbana Jurong Group

Imran Ahmad
Group CHRO
Jashanmal Group

Yonson WONG, Wing Soon
General Manager & Country Head of HR Services - Malaysia, Brunei Cambodia
DFI Retail Group

Gurdip S. Sidhu
Group Chief People Officer and Group Chief Sustainability Office
CIMB

Sainursalwa Sani
Chief Human Resources Officer
Bank Pembangunan Malaysia Berhad

Zain Azrai Zaaba
Vice President, People & Culture
Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)

12:30 PM - 2:00 PM | NETWORK LUNCH

POST CONFERENCE WORKSHOP DAY

8:00 AM - 8:30 AM | REGISTRATION

8:30 AM - 10:15 AM | The Importance of Workplace DEIB Workshop

The Importance of Workplace DEIB (Diversity Equality Inclusion and Belongingness) Workshop

Workshop Leader:

Karen Hutcheson
Director of People
Delivery Hero / foodpanda Thailand

Objective:

In this workshop, we will review the changing landscape of the workplace and discuss the current change drivers that make Diversity and Inclusion an important focus for your organization. We will explore strategies for creating an inclusive climate and a sense of belonging, and how bias and microaggressions can be mitigated.

Learning goals:

- Recognize the impact of DEIB on company culture

- Recognize how conscious and unconscious bias can impact the workplace

- Identify how thought diversity supports innovation and challenges conformity

10:15 AM - 10:45 AM | NETWORK BREAK

10:45 AM - 12:30 AM | HR Role in Enabling Sustainability Culture Workshop

HR Role in Enabling Sustainability Culture Workshop

Workshop Leader:

Jun Roy
HROD Consulting Sector Head
Nomura Research Institute

Abstract: Enabling Sustainability Culture is a new mandate for HR and Organizational Development professionals. Much of the attention on Sustainability focuses on the CSR programs and sustainable business practices. However, there is a new imperative to turn the attention more inward to the individuals by developing Sustainability as a capability and as a culture that enables employees to practice conscience-driven sustainability behaviors as a collective habit. OD professionals play a pivotal role in enabling this imperative to be realized. In this learning session, Jun Roy will impart valuable insights and practical frameworks and tools from NRI on how OD can enable Sustainability culture. At the end of this session, the participants will be able to appreciate their role in, and explain the different frameworks about, enabling sustainability culture.

 

Key points:

Among the important topics include:

• Understanding Sustainability, Sustainable Development and Corporate Social Responsibility

• The Imperative for Enabling Sustainability Culture and the role of OD in Enabling Sustainability Culture

• NRI Framework on How to Develop Sustainability as a Capability

• NRI Framework on How to Build Sustainability Culture

• NRI Framework on Managing Sustainability Culture Transformation

12:30 PM - 2:00 PM | NETWORK LUNCH

POST CONFERENCE WORKSHOP DAY

8:00 AM - 8:30 AM | REGISTRATION

8:30 AM - 10:15 AM | The Importance of Workplace DEIB Workshop

The Importance of Workplace DEIB (Diversity Equality Inclusion and Belongingness) Workshop

Workshop Leader:

Karen Hutcheson
Director of People
Delivery Hero / foodpanda Thailand

Objective:

In this workshop, we will review the changing landscape of the workplace and discuss the current change drivers that make Diversity and Inclusion an important focus for your organization. We will explore strategies for creating an inclusive climate and a sense of belonging, and how bias and microaggressions can be mitigated.

Learning goals:

- Recognize the impact of DEIB on company culture

- Recognize how conscious and unconscious bias can impact the workplace

- Identify how thought diversity supports innovation and challenges conformity

10:15 AM - 10:45 AM | NETWORK BREAK

10:45 AM - 12:30 AM | HR Role in Enabling Sustainability Culture Workshop

HR Role in Enabling Sustainability Culture Workshop

Workshop Leader:

Jun Roy
HROD Consulting Sector Head
Nomura Research Institute

Abstract: Enabling Sustainability Culture is a new mandate for HR and Organizational Development professionals. Much of the attention on Sustainability focuses on the CSR programs and sustainable business practices. However, there is a new imperative to turn the attention more inward to the individuals by developing Sustainability as a capability and as a culture that enables employees to practice conscience-driven sustainability behaviors as a collective habit. OD professionals play a pivotal role in enabling this imperative to be realized. In this learning session, Jun Roy will impart valuable insights and practical frameworks and tools from NRI on how OD can enable Sustainability culture. At the end of this session, the participants will be able to appreciate their role in, and explain the different frameworks about, enabling sustainability culture.

 

Key points:

Among the important topics include:

• Understanding Sustainability, Sustainable Development and Corporate Social Responsibility

• The Imperative for Enabling Sustainability Culture and the role of OD in Enabling Sustainability Culture

• NRI Framework on How to Develop Sustainability as a Capability

• NRI Framework on How to Build Sustainability Culture

• NRI Framework on Managing Sustainability Culture Transformation

12:30 PM - 2:00 PM | NETWORK LUNCH

TERMS AND CONDTIONS

Event's Terms and Conditions

These terms and conditions govern your attendance at Southeast Asia HR Expo and Symposium 2024 (the "Event"). By attending the Event, you agree to be bound by these Terms. Please read them carefully.

Delegate fee is non-refundable in case of cancellation.

Delegate fees do not include the costs of travel, accommodation, or other expenses associated with attendance at the event.

The organizers will constantly communicate with participants before, during, and after the event.

The organizers are allowed to share important information (e.g. contact details) of participants to the partners or sponsors of the event.

Photography and Recording:

Attendees may be photographed, filmed, or recorded during the Event.

By attending, you grant the Event organizer the right to use, reproduce, and distribute any images or recordings of you for promotional purposes.

Changes to the Event:

The Event Organizer reserves the right to make changes to the schedule, speakers, or any other aspect of the event without prior notice.

These terms constitute the entire agreement between the attendee and the Event Organizers.

By attending the Event, you acknowledge that you have read, understood, and agree to abide by these Terms and Conditions.

TERMS AND CONDITIONS

Event Terms and Conditions

These terms and conditions govern your attendance at Southeast Asia HR Expo and Symposium 2024 (the "Event"). By attending the Event, you agree to be bound by these Terms. Please read them carefully.

The organizers will constantly communicate with sponsors before, during, and after the event.

The organizers can share important information (e.g. contact details) of sponsors to the event partners.

The organizers can share important information (e.g. company profile) of sponsors to the organizer's database through social media posting and other marketing activities.

Photography and Recording:

Sponsors may be photographed, filmed, or recorded during the Event.

By participating, you grant the Event organizer the right to use, reproduce, and distribute any images or recordings of you for promotional purposes.

Changes to the Event:

The Event Organizer reserves the right to change the schedule or any other aspect of the event without prior notice.

These terms constitute the entire agreement between the sponsors and the Event Organizers.

By attending the Event, you acknowledge that you have read, understood, and agree to abide by these Terms and Conditions.

TERMS AND CONDITIONS

Event Terms and Conditions

These terms and conditions govern your attendance at Southeast Asia HR Expo and Symposium 2024 (the "Event"). By attending the Event, you agree to be bound by these Terms. Please read them carefully.

The organizers will constantly communicate with speakers before, during, and after the event.

The organizers can share important information (e.g. contact details) of speakers to the event partners.

The organizers can share important information (e.g. job title, background, and company name) of speakers to the organizer's database through social media posting and other marketing activities.

Photography and Recording:

Speakers may be photographed, filmed, or recorded during the Event.

By participating, you grant the Event organizer the right to use, reproduce, and distribute any images or recordings of you for promotional purposes.

Changes to the Event:

The Event Organizer reserves the right to change the schedule, speakers, or any other aspect of the event without prior notice.

These terms constitute the entire agreement between the speakers and the Event Organizers.

By attending the Event, you acknowledge that you have read, understood, and agree to abide by these Terms and Conditions.

TERMS AND CONDITIONS

Event's Terms and Conditions

These terms and conditions govern your attendance at Southeast Asia HR Expo and Symposium 2024 (the "Event"). By attending the Event, you agree to be bound by these Terms. Please read them carefully.

The organizers will constantly communicate with subscribers before, during, and after the event.

The organizers are allowed to share important information (e.g. contact details) of subscribers to the partners or sponsors of the event.

Changes to the Event:

The Event Organizer reserves the right to make changes to the schedule, speakers, or any other aspect of the event without prior notice.

These terms constitute the entire agreement between the subscriber and the Event Organizers.

By subscribing to the Event, you acknowledge that you have read, understood, and agree to abide by these Terms and Conditions.